PackageAction Orphaned Testing Migrate Popcon Bugs Last upload NMUs Comments
1 apt-build O (5151, 568) 342 / 34 0 / 42 26 0
2 htdig O (5099, 2550) 3097 / 180 0 / 50 552 0
3 libifp O (5007, 1833) 190 / 6 0 / 3 3344 0
4 libjconv O (4802, 4802) 73 / 5 0 / 1 1425 0
5 xfonts-bolkhov O (4708, 593) 383 / 3 0 / 0 1744 0
6 xfonts-cronyx O (4708, 593) 417 / 2 0 / 0 495 0
7 djtools O (4703, 3664) 260 / 24 0 / 1 14 0
8 gnuift O (4464, 3236) 671 671 211 / 16 2 / 8 1263 0
9 cvs-buildpackage O (4421, 3117) 680 / 16 0 / 2 1608 0
10 tla O (4393, 1358) 755 / 49 0 / 31 1739 0
11 grepmail O (4392, 1900) 791 / 48 0 / 3 733 0
12 ircii O (4376, 1228) 291 / 38 0 / 16 470 0
13 apt-rdepends O (4369, 3453) 1236 / 126 0 / 9 166 0
14 xplc O (4363, 4359) 121 / 13 0 / 1 1111 0
15 wvstreams O (4363, 2733) 1231 / 3 0 / 2 648 0
16 libast O (4332, 4332) 476 / 77 0 / 0 844 0
17 cvsps O (4260, 3665) 2377 / 127 0 / 19 1233 0
18 canna O (4103, 3054) 753 / 21 0 / 5 1055 0
19 ctwm O (4082, 1419) 76 / 10 0 / 8 1401 0
20 fte O (4061, 1508) 220 / 27 0 / 16 187 0
21 intlfonts O (4036, 4036) 2152 / 0 0 / 2 1727 0
22 sweep O (3954, 2550) 206 / 24 0 / 5 184 0
23 docbook-website O (3954, 3954) 67 / 0 0 / 8 2912 0
24 nictools-pci O (3951, 3401) 604 / 48 0 / 3 2334 0
25 makedev O (3937, 1166) 8809 / 701 0 / 27 653 0
26 libcdaudio O (3935, 1299) 11488 / 24 0 / 2 1662 0
27 fusesmb O (3935, 1405) 669 / 56 0 / 4 1297 4
28 apt-move O (3913, 3394) 164 / 30 0 / 19 89 0
29 glfer O (3869, 3236) 31 / 3 0 / 1 3130 0
30 xchain O (3867, 3867) 102 / 2 0 / 2 317 0
31 shhopt O (3867, 3867) 197 / 12 0 / 0 476 0
32 xdemorse O (3863, 1782) 83 / 6 0 / 0 58 0
33 mtink O (3846, 3845) 217 / 39 0 / 1 516 0
34 mrtg-ping-probe O (3819, 77) 102 / 20 0 / 0 1404 0
35 purity O (3802, 3802) 134 / 13 0 / 4 1252 0
36 fbcat O (3796, 62) 192 / 19 0 / 0 26 0
37 duma O (3790, 395) 29 / 4 0 / 4 355 0
38 fortunes-ru O (3788, 3783) 148 / 0 0 / 0 1339 0
39 regexxer O (3767, 2141) 158 / 31 0 / 0 57 0
40 acorn-fdisk O (3747, 3747) 35 / 5 0 / 0 50 0
41 blackbox O (3739, 3739) 329 / 45 0 / 21 69 0
42 dvbackup O (3739, 3739) 30 / 4 0 / 1 1417 0
43 xpp O (3736, 654) 162 162 420 / 36 1 / 10 769 0
44 dh-kpatches O (3721, 2135) 729 729 73 / 13 3 / 19 1195 5
45 perl-byacc O (3718, 3718) 43 / 5 0 / 4 1430 0
46 awffull O (3677, 3394) 49 / 32 0 / 0 700 0
47 autounit O (3648, 3069) 11 / 0 0 / 1 1784 0
48 lightspeed O (3639, 2123) 433 / 34 0 / 2 464 0
49 seyon O (3614, 1285) 455 / 28 0 / 5 1714 0
50 gadmin-bind O (3477, 2550) 192 / 9 0 / 1 3477 0
51 gadmin-openvpn-client O (3477, 2550) 531 / 27 0 / 1 1315 0
52 gadmintools-meta O (3477, 2550) 140 / 0 0 / 1 965 0
53 gadmin-openvpn-server O (3477, 2550) 238 / 16 0 / 5 3474 0
54 gadmin-samba O (3477, 2315) 616 / 46 0 / 2 3477 0
55 glhack O (3458, 3000) 107 / 14 0 / 5 845 0
56 partimage O (3430, 1783) 1305 / 87 0 / 17 77 0
57 partimage-doc O (3430, 2267) 153 / 0 0 / 0 2267 0
58 sysv-rc-conf O (3386, 3386) 3836 / 253 0 / 25 2949 0
59 ferret O (3366, 3110) 44 / 6 0 / 1 1083 0
60 gkrellmitime O (3359, 3359) 72 / 34 0 / 0 1293 0
61 librcd O (3356, 3356) 1440 / 60 0 / 0 3180 0
62 pygresql O (3332, 2485) 355 / 50 0 / 1 39 0
63 libnss-db O (3323, 141) 865 / 349 0 / 8 1359 0
64 changetrack O (3291, 3291) 174 / 114 0 / 2 68 0
65 buddy O (3291, 3291) 56 / 9 0 / 2 2066 0
66 yiyantang O (3290, 21) 6 / 1 0 / 0 21 0
67 unicon O (3290, 1392) 1520 / 60 0 / 8 1318 0
68 ample O (3285, 1472) 35 / 4 0 / 2 20 0
69 nitpic O (3285, 3285) 46 / 3 0 / 0 92 0
70 photopc O (3285, 3285) 92 / 12 0 / 0 18 0
71 pidgin-mpris O (3261, 3261) 82 / 22 0 / 1 983 0
72 upse O (3261, 3260) 11 / 0 0 / 0 2397 0
73 pidgin-audacious O (3261, 3261) 95 / 22 0 / 2 165 0
74 efte O (3256, 1508) 47 / 15 0 / 1 2267 0
75 pasmo O (3247, 3247) 32 / 2 0 / 0 20 0
76 autoclass O (3230, 3230) 204 / 18 0 / 3 3103 0
77 gpstrans O (3230, 3230) 277 / 28 0 / 2 1539 0
78 autoproject O (3230, 3230) 238 / 17 0 / 7 53 0
79 devilspie O (3168, 2120) 274 / 92 0 / 15 2336 0
80 coinor-dylp O (3159, 336) 25 / 3 0 / 1 159 0
81 coinor-csdp O (3159, 35) 38 / 8 0 / 3 165 0
82 coinor-flopc++ O (3159, 933) 671 671 13 / 3 1 / 2 3260 1
83 coinor-vol O (3159, 933) 24 / 3 0 / 0 72 0
84 vbrfix O (3148, 1196) 133 / 19 0 / 3 1195 0
85 ddns3-client O (3096, 2141) 7 / 1 0 / 0 1656 0
86 magicfilter O (3095, 3095) 165 / 10 0 / 17 867 0
87 cal3d O (3078, 3078) 100 / 10 0 / 0 1415 0
88 hannah-foo2zjs O (3078, 3078) 115 / 12 0 / 0 830 0
89 tcpspy O (3077, 1266) 70 / 20 0 / 1 63 0
90 initz O (3072, 1405) 4 / 0 0 / 1 2050 2
91 liece O (3072, 1405) 6 / 0 0 / 0 510 0
92 gtkam O (3070, 3070) 1280 / 63 0 / 26 890 0
93 mknbi O (3070, 3070) 136 / 7 0 / 1 1136 0
94 gnomint O (3070, 3070) 125 / 17 0 / 2 229 0
95 fsvs O (3063, 1260) 17 / 3 0 / 2 1404 0
96 envstore O (3054, 2915) 11 / 5 0 / 0 71 0
97 gramofile O (3031, 2915) 90 / 10 0 / 6 71 0
98 xcolorsel O (3029, 3029) 565 / 26 0 / 6 165 0
99 aewm O (3029, 3029) 46 / 13 0 / 2 107 0
100 xml-core ITA (3028, 502) 126175 / 10782 0 / 5 464 1
101 xmlroff O (3028, 820) 33 / 1 0 / 4 511 4
102 unadf O (3021, 26) 146 / 22 0 / 3 1350 0
103 ttf-engadget O (3021, 2984) 318 / 0 0 / 0 1318 0
104 mazeofgalious O (3021, 610) 148 / 11 0 / 5 1680 0
105 proxsmtp O (3017, 2915) 6 / 1 0 / 1 2166 1
106 xarclock O (3004, 3004) 39 / 3 0 / 0 164 0
107 gl-117 O (2973, 1337) 287 / 25 0 / 3 1461 0
108 lomoco O (2968, 2873) 172 / 121 0 / 8 179 0
109 mpc123 O (2956, 2956) 58 / 11 0 / 1 71 0
110 pwauth O (2938, 1274) 463 / 116 0 / 1 7 0
111 libapache2-mod-authz-unixgroup O (2938, 2485) 179 / 132 0 / 0 2519 1
112 libapache2-mod-authnz-external O (2938, 2485) 448 / 363 0 / 0 2222 3
113 libbash O (2938, 2461) 21 / 3 0 / 0 1651 0
114 weplab O (2936, 2936) 445 / 53 0 / 2 60 0
115 leds-alix O (2936, 2936) 8 / 0 0 / 0 2991 1
116 stymulator O (2936, 2936) 18 / 3 0 / 3 1074 0
117 libinklevel O (2936, 2936) 292 / 44 0 / 1 472 0
118 ink O (2936, 2936) 252 / 44 0 / 1 472 0
119 plib O (2930, 2930) 2007 / 13 0 / 1 1047 0
120 fuzzyocr O (2930, 1163) 84 / 56 0 / 0 111 0
121 plib-doc O (2930, 1322) 4 / 0 0 / 0 966 1
122 vbetool O (2930, ) 15760 / 597 0 / 9 32 0
123 devil O (2930, 2930) 1319 / 67 0 / 3 1794 0
124 libview O (2930, 2930) 23 / 0 0 / 3 3286 1
125 analog O (2930, 1147) 22750 / 915 0 / 11 1303 0
126 xcb O (2924, 2919) 518 / 43 0 / 1 68 0
127 sysprofile O (2924, 2924) 91 / 0 0 / 3 1651 0
128 htp O (2920, 1797) 25 / 2 0 / 0 550 0
129 python-minimock O (2915, 266) 11 / 0 0 / 1 264 0
130 iroffer O (2911, 2911) 6 / 1 0 / 1 57 0
131 flexbackup O (2911, 2911) 91 / 18 0 / 5 537 4
132 hfsplus O (2911, 2911) 4089 / 355 0 / 8 1444 0
133 hfsutils O (2911, 2911) 1449 / 131 0 / 5 859 0
134 tdfsb O (2911, 2911) 127 / 5 0 / 4 942 0
135 rabbitsign O (2903, 2485) 5 / 1 0 / 0 254 0
136 elfrc O (2903, 2903) 25 / 2 0 / 0 19 0
137 esekeyd O (2903, 2903) 15 / 3 0 / 3 26 0
138 prover9-manual O (2887, 2887) 28 / 0 0 / 0 2589 0
139 tkdesk O (2813, 2813) 126 / 9 0 / 7 808 0
140 airport-utils O (2812, 968) 61 / 5 0 / 1 68 0
141 cldump O (2812, 2812) 4 / 0 0 / 1 18 0
142 libantlr3c O (2812, 2113) 1529 / 125 0 / 0 496 0
143 pmount O (2798, 712) 16 3318 / 444 0 / 23 0 0
144 lockout O (2795, 2795) 6 / 6 0 / 1 165 0
145 openclipart O (2790, 974) 2140 / 197 0 / 3 24 0
146 kic O (2775, 628) 9 / 0 0 / 2 1779 0
147 adplay O (2775, 2775) 32 / 2 0 / 1 114 0
148 multimail ITA (2760, 150) 10 / 0 0 / 3 4440 0
149 gplcver O (2750, 2744) 256 / 18 0 / 6 3901 1
150 xzoom O (2746, 2746) 300 / 35 0 / 4 238 0
151 gsetroot O (2746, 2746) 63 / 9 0 / 0 2635 0
152 idesk O (2746, 2746) 133 / 37 0 / 4 1701 0
153 vdesk O (2746, 1523) 30 / 5 0 / 1 1559 0
154 mpt-status O (2740, 2121) 3399 / 2688 0 / 9 2341 0
155 cdrdao O (2710, 2710) 70046 / 5759 0 / 23 686 0
156 texi2html O (2700, 1297) 1739 / 92 0 / 2 1626 0
157 libdumbnet O (2687, 609) 15043 / 1631 0 / 1 289 0
158 gdome2 O (2687, 36) 1708 / 179 0 / 4 2530 0
159 nvi O (2687, 2273) 1627 / 1072 0 / 25 43 0
160 libnss-ldap O (2686, 2505) 2377 / 11 0 / 49 1341 0
161 kst O (2670, 1393) 275 / 21 0 / 1 670 0
162 ale O (2670, 2670) 85 / 6 0 / 2 269 0
163 dds2tar O (2662, 2662) 40 / 5 0 / 2 1775 0
164 ap-utils O (2637, 1655) 95 / 10 0 / 1 61 0
165 tuxcmd O (2627, 2318) 325 / 44 0 / 2 2583 0
166 tuxcmd-modules O (2627, 2583) 114 / 16 0 / 2 2583 0
167 wraplinux O (2623, 2550) 7 / 1 0 / 1 326 0
168 ispell-lt O (2615, 2615) 432 / 26 0 / 0 982 0
169 pppconfig O (2604, 2604) 468 / 228 0 / 29 74 0
170 spamprobe O (2603, 2603) 578 / 12 0 / 0 1635 0
171 dawgdic O (2588, 2537) 10 / 1 0 / 0 53 0
172 ddtc O (2565, 2565) 8 / 1 0 / 5 1575 0
173 acheck-rules O (2565, 2565) 47 / 15 0 / 0 285 0
174 mozplugger O (2559, 2427) 613 613 513 / 82 1 / 15 2485 0
175 flam3 O (2556, 2446) 119 / 22 0 / 2 783 0
176 rafkill O (2555, 2555) 181 / 11 0 / 8 89 0
177 svtools O (2537, 2537) 41 / 2 0 / 1 1 0
178 webdruid O (2537, 2537) 31 / 10 0 / 1 938 0
179 qwo O (2536, 2536) 14 / 2 0 / 1 938 0
180 wnn6-sdk O (2531, 2530) 548 / 0 0 / 0 2440 0
181 freewnn O (2531, 1393) 19 / 9 0 / 1 978 0
182 kinput2 O (2531, 2530) 21 / 1 0 / 12 1575 0
183 lout O (2515, 2515) 138 138 47 / 9 1 / 3 1404 0
184 spellutils O (2515, 2515) 250 / 27 0 / 0 487 0
185 syslinux-themes-debian O (2488, 2488) 453 453 301 / 0 1 / 9 1783 0
186 mmorph O (2474, 2474) 10 / 2 0 / 2 71 0
187 psrip O (2474, 2474) 350 / 40 0 / 0 67 0
188 ifhp O (2474, 2474) 129 / 9 0 / 3 670 0
189 slib O (2474, 13) 449 / 43 0 / 7 1711 0
190 mmake O (2474, 2474) 26 / 2 0 / 0 1426 0
191 cuneiform O (2454, 1545) 433 / 63 0 / 4 874 0
192 snarf O (2427, 1609) 61 / 14 0 / 2 1651 0
193 kmfl-keyboards-mywin O (2426, 2426) 3 / 0 0 / 0 2426 0
194 pngphoon O (2424, 2347) 39 / 7 0 / 0 1754 0
195 svn-buildpackage O (2422, 2416) 761 / 71 0 / 22 628 0
196 tvtime O (2406, 1363) 4 250 / 40 0 / 6 4 0
197 dbmix O (2368, 2368) 51 / 5 0 / 2 2530 3
198 gyrus O (2367, 564) 25 / 5 0 / 1 205 0
199 mdetect O (2353, 2353) 1153 / 45 0 / 9 1705 0
200 gaffitter O (2350, 2350) 20 / 3 0 / 0 78 0
201 pam-shield O (2330, 2327) 56 / 46 0 / 6 1014 3
202 cricket O (2316, 1194) 34 / 24 0 / 9 688 0
203 lua-augeas O (2316, 1194) 27 / 1 0 / 0 2587 0
204 readline5 O (2316, 1194) 106794 / 135 0 / 11 1836 0
205 lxctl O (2316, 1152) 386 / 37 0 / 2 844 0
206 stopwatch O (2316, 1194) 449 / 53 0 / 0 63 0
207 django-notification O (2316, 59) 15 / 1 0 / 0 316 0
208 grun O (2310, 2309) 536 / 35 0 / 14 1773 0
209 giftrans O (2309, 2309) 100 / 12 0 / 3 1766 0
210 oscpack O (2309, 2134) 104 / 52 0 / 1 1048 0
211 swish++ O (2308, 2308) 933 / 680 0 / 10 1028 0
212 flpsed O (2308, 2308) 3 3 360 / 40 1 / 6 51 0
213 xautomation O (2308, 2308) 661 / 135 0 / 3 1252 0
214 libidl O (2304, 2304) 9986 / 40 0 / 1 1653 0
215 icon O (2304, 2304) 368 / 40 0 / 4 542 0
216 tse3 O (2304, 2304) 123 / 3 0 / 2 991 0
217 signify O (2304, 2304) 52 / 11 0 / 1 15 0
218 qmhandle O (2304, 2304) 14 / 2 0 / 0 1368 0
219 randomplay O (2303, 2303) 22 / 2 0 / 2 1416 0
220 w3c-sgml-lib O (2302, 928) 180 / 0 0 / 5 1202 0
221 w3c-markup-validator O (2302, 2302) 119 / 0 0 / 2 941 0
222 simulavr ITA (2301, 313) 261 / 22 0 / 0 170 0
223 binutils-m68hc1x O (2301, 1194) 80 / 3 0 / 1 1175 0
224 gcc-m68hc1x O (2301, 1194) 64 / 1 0 / 4 367 1
225 sendmail O (2292, 51) 3105 / 2641 0 / 43 10 0
226 pastescript O (2287, 857) 823 / 314 0 / 1 137 0
227 abiword O (2285, 88) 2893 / 489 1 / 31 64 0
228 ffe O (2283, 2283) 62 / 8 0 / 0 284 0
229 apparix ITA (2281, 306) 27 / 7 0 / 0 794 0
230 diffmon O (2281, 2097) 46 / 40 0 / 4 6 0
231 java2html O (2279, 2279) 75 / 11 0 / 2 830 0
232 gnupod-tools O (2277, 2277) 83 / 7 0 / 0 258 0
233 osspsa O (2277, 2277) 7 / 0 0 / 0 1273 0
234 eqonomize O (2244, 2244) 95 / 10 0 / 0 265 0
235 getstream O (2241, 2241) 67 / 7 0 / 2 1231 0
236 gimp-dcraw O (2235, 1623) 806 / 214 0 / 1 1496 0
237 obexfs O (2233, 2227) 404 / 39 0 / 4 1580 0
238 obexftp O (2233, 2233) 657 / 57 0 / 5 289 0
239 png2html O (2231, 2231) 53 / 7 0 / 1 56 0
240 trueprint O (2215, 2215) 56 / 6 0 / 4 165 0
241 tapecalc O (2215, 2215) 32 / 5 0 / 2 4693 0
242 slwildcard O (2213, 2213) 16 / 1 0 / 0 1419 0
243 slcfitsio O (2213, 2213) 32 / 1 0 / 2 1855 0
244 slgdbm O (2213, 2213) 25 / 2 0 / 0 690 0
245 slsqlite O (2213, 2213) 16 / 1 0 / 0 1403 0
246 slexpat O (2213, 2213) 18 / 1 0 / 0 1404 0
247 tmexpand O (2213, 2213) 5 / 0 0 / 0 1419 0
248 slcurl O (2213, 2213) 20 / 0 0 / 1 1221 0
249 tess O (2213, 2213) 9 / 3 0 / 0 1420 0
250 slxfig O (2213, 2213) 23 / 0 0 / 0 1072 0
251 slgsl O (2213, 2213) 19 / 0 0 / 1 1602 0
252 slpvm O (2213, 2213) 10 / 0 0 / 0 1403 0
253 cflow O (2202, 1291) 229 / 12 0 / 1 294 0
254 latd O (2192, 2141) 9 / 5 0 / 0 1751 0
255 dnprogs O (2192, 2162) 629 / 25 0 / 4 1065 0
256 b43-fwcutter O (2186, 1208) 2543 / 132 2 / 13 55 0
257 libhbaapi O (2168, 2141) 10 / 0 0 / 1 740 0
258 libhbalinux O (2168, 2141) 20 / 1 0 / 0 740 0
259 altermime O (2164, 2164) 2316 / 196 0 / 1 69 0
260 gsimplecal O (2164, 836) 247 / 91 0 / 0 1773 0
261 vlock O (2163, 1622) 759 / 95 0 / 12 57 0
262 metatheme-gilouche O (2146, 2132) 478 / 0 0 / 0 4059 0
263 awstats O (2144, 1062) 3169 / 2068 0 / 18 854 0
264 aylet O (2141, 2141) 20 / 2 0 / 4 3029 0
265 libapache2-mod-auth-plain O (2141, 2141) 139 / 99 0 / 0 2523 0
266 gfxboot O (2141, 1603) 85 / 12 0 / 1 822 0
267 sleepd O (2137, 2137) 58 / 38 0 / 13 7 0
268 xbuffy O (2127, 2118) 571 / 9 0 / 1 2127 0
269 html2ps O (2113, 1945) 786 / 80 0 / 7 663 0
270 jgraph O (2107, 2107) 127 / 5 0 / 0 1572 0
271 gsm0710muxd O (2091, 1948) 7 / 6 0 / 2 1728 0
272 sparkline-php O (2089, 2089) 13 / 0 0 / 1 551 0
273 pop3browser O (2083, 2083) 20 / 6 0 / 1 68 0
274 meanwhile O (2083, 2083) 37182 / 176 0 / 4 1414 0
275 maelstrom O (2083, 2083) 229 / 15 0 / 3 827 0
276 nxcl O (2082, 2082) 41 / 6 0 / 3 2946 1
277 bluemon O (2082, 2082) 308 / 38 0 / 3 1084 0
278 id3ren O (2082, 2082) 737 / 21 0 / 4 1454 0
279 fstrcmp O (2061, 2061) 1315 / 67 0 / 0 2061 1
280 libexplain ITA (2061, 497) 102 / 21 0 / 1 18 0
281 scala-mode-el O (2052, 7) 80 / 20 0 / 4 2086 1
282 imwheel O (2048, 2048) 723 / 71 0 / 4 2049 0
283 ticker O (2036, 2036) 84 / 9 0 / 2 1741 0
284 mpdtoys O (2036, 2036) 88 / 17 0 / 1 204 0
285 pdmenu O (2036, 1580) 1107 1107 102 / 26 1 / 8 2036 0
286 liwc O (2035, 1599) 75 / 7 0 / 0 320 0
287 publib O (2035, 1599) 17 / 0 0 / 1 1346 0
288 dhcpcd-dbus O (2026, 1803) 76 / 14 0 / 1 27 0
289 dhcpcd-ui O (2026, 1803) 63 / 14 0 / 1 2085 1
290 mgdiff O (2025, 2025) 532 / 14 0 / 1 1605 0
291 netrik O (2025, 1649) 249 / 30 0 / 1 1647 0
292 delta O (2024, 935) 39 / 8 0 / 0 71 0
293 id3v2 O (2024, 1186) 3171 / 267 0 / 18 70 0
294 disc-cover O (2024, 2022) 80 / 8 0 / 0 938 0
295 id3lib3.8.3 O (2024, 1186) 6462 / 261 0 / 5 1760 2
296 rc O (2024, 1005) 456 / 38 0 / 2 294 0
297 libpam-alreadyloggedin O (2024, 1467) 87 14 / 1 1 / 1 87 0
298 renattach O (2014, 2014) 15 / 10 0 / 1 1525 0
299 haskell-doc O (2008, 1844) 314 / 0 0 / 0 1380 0
300 haskell98-tutorial O (2008, 2008) 327 / 0 0 / 0 248 0
301 fig2ps O (2007, 2007) 361 / 13 0 / 0 13 0
302 metacity-themes O (2002, 2002) 282 / 0 0 / 0 62 0
303 xmlrpc-c O (1996, 1874) 4485 / 293 0 / 5 1005 0
304 fonts-jsmath O (1988, 1988) 1289 / 4 0 / 0 2757 0
305 e2ps O (1988, 1945) 88 / 9 0 / 1 97 0
306 dvi2ps-fontdesc-morisawa5 O (1988, 1988) 18 / 3 0 / 0 2801 0
307 intltool-debian O (1984, 1984) 57656 / 5490 0 / 4 500 0
308 dosage O (1974, 1974) 41 / 15 0 / 0 84 0
309 topgit O (1941, 715) 56 / 41 0 / 16 2011 2
310 tabble O (1940, 1940) 11 / 5 0 / 0 1783 0
311 gtkpod O (1929, 1069) 562 / 54 0 / 7 221 0
312 ptex-jtex O (1908, 1908) 18 / 4 0 / 0 2198 0
313 foiltex O (1908, 1908) 668 / 0 0 / 1 2053 0
314 cronolog O (1881, 947) 182 / 79 0 / 3 272 0
315 ipkungfu O (1860, 803) 11 / 4 0 / 3 876 2
316 libxsettings O (1860, 588) 11 / 0 0 / 0 535 0
317 nwrite O (1860, 803) 11 / 1 0 / 2 2942 1
318 libxsettings-client O (1860, 1483) 248 / 69 0 / 0 982 0
319 nwall O (1860, 803) 10 / 0 0 / 2 2028 2
320 opticalraytracer O (1845, 509) 184 / 18 0 / 0 268 0
321 xscavenger O (1845, 8) 137 / 9 0 / 2 1205 0
322 fwanalog O (1843, 1843) 34 / 23 0 / 3 1010 0
323 guessnet O (1842, 1842) 129 / 17 0 / 18 2215 0
324 adequate O (1838, 461) 162 162 1032 / 824 1 / 19 462 0
325 ftjam O (1828, 1661) 8 / 1 0 / 2 4631 1
326 latex-mk O (1803, 1803) 171 / 19 0 / 0 1262 0
327 visual-regexp O (1803, 1803) 103 / 19 0 / 3 811 0
328 cutils O (1801, 1483) 157 / 12 0 / 0 1006 0
329 libstroke O (1801, 1441) 3017 / 85 0 / 0 1133 0
330 sortmail O (1801, 1483) 11 / 2 0 / 2 854 0
331 link-grammar O (1797, 1797) 2932 / 49 0 / 0 102 0
332 alien O (1797, 433) 7295 / 538 0 / 15 1729 0
333 php-xajax O (1788, 1788) 69 / 7 0 / 1 1140 0
334 pads O (1788, 1788) 24 / 17 0 / 1 138 0
335 hotswap O (1787, 1787) 57 / 10 0 / 2 1787 0
336 sanitizer O (1787, 1787) 37 / 9 0 / 3 1775 0
337 imagination O (1772, 1289) 391 / 60 0 / 0 97 0
338 dnswalk O (1768, 27) 199 / 33 0 / 1 27 0
339 pygccxml O (1755, 1755) 71 / 2 0 / 0 176 0
340 gmlive O (1755, 1755) 63 / 7 0 / 0 3346 0
341 masqmail O (1742, 1482) 1238 1238 14 / 9 1 / 9 2908 0
342 apvlv O (1726, 1440) 166 / 49 0 / 6 1011 0
343 xflip O (1713, 1713) 86 / 8 0 / 1 62 0
344 9base O (1710, 345) 83 / 15 0 / 7 63 0
345 dadadodo O (1710, 1710) 121 / 16 0 / 0 1012 0
346 stfl O (1707, 1314) 611 / 128 0 / 2 250 0
347 docbook-defguide O (1691, 1053) 496 / 0 0 / 0 1053 0
348 docbook5-xml O (1691, 455) 2 258 / 10 0 / 1 2 0
349 docbook O (1691, 1691) 3867 / 235 0 / 0 1545 0
350 docbook-xsl O (1691, 1691) 3 35419 / 3071 1 / 11 2 0
351 docbook-ebnf O (1691, 1691) 43 / 0 0 / 0 1266 0
352 docbook-xsl-saxon O (1691, 1691) 143 / 2 0 / 0 1066 0
353 sgml-base-doc O (1691, 1691) 67 / 0 0 / 0 1368 0
354 dbtoepub O (1691, 1691) 181 / 27 0 / 3 1 0
355 sgml-base O (1691, 1691) 131264 / 17030 0 / 6 58 0
356 docbook-xsl-doc O (1691, 1691) 1015 / 0 0 / 0 2568 0
357 docbook-xml O (1691, 224) 62217 / 3513 0 / 1 327 0
358 docbook-simple O (1691, 1691) 79 / 0 0 / 0 294 0
359 wizznic O (1663, 1663) 152 / 8 0 / 2 83 0
360 v86d O (1623, 1623) 372 / 136 0 / 3 3328 0
361 rrdcollect O (1621, 1621) 86 / 45 0 / 0 2995 0
362 hashalot O (1621, 1483) 124 / 14 0 / 0 71 0
363 lwatch O (1621, 1298) 87 / 13 0 / 0 2328 0
364 xnecview O (1611, 509) 88 / 12 0 / 1 66 0
365 libgpiv O (1610, 1483) 112 / 1 0 / 0 1008 0
366 cwiid O (1604, 109) 2822 / 59 0 / 5 73 0
367 transfermii O (1604, 1483) 16 / 2 0 / 0 81 0
368 asp O (1593, 1364) 18 / 4 0 / 0 3217 0
369 gnubiff O (1593, 1364) 621 / 13 0 / 14 597 0
370 gpp O (1593, 1364) 263 / 23 0 / 0 752 0
371 etktab O (1593, 1364) 82 / 7 0 / 0 0 0
372 d-itg O (1593, 1364) 9 / 2 0 / 0 23 0
373 libixp O (1590, 1483) 143 / 35 0 / 3 2377 0
374 libowfat O (1589, 1364) 50 / 6 0 / 2 35 0
375 apt-xapian-index O (1588, 1419) 11976 / 10032 0 / 28 89 0
376 libwibble O (1588, 1483) 70 / 4 0 / 4 990 0
377 tagcoll2 O (1588, 1483) 242 / 16 0 / 3 1281 0
378 libkdtree++ O (1588, 128) 159 / 72 0 / 1 223 0
379 debdry O (1588, 1408) 46 46 59 / 16 1 / 3 1319 0
380 aj-snapshot O (1575, 1483) 186 / 24 0 / 0 284 0
381 filter O (1572, 214) 15 / 3 0 / 0 1566 0
382 ganv O (1571, ) 400 / 60 0 / 1 30 0
383 naspro-bridges O (1571, 1483) 109 / 35 0 / 1 1571 0
384 ino-headers O (1571, 1483) 29 / 0 0 / 0 1571 0
385 naspro-core O (1571, 1483) 136 / 36 0 / 1 1311 0
386 libdv O (1571, 1483) 104435 / 26093 0 / 3 514 0
387 meterec O (1571, 1483) 82 / 10 0 / 0 1571 0
388 naspro-bridge-it O (1571, 1483) 134 / 36 0 / 0 1571 0
389 malaga O (1570, 1483) 696 / 2 0 / 6 1519 0
390 pugl O (1567, 1272) 35 / 0 0 / 0 169 0
391 gscanbus O (1567, 1483) 221 / 21 0 / 0 1567 0
392 m2vrequantiser O (1567, 1483) 278 / 24 0 / 0 1567 0
393 wv O (1558, 1558) 3519 / 236 0 / 22 1542 2
394 hovercraft O (1556, 1082) 35 / 3 0 / 0 198 0
395 python-svg.path O (1556, 68) 99 / 89 0 / 0 300 0
396 boxbackup O (1550, 1483) 15 / 5 0 / 4 26 0
397 png-definitive-guide O (1549, 1483) 46 / 0 0 / 0 1377 0
398 libindicator O (1546, 1523) 55538 / 21913 2 / 2 638 0
399 notify-osd O (1546, 1546) 477 / 4 0 / 6 1837 0
400 libappindicator O (1546, 1546) 40434 / 4133 1 / 3 51 0
401 cpu O (1540, 1483) 92 / 11 0 / 8 1532 0
402 python-ofxparse O (1530, 1483) 247 / 20 0 / 1 274 0
403 scribus-template O (1522, 1522) 1099 / 0 0 / 2 23 0
404 fgetty O (1497, 62) 549 / 36 0 / 0 390 0
405 libcgroup O (1496, 466) 1715 / 239 0 / 7 466 0
406 asterisk-prompt-es-co O (1487, 1483) 12 / 0 0 / 2 1384 0
407 pvm O (1482, 1249) 1055 / 44 0 / 8 682 0
408 human-icon-theme O (1479, 1417) 373 / 0 0 / 2 439 1
409 tangerine-icon-theme O (1479, 1417) 464 / 0 0 / 0 525 0
410 net-luminis-build-plugin O (1477, 1417) 9 / 0 0 / 0 1659 0
411 dhelp O (1475, 1475) 204 / 178 0 / 12 347 0
412 gnomad2 O (1464, 1417) 47 / 2 0 / 1 1464 0
413 libnih ITA (1463, 460) 8467 / 1448 0 / 2 881 0
414 apngopt O (1463, 1463) 83 / 9 0 / 1 1471 0
415 libiec61883 O (1463, 1463) 108843 / 25975 0 / 0 555 0
416 apngasm O (1463, 1463) 97 / 10 0 / 0 50 0
417 apngdis O (1463, 1463) 57 / 9 0 / 0 126 0
418 open-invaders ITA (1461, 475) 388 / 38 0 / 4 221 0
419 splitvt O (1457, 1457) 177 / 18 0 / 3 828 0
420 gnome-mastermind O (1456, 1456) 249 / 23 0 / 0 229 0
421 gxmessage O (1456, 1456) 311 / 60 0 / 1 1387 0
422 catdvi O (1456, 1417) 587 / 51 0 / 2 2963 1
423 pipewalker O (1456, 1374) 202 / 25 0 / 2 2433 0
424 qcomicbook ITA (1456, 437) 282 / 45 0 / 2 941 0
425 gnome-shell-extension-weather O (1440, 1440) 7545 / 54 0 / 2 523 0
426 python-ofxhome O (1439, 1417) 25 / 2 0 / 0 274 0
427 linux-atm O (1439, 1374) 15559 / 17 0 / 3 322 0
428 omnievents O (1438, 747) 7 / 5 0 / 0 1413 0
429 aspell-hu O (1437, 1437) 1621 / 66 0 / 1 1385 0
430 libapache2-mod-lisp O (1431, 1431) 31 / 21 0 / 1 2519 3
431 uudeview O (1431, 1431) 1605 / 198 0 / 0 56 0
432 gaim-themes O (1429, 1429) 450 / 0 0 / 0 1231 0
433 lostirc O (1429, 1218) 32 / 2 0 / 2 1305 2
434 libapache-mod-musicindex O (1425, 1424) 53 / 35 0 / 5 490 0
435 fwsnort O (1422, 1159) 42 / 7 0 / 1 1083 0
436 udo O (1419, 1419) 37 / 4 0 / 1 278 0
437 audiolink O (1419, 1419) 28 / 4 0 / 1 1241 0
438 maildir-filter O (1419, 1419) 9 / 4 0 / 0 876 0
439 rdiff-backup-fs O (1418, 1418) 189 / 24 0 / 3 1128 0
440 cgvg O (1418, 1418) 40 / 8 0 / 2 321 0
441 gpsmanshp O (1418, 1418) 164 / 15 0 / 0 969 0
442 mp3report O (1418, 646) 124 / 10 0 / 1 1283 0
443 parsewiki O (1418, 1418) 16 / 2 0 / 1 1380 0
444 tk707 O (1418, 1418) 125 / 5 0 / 2 844 0
445 smbldap-tools O (1418, 1418) 1032 / 109 0 / 25 16 0
446 gpsman O (1418, 1418) 318 / 37 0 / 0 24 0
447 hashcash O (1417, 1417) 31 / 5 0 / 2 1258 0
448 starvoyager O (1417, 1417) 172 / 12 0 / 3 1176 0
449 xmacro O (1414, 1037) 170 / 27 0 / 4 1247 0
450 autopsy O (1412, 146) 416 / 59 0 / 3 1082 0
451 bbmail O (1410, 1352) 19 / 1 0 / 2 942 0
452 libpam-radius-auth O (1405, 1405) 75 75 131 / 71 1 / 6 105 0
453 btyacc O (1404, 1404) 37 / 4 0 / 0 11 0
454 zeroc-ice-manual O (1397, 1397) 418 418 2 / 0 1 / 1 2484 0
455 python-hkdf O (1395, 1392) 370 / 61 0 / 0 170 0
456 pidgin-privacy-please O (1394, 1393) 254 / 76 0 / 0 2099 0
457 zfs-fuse O (1393, 1393) 352 / 164 0 / 5 153 0
458 wav2cdr O (1391, 1391) 62 41 / 4 1 / 3 62 0
459 dgen O (1391, 1391) 86 / 4 0 / 4 3335 0
460 ttf-staypuft O (1391, 1391) 582 / 0 0 / 0 1292 0
461 libtut O (1390, 1390) 12 / 1 0 / 1 49 0
462 ccbuild O (1388, 1388) 30 / 5 0 / 0 31 0
463 cadabra O (1386, 1357) 224 / 18 0 / 4 587 0
464 modglue O (1386, 1357) 135 / 13 0 / 3 24 0
465 guilt O (1386, 858) 47 / 10 0 / 1 1020 0
466 freefem O (1384, 994) 434 / 21 0 / 2 624 0
467 madlib O (1384, 1384) 191 / 8 0 / 5 2929 1
468 ruby-filesystem O (1382, 51) 283 / 1 0 / 1 2236 1
469 libapache-mod-encoding O (1382, 1382) 276 / 76 0 / 0 1265 0
470 libapache2-mod-encoding O (1382, 1382) 118 / 72 0 / 2 1265 0
471 toga2 O (1381, 1381) 255 / 21 0 / 1 1377 0
472 glaurung O (1381, 1381) 296 / 21 0 / 0 215 0
473 crafty O (1381, 1131) 319 / 38 0 / 3 1241 0
474 scid-rating-data O (1381, 1381) 62 / 0 0 / 0 3770 0
475 tourney-manager O (1381, 1381) 211 / 4 0 / 2 4013 0
476 scid-spell-data O (1381, 1381) 34 / 0 0 / 0 3770 0
477 crafty-books-medium O (1381, 1381) 64 / 0 0 / 1 3798 0
478 crafty-bitmaps O (1381, 1381) 41 / 0 0 / 0 3336 0
479 crafty-books-medtosmall O (1381, 1381) 225 / 0 0 / 0 3798 0
480 crafty-books-small O (1381, 1381) 7 / 0 0 / 0 3798 0
481 fruit O (1381, 1381) 409 / 27 0 / 0 192 0
482 deb-gview O (1376, 1376) 92 / 18 0 / 4 2105 0
483 dpkg-cross O (1376, 1333) 550 / 38 0 / 5 376 0
484 splint O (1375, 1374) 926 / 31 0 / 9 1004 0
485 pev O (1372, 597) 476 / 58 1 / 1 900 0
486 ebview O (1371, 1371) 42 / 8 0 / 3 579 0
487 sockjs-client O (1371, 1371) 8 / 0 0 / 0 1641 0
488 cdbackup O (1371, 1371) 51 / 6 0 / 2 1310 0
489 ng O (1371, 1371) 34 / 10 0 / 0 160 0
490 golang-barcode O (1371, 1371) 18 / 0 0 / 0 848 0
491 ewipe O (1371, 1371) 9 / 1 0 / 1 71 0
492 dvi2dvi O (1371, 1371) 110 / 18 0 / 3 1238 0
493 ptex-base O (1371, 1371) 24 / 0 0 / 2 1273 0
494 ots O (1371, 1371) 2877 / 504 0 / 1 657 0
495 golang-nzaat O (1371, 1371) 9 / 0 0 / 0 847 0
496 golang-libgeoip O (1371, 1371) 16 / 0 0 / 0 847 0
497 golang-openldap O (1371, 1371) 12 / 0 0 / 0 847 0
498 elscreen ITA (1371, 668) 43 / 10 0 / 5 2151 2
499 aiksaurus O (1371, 1371) 521 / 12 0 / 3 1471 3
500 gkermit O (1371, 1371) 202 / 12 0 / 3 319 0
501 bbtime O (1366, 1352) 37 / 7 0 / 0 314 0
502 gtick O (1363, 1363) 4 574 / 76 0 / 0 5 0
503 smlnj O (1360, 1360) 163 / 17 0 / 1 238 0
504 naturaldocs O (1359, 1359) 37 / 7 0 / 0 521 0
505 libnoise O (1359, 1359) 23 / 4 0 / 3 1359 0
506 libpcl1 O (1358, 1358) 126 / 17 0 / 2 628 0
507 couriergraph O (1357, 1357) 23 / 7 0 / 2 1410 4
508 canna-shion O (1357, 308) 11 / 2 0 / 0 26 0
509 yc-el O (1357, 308) 4 / 1 0 / 0 298 1
510 bindgraph O (1357, 472) 316 316 60 / 25 2 / 6 812 0
511 libsieve O (1357, 1357) 72 / 12 0 / 0 39 0
512 root-tail O (1354, 1354) 85 / 25 0 / 3 278 0
513 dia-shapes O (1351, 747) 5568 / 0 0 / 0 1349 0
514 ncap O (1342, 1341) 62 / 9 0 / 0 69 0
515 tamil-gtk2im O (1341, 1341) 16 / 2 0 / 0 734 0
516 enscribe O (1341, 1341) 46 / 4 0 / 0 934 0
517 dvbtune O (1338, 1338) 292 / 25 0 / 1 28 0
518 iog O (1338, 1338) 19 / 16 0 / 3 557 0
519 mp3rename O (1338, 1338) 714 / 16 0 / 9 1307 0
520 apsfilter O (1337, 1337) 98 / 13 0 / 23 552 0
521 e3 O (1337, 460) 111 / 14 0 / 6 509 0
522 ncdt O (1337, 1337) 66 / 22 0 / 1 1005 0
523 libnfo O (1337, 1337) 10 / 0 0 / 0 2035 1
524 mp3info O (1337, 1337) 1858 / 152 0 / 6 79 0
525 httpbin O (1337, 536) 19 / 2 0 / 0 289 0
526 pgpgpg O (1337, 1337) 425 / 37 0 / 4 1613 1
527 midge O (1334, 1329) 30 / 7 0 / 1 1326 1
528 blop O (1334, 1329) 309 / 119 0 / 2 26 0
529 eldav O (1331, 1331) 22 / 6 0 / 2 610 0
530 gcap O (1331, 1331) 53 / 12 0 / 0 610 0
531 a2ps O (1329, 1329) 3297 / 348 0 / 41 108 0
532 freepwing O (1329, 1329) 6 / 1 0 / 0 1247 0
533 yatm O (1329, 1329) 29 / 3 0 / 0 1316 0
534 lightsquid O (1328, 1328) 143 / 102 0 / 1 608 0
535 aspell-uz O (1322, 1322) 78 / 1 0 / 0 1267 0
536 uzbek-wordlist O (1322, 1322) 184 / 0 0 / 0 1227 0
537 ibus-table-extraphrase O (1321, 1008) 17 / 0 0 / 0 170 0
538 tegaki-zinnia-japanese O (1321, 1321) 1715 / 315 0 / 1 3867 0
539 tegaki-zinnia-simplified-chinese O (1321, 1321) 21 / 0 0 / 0 3867 0
540 pinyin-database O (1321, 1321) 40 / 0 0 / 2 1273 0
541 zinnia O (1321, 1008) 1792 / 109 0 / 0 138 0
542 w3-recs O (1315, 1053) 145 / 0 0 / 3 3436 0
543 csstidy O (1314, 808) 463 / 51 0 / 3 156 0
544 yafc O (1314, 1314) 175 / 11 0 / 2 985 0
545 binclock O (1314, 470) 45 / 8 0 / 0 0 0
546 tsocks O (1314, 1060) 1351 / 126 0 / 11 1303 0
547 apf-firewall O (1311, 1311) 83 / 40 0 / 6 876 1
548 openwince-jtag O (1308, 1194) 20 / 1 0 / 0 61 0
549 openwince-include O (1308, 1194) 6 / 2 0 / 0 1273 0
550 autodia O (1307, 1307) 119 / 14 0 / 2 2 0
551 redmine-recaptcha O (1307, 763) 1238 1238 5 / 0 3 / 3 2188 0
552 ldap2dns O (1306, 1306) 9 / 2 0 / 5 1319 2
553 swedish O (1304, 1304) 1295 / 90 0 / 2 1408 2
554 ipgrab O (1304, 1304) 330 / 38 0 / 1 180 0
555 zpb-ttf O (1304, 1304) 16 / 0 0 / 1 49 0
556 json-c ITA (1298, 19) 101989 / 10540 0 / 1 107 0
557 debian-installer-launcher O (1296, 1296) 70 / 6 0 / 3 122 0
558 grap O (1291, 1291) 52 / 12 0 / 1 1291 0
559 glob2 O (1291, 1291) 216 / 18 1 / 6 122 0
560 libaudiomask O (1289, 1289) 5 / 0 0 / 0 1264 0
561 mffm-fftw O (1289, 1289) 66 / 0 0 / 1 1273 0
562 basic256 O (1286, 489) 167 / 17 0 / 1 71 0
563 fbpager O (1286, 1194) 249 / 23 0 / 3 1288 0
564 suede O (1285, 1285) 561 / 0 0 / 0 919 0
565 rlpr O (1285, 1285) 446 / 6 0 / 5 1285 0
566 gftp O (1284, 224) 1376 / 236 0 / 20 67 0
567 zthreads O (1284, 1284) 580 / 4 0 / 2 1139 0
568 tpb O (1283, 1283) 358 / 282 0 / 9 1232 0
569 nautic O (1280, 1280) 23 / 3 0 / 0 804 0
570 darksnow O (1280, 1280) 38 / 5 0 / 1 1083 0
571 pidgin-hotkeys O (1280, 1280) 147 / 40 0 / 2 1281 3
572 clex O (1280, 1280) 40 / 10 0 / 0 642 0
573 stl-manual O (1280, 1280) 815 / 14 0 / 0 6 0
574 minlog O (1280, 1280) 11 / 0 0 / 0 1273 0
575 transcalc O (1280, 1279) 135 / 13 0 / 3 1230 0
576 gartoon O (1277, 1277) 644 / 0 0 / 3 1382 1
577 search-citeseer O (1277, 1277) 35 / 5 0 / 2 86 0
578 search-ccsb O (1277, 1277) 29 / 4 0 / 1 86 0
579 abntex O (1277, 1277) 103 / 0 0 / 2 99 0
580 tcm O (1277, 1277) 102 / 11 0 / 10 1271 0
581 ctorrent O (1276, 1274) 267 / 20 0 / 3 1276 0
582 bitstormlite O (1276, 1274) 58 / 14 0 / 0 1275 0
583 fische O (1276, 1274) 44 / 3 0 / 0 1276 0
584 nanoblogger-extra O (1275, 1275) 21 / 0 0 / 0 25 0
585 scalapack-doc O (1275, 1275) 228 / 0 0 / 0 1273 0
586 vamps O (1275, 1275) 215 / 22 0 / 1 4015 0
587 nanoblogger O (1275, 1275) 27 / 6 0 / 5 0 0
588 vfu O (1275, 1034) 113 / 8 0 / 1 155 0
589 bwbasic O (1265, 32) 148 / 18 0 / 5 98 0
590 tircd O (1265, 1264) 8 / 1 0 / 1 929 0
591 esix O (1265, 1265) 12 / 2 0 / 0 1247 0
592 statserial O (1265, 19) 170 / 20 0 / 7 19 0
593 codegroup O (1265, 1265) 35 / 5 0 / 0 642 0
594 rio O (1265, 1265) 7 / 0 0 / 0 17 0
595 xpdf O (1264, 522) 6575 / 2054 1 / 46 514 0
596 xpilot-extra O (1263, 1262) 243 / 0 0 / 0 345 0
597 clearsilver O (1262, 1262) 59 / 7 0 / 1 289 0
598 junior-doc O (1262, 1262) 43 / 0 0 / 2 3693 0
599 poc-streamer O (1261, 1261) 84 / 13 0 / 1 54 0
600 libnss-extrausers O (1253, 1252) 65 / 6 0 / 1 1262 0
601 cyclades-serial-client O (1253, 1253) 7 / 0 0 / 6 1252 0
602 python-dexml O (1253, 1013) 15 / 0 0 / 0 298 0
603 mcu8051ide O (1241, 759) 209 / 21 0 / 0 759 0
604 dh-exec O (1234, 519) 1835 / 165 0 / 1 384 0
605 giggle O (1233, 1233) 520 / 64 0 / 4 37 0
606 git2cl O (1233, 701) 101 / 13 0 / 1 316 0
607 xshisen O (1230, 1230) 183 / 27 0 / 3 609 0
608 dbacl O (1230, 1230) 40 / 7 0 / 2 284 0
609 gtklp O (1230, 1230) 1098 / 99 0 / 9 1983 4
610 xsok O (1230, 1230) 264 / 12 0 / 0 517 0
611 codelite O (1229, 543) 851 / 99 0 / 2 83 0
612 wbxml2 O (1228, 1228) 287 / 6 0 / 3 3793 0
613 scmxx O (1228, 1228) 15 / 1 0 / 9 1239 4
614 ideviceinstaller O (1228, 1228) 479 / 37 0 / 1 1599 5
615 nautilus-image-converter O (1228, 1228) 959 / 102 0 / 3 1228 0
616 xmldiff O (1227, 1227) 199 / 49 0 / 1 214 0
617 gkdebconf O (1227, 1227) 190 / 29 0 / 0 238 0
618 fnfx O (1227, 1226) 6 / 4 0 / 0 1068 0
619 socnetv O (1223, 1223) 34 / 6 0 / 1 817 0
620 jaula O (1222, 1222) 29 / 5 0 / 2 1203 0
621 htmldoc O (1216, 860) 1710 / 179 0 / 4 50 0
622 doclifter O (1216, 1216) 29 / 7 0 / 2 250 0
623 epm O (1216, 1216) 144 / 20 0 / 3 1083 0
624 unac O (1215, 1215) 537 / 79 0 / 0 942 0
625 libgadu O (1207, 1207) 35882 / 2841 0 / 1 39 0
626 2vcard O (1201, 564) 83 / 18 0 / 1 73 0
627 teseq O (1194, 1194) 15 / 5 0 / 0 2428 2
628 mergelog O (1194, 1194) 46 / 16 0 / 1 138 0
629 devtodo O (1194, 1194) 83 / 22 0 / 2 321 0
630 grabc O (1194, 1194) 87 / 9 0 / 1 4055 0
631 crip O (1194, 1194) 132 / 13 0 / 0 637 0
632 xli O (1194, 1194) 1441 / 334 0 / 21 62 0
633 sysnews O (1194, 1194) 53 / 41 0 / 0 558 0
634 nast O (1194, 1194) 542 / 61 0 / 1 1078 0
635 easygit O (1194, 783) 102 / 50 0 / 2 1059 0
636 storebackup O (1194, 571) 79 79 99 / 30 1 / 8 2910 0
637 mp3blaster O (1192, 1192) 318 / 65 0 / 27 1075 0
638 pidgin-skype O (1189, 1189) 1302 / 145 0 / 6 2076 0
639 obexpushd O (1189, 1189) 628 628 197 / 18 0 / 4 1579 1
640 chase O (1169, 1169) 145 / 45 0 / 1 4017 0
641 usermode O (1169, 1169) 9997 / 973 0 / 2 56 0
642 simba O (1168, 1000) 9 / 1 0 / 3 544 0
643 libropkg-perl O (1168, 1000) 13 / 1 0 / 1 1377 2
644 fonts-humor-sans O (1162, 855) 453 / 1 0 / 0 977 0
645 eancheck O (1158, 1158) 12 / 1 0 / 0 1158 0
646 mime-construct O (1117, 608) 2705 / 1894 0 / 1 1574 2
647 xtail O (1117, ) 221 / 51 0 / 1 31 0
648 ftp-upload O (1117, 1117) 108 / 22 0 / 0 773 0
649 debget O (1117, 1117) 306 306 39 / 6 1 / 3 1282 4
650 hearse O (1117, 1117) 93 93 84 / 27 0 / 0 1537 3
651 makepatch O (1117, 1117) 79 / 7 0 / 0 1740 1
652 odt2txt O (1107, 880) 13 1423 / 257 0 / 2 2 0
653 scriptaculous O (1102, 1102) 6879 / 700 0 / 3 3374 0
654 prototypejs O (1102, 1102) 7600 / 802 0 / 4 2565 0
655 tinymce O (1102, 1102) 1741 / 7 0 / 5 62 0
656 kytea O (1091, 1091) 1662 1662 2 / 0 1 / 2 2455 0
657 picprog O (1091, 1091) 155 155 95 / 12 1 / 2 576 0
658 tercpp O (1091, 1091) 3 / 1 0 / 0 1751 1
659 qr-tools O (1091, 1091) 603 / 95 0 / 1 233 0
660 posterazor O (1073, 1072) 597 / 48 0 / 3 13 0
661 fspy O (1069, 977) 45 / 13 0 / 0 1 0
662 osdclock O (1069, 1069) 62 / 14 0 / 2 1063 0
663 libapache2-mod-authn-yubikey O (1069, 1069) 6 / 4 0 / 0 731 0
664 aspell-it O (1069, 1069) 5326 / 244 0 / 1 756 0
665 razor O (1069, 1069) 2057 / 1398 0 / 3 1637 2
666 procinfo O (1069, 1069) 2800 / 185 0 / 0 1017 0
667 lasi O (1068, 1068) 16 / 0 0 / 3 1063 0
668 usbmuxd O (1067, 1067) 97262 / 63319 0 / 11 188 0
669 libgpod O (1067, 1067) 60333 / 39258 0 / 7 254 0
670 libusbmuxd O (1067, 1067) 78905 / 9319 0 / 2 189 0
671 bwbar O (1066, 1065) 40 / 6 0 / 1 364 0
672 devilspie2 O (1055, 1055) 191 / 70 0 / 1 496 0
673 pytest-localserver O (1052, 837) 16 / 2 0 / 0 176 0
674 libkarma O (1049, 1049) 669 / 2 0 / 2 49 0
675 convlit O (1049, 1049) 586 / 61 0 / 3 321 0
676 magicmaze O (1049, 1049) 103 / 12 0 / 1 608 0
677 moon-lander O (1049, 993) 224 / 20 0 / 2 908 0
678 pacman O (1049, 1019) 786 / 97 0 / 4 168 0
679 pax-britannica O (1049, 1049) 130 / 8 0 / 0 772 0
680 xgammon O (1049, 1049) 185 / 15 0 / 14 4371 0
681 vtprint O (1049, 1049) 24 / 3 0 / 1 2535 0
682 xfrisk O (1049, 1049) 185 / 12 0 / 9 933 0
683 wily O (1033, 806) 446 / 8 0 / 3 289 0
684 efax O (1033, 1033) 158 / 17 0 / 22 1268 1
685 liboauth O (1028, 1028) 72979 / 250 0 / 0 85 0
686 perl-cross-debian O (1027, 1027) 37 / 2 0 / 2 2574 0
687 vim-rails O (1017, 804) 95 / 0 0 / 0 20 0
688 tokyotyrant O (1013, 1013) 1812 / 8 0 / 6 2496 2
689 achilles O (1012, 1012) 74 / 8 0 / 1 51 0
690 xball O (1012, 1012) 254 / 10 0 / 0 996 0
691 ruli O (1012, 36) 286 / 64 0 / 1 3869 1
692 massif-visualizer O (1011, 1011) 120 / 9 0 / 0 862 0
693 flask-openid ITA (1011, 184) 540 / 75 0 / 0 178 0
694 flask-babel O (1011, 1011) 3573 / 82 0 / 0 191 0
695 dleyna-connector-dbus O (1010, 1010) 51977 / 4281 0 / 0 156 0
696 dleyna-renderer O (1010, 1010) 9123 / 1988 0 / 1 156 0
697 dleyna-core O (1010, 1010) 47535 / 138 0 / 0 85 0
698 dleyna-server O (1010, 1010) 51853 / 3207 0 / 3 156 0
699 vzquota O (1005, 1005) 381 / 171 0 / 0 670 0
700 ploop O (1005, 1005) 143 / 65 0 / 1 98 0
701 vzctl O (1005, 1005) 353 / 170 0 / 2 525 0
702 vzstats O (1005, 1005) 43 / 6 0 / 0 1004 0
703 vzdump O (1005, 1005) 106 / 26 0 / 4 38 0
704 librcc O (999, 999) 1434 / 60 0 / 3 2271 2
705 bandwidthd O (991, 991) 147 / 57 0 / 8 994 0
706 xml2 O (990, 489) 1996 / 130 0 / 3 220 0
707 dnsproxy O (990, 21) 15 / 7 0 / 2 3679 1
708 xsddiagram O (989, 989) 72 / 11 0 / 0 1559 0
709 polygen O (985, 985) 193 / 44 0 / 4 212 0
710 libmpd O (982, 982) 1418 / 141 0 / 2 842 0
711 sntop O (981, 981) 184 / 21 0 / 1 25 0
712 qtscrob O (968, 968) 28 / 3 0 / 1 650 0
713 gnome-mime-data O (967, 967) 33614 / 0 0 / 3 967 0
714 snmptrapfmt O (963, 963) 128 / 34 0 / 2 844 0
715 snmp-mibs-downloader ITA (963, 56) 4648 / 236 0 / 1 29 0
716 srecord O (958, 956) 269 / 33 0 / 0 659 0
717 log4c O (958, 956) 63 / 3 0 / 0 326 0
718 powerdebug O (958, 958) 28 / 2 0 / 1 2466 0
719 log4cpp-doc O (958, 956) 71 / 0 0 / 0 1261 0
720 metapixel O (956, 956) 90 / 8 0 / 3 362 0
721 cd-discid O (953, 953) 2142 / 231 0 / 0 2579 0
722 hunspell-kk O (953, 953) 493 / 0 0 / 0 3268 0
723 inadyn O (953, 953) 218 / 75 0 / 11 2491 0
724 aspell-kk O (953, 953) 341 / 25 0 / 0 3353 0
725 sxid O (953, 953) 32 / 12 0 / 4 1 0
726 libcue O (953, 755) 37093 / 24909 0 / 0 594 0
727 clitest O (944, 944) 14 / 6 0 / 0 941 0
728 ruby-amazon-ec2 O (942, 942) 37 / 0 0 / 0 2332 0
729 dmucs O (942, 942) 25 / 4 0 / 1 961 0
730 landslide ITA (942, 562) 37 / 6 0 / 0 184 0
731 faifa O (942, 942) 56 / 6 0 / 2 69 0
732 xine-ui O (936, 936) 2037 / 556 0 / 68 1228 3
733 mercurial-buildpackage O (936, 936) 25 / 2 0 / 4 1449 1
734 pngmeta O (936, 936) 161 / 21 0 / 2 783 0
735 playmidi O (936, 936) 401 / 82 0 / 8 929 0
736 xine-lib-1.2 O (936, 936) 13 5203 / 559 1 / 4 12 0
737 libcdio ITA (934, 3) 67827 / 35092 0 / 8 722 0
738 libcdio-paranoia ITA (934, 106) 58196 / 33887 0 / 0 302 0
739 vcdimager O (934, 907) 30516 / 2859 0 / 3 664 0
740 dsdp O (933, 933) 2502 / 5 0 / 3 1165 4
741 makebootfat O (933, 933) 220 / 22 0 / 0 125 0
742 python-odoorpc O (921, 747) 7 / 7 0 / 0 315 0
743 python-mplexporter O (921, 747) 52 / 4 0 / 0 300 0
744 pidgin-nateon O (920, 920) 73 / 20 0 / 0 2925 0
745 python-characteristic O (914, 914) 4640 / 100 0 / 0 64 0
746 mathematica-fonts O (914, 428) 547 / 0 1 / 1 769 0
747 japitools O (901, 901) 15 / 3 0 / 1 3407 0
748 concurrent-dfsg O (901, 900) 109 / 2 0 / 2 3686 0
749 python-restless O (900, 747) 8 / 0 0 / 0 308 0
750 phantomjs O (891, 891) 16045 / 1217 0 / 7 1450 0
751 webauth O (889, 489) 76 / 14 0 / 1 517 0
752 lbcd O (889, 889) 2 / 1 0 / 0 889 0
753 arc O (887, 350) 1040 / 118 0 / 1 11 0
754 cutter O (887, 578) 896 896 113 / 14 0 / 1 1739 0
755 tupi O (886, 661) 168 / 15 0 / 1 115 0
756 manpages-pt O (873, 333) 11082 / 0 0 / 6 3823 0
757 dbf O (864, 48) 86 / 21 0 / 0 48 0
758 haskell98-report O (858, 858) 332 / 0 0 / 2 787 0
759 golang-github-gorilla-sessions O (853, 489) 5 / 0 0 / 0 853 0
760 libjs-autolink O (853, 489) 7 / 0 0 / 0 853 0
761 golang-github-ngaut-go-zookeeper O (853, 489) 4 / 0 0 / 0 853 0
762 golang-gopkg-editorconfig-editorconfig-core-go.v1 O (853, 271) 7 / 0 0 / 0 853 0
763 golang-github-blevesearch-bleve O (853, 271) 3 / 0 0 / 0 786 0
764 golang-github-lunny-nodb O (853, 271) 4 / 0 0 / 0 853 0
765 jargon-text O (853, 853) 91 / 0 0 / 2 2935 0
766 golang-github-issue9-assert O (853, 271) 5 / 0 0 / 0 853 0
767 golang-github-facebookgo-clock O (853, 489) 6 / 0 0 / 0 853 0
768 golang-github-petar-gollrb O (853, 489) 5 / 0 0 / 0 853 0
769 golang-github-steveyen-gtreap O (853, 271) 6 / 0 0 / 0 853 0
770 golang-github-twinj-uuid O (853, 489) 5 / 0 0 / 0 853 0
771 golang-github-go-macaron-bindata O (853, 489) 5 / 0 0 / 0 853 0
772 simplemde-markdown-editor O (853, 271) 7 / 0 0 / 0 853 0
773 golang-github-leemcloughlin-gofarmhash O (853, 489) 7 / 0 0 / 0 853 0
774 golang-github-msteinert-pam O (853, 489) 5 / 0 0 / 0 853 0
775 golang-github-siddontang-goredis O (853, 489) 5 / 0 0 / 0 853 0
776 golang-github-facebookgo-httpdown O (853, 271) 6 / 0 0 / 0 853 0
777 golang-github-willf-bitset O (853, 271) 16 / 0 0 / 0 853 0
778 golang-github-unknwon-paginater O (853, 489) 5 / 0 0 / 0 853 0
779 golang-github-ngaut-log O (853, 489) 5 / 0 0 / 0 853 0
780 golang-gopkg-testfixtures.v2 O (853, 489) 8 / 0 0 / 0 853 0
781 golang-github-seiflotfy-cuckoofilter O (853, 489) 6 / 0 0 / 0 853 0
782 golang-github-alicebob-miniredis O (853, 271) 5 / 0 0 / 0 853 0
783 golang-github-ngaut-sync2 O (853, 271) 6 / 0 0 / 0 853 0
784 golang-github-pingcap-check O (853, 489) 5 / 0 0 / 0 853 0
785 golang-gopkg-gomail.v2 O (853, 489) 7 / 0 0 / 0 853 0
786 golang-github-issue9-identicon O (853, 271) 5 / 0 0 / 0 853 0
787 golang-github-lunny-log O (853, 489) 5 / 0 0 / 0 853 0
788 golang-github-denisenkom-go-mssqldb O (853, 489) 14 / 0 0 / 0 853 0
789 golang-github-mrjones-oauth O (853, 271) 5 / 0 0 / 0 853 0
790 golang-github-cupcake-rdb O (853, 271) 5 / 0 0 / 0 840 0
791 jquery-areyousure O (853, 489) 8 / 0 0 / 0 853 0
792 libjs-emojify O (853, 271) 9 / 0 0 / 0 853 0
793 golang-github-markbates-goth O (853, 489) 5 / 0 0 / 0 853 0
794 golang-github-gogits-chardet O (853, 489) 5 / 0 0 / 0 853 0
795 golang-github-go-xorm-builder O (853, 489) 11 / 0 0 / 0 565 0
796 golang-github-ngaut-deadline O (853, 489) 5 / 0 0 / 0 853 0
797 golang-gopkg-alexcesaro-quotedprintable.v3 O (853, 489) 7 / 0 0 / 0 853 0
798 golang-github-blevesearch-segment O (853, 271) 6 / 0 0 / 0 853 0
799 golang-github-pquerna-otp O (853, 489) 5 / 0 0 / 0 853 0
800 golang-github-siddontang-rdb O (853, 489) 5 / 0 0 / 0 853 0
801 golang-github-siddontang-go-snappy O (853, 489) 5 / 0 0 / 0 853 0
802 golang-github-go-macaron-i18n O (853, 271) 5 / 0 0 / 0 840 0
803 golang-github-facebookgo-freeport O (853, 489) 6 / 0 0 / 0 853 0
804 mingetty O (853, 853) 681 / 76 0 / 5 13 0
805 golang-github-gorilla-pat O (853, 489) 5 / 0 0 / 0 853 0
806 directfb O (853, 853) 24948 / 378 0 / 14 447 0
807 gitgraph.js O (853, 489) 9 / 0 0 / 0 853 0
808 golang-github-go-macaron-csrf O (853, 271) 5 / 0 0 / 0 853 0
809 golang-github-bsm-pool O (853, 489) 5 / 0 0 / 0 853 0
810 golang-github-go-macaron-toolbox O (853, 489) 5 / 0 0 / 0 853 0
811 golang-github-unknwon-i18n O (853, 489) 6 / 0 0 / 0 840 0
812 eigenbase-farrago O (853, 853) 14 / 0 0 / 0 1408 0
813 golang-code.gitea-git O (853, 271) 6 / 0 0 / 0 853 0
814 golang-github-yohcop-openid-go O (853, 271) 5 / 0 0 / 0 853 0
815 golang-github-ssor-bom O (853, 489) 5 / 0 0 / 0 853 0
816 golang-github-blevesearch-go-porterstemmer O (853, 489) 6 / 0 0 / 0 853 0
817 golang-github-facebookgo-stats O (853, 489) 6 / 0 0 / 0 853 0
818 golang-github-juju-errors O (853, 271) 6 / 0 0 / 0 853 0
819 golang-github-facebookgo-grace O (853, 489) 6 / 0 0 / 0 853 0
820 golang-github-ngaut-pools O (853, 489) 5 / 0 0 / 0 853 0
821 golang-github-couchbase-moss O (853, 271) 6 / 0 0 / 0 853 0
822 golang-github-bsm-redeo O (853, 489) 5 / 0 0 / 0 853 0
823 golang-github-gogits-go-gogs-client O (853, 489) 5 / 0 0 / 0 853 0
824 golang-github-gogits-cron O (853, 271) 6 / 0 0 / 0 853 0
825 golang-github-mcuadros-go-version O (853, 489) 6 / 0 0 / 0 853 0
826 golang-github-siddontang-go O (853, 489) 5 / 0 0 / 0 853 0
827 milter-greylist O (853, 853) 177 / 37 0 / 8 132 0
828 golang-github-couchbase-ghistogram O (853, 489) 6 / 0 0 / 0 853 0
829 golang-github-unknwon-cae O (853, 271) 5 / 0 0 / 0 853 0
830 golang-github-edsrzf-mmap-go O (853, 271) 6 / 0 0 / 0 853 0
831 golang-code.gitea-sdk O (853, 489) 6 / 0 0 / 0 853 0
832 golang-github-nbutton23-zxcvbn-go O (853, 489) 12 / 0 0 / 0 853 1
833 golang-strk.kbt-projects-go-libravatar O (853, 271) 8 / 0 0 / 0 853 0
834 libgltf O (851, 851) 23414 / 2 0 / 0 851 0
835 stomper O (850, 669) 8 / 0 0 / 0 300 0
836 xcompmgr O (845, 845) 910 / 209 0 / 9 322 0
837 qdbm O (841, 841) 26705 / 204 0 / 1 786 0
838 libblkmaker O (834, 834) 1127 1127 37 / 0 2 / 2 1510 0
839 python-pyrss2gen O (832, 832) 71 / 27 0 / 0 291 0
840 libcommoncpp2 O (829, 826) 223 / 5 0 / 2 160 0
841 tcpslice O (828, 828) 2 51 / 3 0 / 0 2 0
842 sup O (828, 828) 28 / 4 0 / 1 21 0
843 isakmpd O (828, 828) 4 / 1 0 / 5 25 0
844 mod-dnssd O (820, 820) 54650 / 29719 0 / 6 917 2
845 lua-discount O (819, 819) 40 / 1 0 / 0 1215 0
846 lua-ldoc O (819, 819) 64 / 8 0 / 0 831 0
847 planner O (814, 814) 1146 / 287 0 / 1 87 0
848 jetring O (812, 812) 76 / 6 0 / 5 255 0
849 collada2gltf O (808, 808) 782 808 26 / 2 0 / 0 808 0
850 o3dgc O (808, 808) 49 / 2 0 / 0 808 0
851 qpdfview O (803, 152) 4789 / 1144 0 / 12 268 0
852 python-pyld O (802, 747) 22 / 15 0 / 0 291 0
853 libfixbuf O (801, 799) 4 / 3 0 / 0 234 0
854 calife O (801, 799) 22 / 3 0 / 0 801 0
855 scsitools O (788, 788) 745 / 86 0 / 12 870 0
856 raphael O (786, 786) 316 / 31 0 / 0 114 0
857 djvubind O (783, 783) 93 / 38 0 / 0 782 0
858 geshi O (781, 779) 859 / 222 0 / 0 816 0
859 libguess O (773, 770) 2196 / 9 0 / 0 514 0
860 libdigidoc O (772, 772) 84 / 1 0 / 0 772 0
861 anacron O (769, 753) 99874 / 85095 0 / 23 325 0
862 geiser ITA (769, 238) 63 / 19 0 / 0 446 0
863 ruby-tioga O (766, 766) 210 / 16 0 / 0 1514 0
864 ruby-maruku O (766, 763) 105 / 17 0 / 0 656 0
865 libjswingreader-java O (766, 763) 58 / 1 0 / 0 1771 0
866 ruby-setup O (766, 724) 342 / 17 0 / 2 1855 0
867 scalc O (766, 766) 6 / 0 0 / 1 968 0
868 statcvs O (766, 763) 69 / 9 0 / 0 779 0
869 libvamsas-client-java O (766, 763) 57 / 1 0 / 0 3150 0
870 ctioga2 O (766, 763) 194 / 12 0 / 0 782 0
871 jclassinfo O (766, 763) 40 / 10 0 / 0 2405 0
872 antigrav O (766, 766) 260 / 16 0 / 2 320 0
873 xml-commons-external O (766, 26) 66727 / 1071 0 / 0 26 0
874 statsvn O (766, 763) 57 / 7 0 / 1 565 0
875 jalview O (766, 763) 1224 1224 35 / 1 1 / 1 1519 0
876 libjaba-client-java O (766, 763) 51 / 1 0 / 0 266 0
877 gimp-dds O (766, 763) 652 / 37 0 / 0 2203 0
878 file-kanji O (765, 765) 21 / 0 0 / 0 13 0
879 ttf-summersby O (755, 755) 415 / 1 0 / 0 755 0
880 pstotext O (753, 753) 737 737 638 / 247 1 / 8 2981 0
881 scanbd O (746, 746) 197 / 146 0 / 6 46 0
882 grail O (745, 745) 65 / 2 0 / 0 657 0
883 frame O (745, 745) 72 / 2 0 / 1 2559 0
884 libapache2-mod-rpaf O (741, 489) 762 / 540 0 / 1 2074 0
885 libapache2-mod-bw O (741, 271) 276 / 202 0 / 1 2050 0
886 freelan ITA (740, 72) 20 / 4 0 / 0 94 0
887 bugz O (740, 740) 30 / 8 0 / 0 724 0
888 xinv3d O (738, 738) 184 / 13 0 / 2 4128 0
889 libcgicc O (738, 738) 68 / 23 0 / 1 981 3
890 nis O (738, 738) 1000 / 451 0 / 42 57 0
891 cpqarrayd O (735, 735) 136 / 45 0 / 3 735 0
892 schroot O (730, 302) 2030 / 1477 0 / 78 136 0
893 doschk O (726, 726) 36 / 12 0 / 1 726 0
894 wvdial O (717, 664) 1210 / 70 0 / 27 650 0
895 enigma ITA (704, 336) 560 / 26 0 / 6 1348 1
896 spotweb O (702, 702) 9 / 8 0 / 1 1239 0
897 m17n-im-config O (698, 568) 28 / 1 0 / 0 573 0
898 sanlock O (695, 695) 130 / 38 0 / 1 289 0
899 safelease O (695, 695) 0 / 0 0 / 0 695 0
900 pexec O (695, 695) 71 / 7 0 / 0 695 0
901 mueller ITA (691, 344) 8128 / 19 0 / 0 168 0
902 jhdf ITA (683, 31) 916 916 256 / 9 1 / 5 43 0
903 screenie O (680, 502) 363 / 40 0 / 1 2981 0
904 libbase58 O (677, 677) 38 / 1 0 / 0 663 0
905 dhcpy6d ITA (676, 63) 174 174 9 / 3 1 / 2 1438 0
906 fastforward O (652, 431) 100 / 43 0 / 0 374 0
907 ftpcopy O (652, 431) 55 / 8 0 / 3 390 0
908 hugs98 O (652, 652) 354 / 32 0 / 10 1779 4
909 pidgin-extprefs O (652, 652) 421 / 127 0 / 4 640 0
910 mailfront O (652, 431) 5 / 1 0 / 2 487 0
911 dot-forward O (652, 431) 9 / 0 0 / 0 374 0
912 integrit O (652, 441) 71 / 31 0 / 5 1234 1
913 perl-doc-html O (650, 314) 562 562 118 / 0 1 / 1 650 0
914 libpam-afs-session O (649, 649) 223 / 14 0 / 0 649 0
915 krb5-sync O (648, 648) 25 / 0 0 / 0 648 0
916 libjgraphx-java O (646, 646) 1414 / 143 0 / 1 472 0
917 c-icap O (644, 644) 71 / 27 0 / 3 89 0
918 c-icap-modules O (644, 644) 28 / 1 0 / 0 89 0
919 hsetroot O (642, 642) 614 / 168 0 / 2 1 0
920 mysql-utilities O (632, 632) 942 942 2103 / 514 1 / 2 1246 0
921 libapache2-mod-ruid2 O (631, 509) 1041 1041 229 / 199 2 / 2 2384 0
922 tk-brief O (621, 621) 71 / 10 0 / 2 1234 2
923 etcd-fs O (619, 619) 613 613 5 / 1 1 / 1 701 0
924 libgroove O (615, 615) 61 / 0 0 / 0 615 0
925 le-dico-de-rene-cougnenc O (615, 615) 40 / 6 0 / 2 1209 3
926 liblaxjson O (615, 615) 7 / 0 0 / 0 352 0
927 libsoundio O (615, 615) 412 / 48 0 / 0 198 0
928 fortune-zh O (611, 17) 378 / 6 0 / 1 17 0
929 lua-moses O (611, 598) 71 / 0 0 / 0 630 0
930 golang-github-tmc-scp O (606, 509) 5 / 0 0 / 0 671 0
931 tcpcopy O (606, 603) 1238 1238 6 / 1 2 / 4 1774 1
932 golang-github-jhoonb-archivex O (606, 509) 4 / 0 0 / 0 671 0
933 mason O (605, 605) 15 / 5 0 / 3 604 0
934 libopkele O (599, 599) 26 / 0 0 / 0 586 0
935 libpcre++ O (599, 599) 455 / 31 0 / 0 1751 1
936 gniall O (599, 599) 24 / 4 0 / 0 597 0
937 cellwriter O (599, 599) 120 / 13 0 / 1 18 0
938 libapache2-mod-auth-openid O (599, 599) 34 / 3 0 / 2 585 0
939 ngetty O (599, 599) 26 / 4 0 / 5 2 0
940 openvpn-auth-radius O (587, 587) 138 / 12 0 / 5 586 0
941 qpsmtpd O (571, 571) 35 / 15 0 / 5 511 0
942 videotrans O (568, 568) 206 / 21 0 / 0 568 0
943 cmdtest O (565, 565) 688 / 273 0 / 1 188 0
944 python-cliapp ITA (565, 139) 1076 / 266 1 / 10 188 0
945 python-coverage-test-runner O (565, 565) 122 / 14 0 / 0 40 0
946 python-ttystatus O (565, 565) 872 / 201 0 / 0 186 0
947 multistrap O (562, 562) 244 / 20 0 / 18 74 0
948 fonts-tiresias O (557, 557) 415 / 0 0 / 0 538 0
949 netmate O (555, 555) 30 / 4 0 / 0 70 0
950 eoconv O (551, 62) 6 / 3 0 / 0 26 0
951 fbless O (551, 62) 57 / 35 0 / 0 280 0
952 aspell-is O (550, 550) 373 / 31 0 / 0 1266 2
953 aspell-ga O (550, 550) 359 / 28 0 / 1 75 0
954 aspell-cy O (550, 550) 360 / 32 0 / 0 1266 2
955 aspell-br O (550, 550) 99 / 4 0 / 0 72 0
956 aspell-el ITA (550, 381) 633 / 42 0 / 1 1266 2
957 elisp-slime-nav O (549, 549) 28 / 10 0 / 0 285 0
958 evil-paredit-el O (549, 549) 30 / 5 0 / 0 26 0
959 libopendbx O (540, 539) 1871 / 1191 0 / 0 89 0
960 cuyo ITA (536, 477) 447 447 283 / 19 0 / 4 2057 0
961 mcrypt O (522, 522) 3162 / 229 0 / 0 547 0
962 dpatch O (519, 519) 2351 / 161 0 / 3 71 0
963 riemann-c-client O (519, 519) 2211 / 649 0 / 0 519 0
964 grdesktop O (516, 516) 748 / 69 0 / 2 75 0
965 num-utils O (516, 15) 174 / 18 0 / 0 16 0
966 flashplugin-nonfree O (516, 516) 1097 1097 5878 / 237 3 / 13 1401 0
967 pepperflashplugin-nonfree O (516, 516) 4596 / 232 0 / 1 54 0
968 docdiff O (512, 315) 104 / 14 0 / 2 26 0
969 antpm O (512, 512) 70 / 51 0 / 0 509 0
970 garmin-forerunner-tools O (512, 512) 188 / 154 0 / 2 488 0
971 quickml O (512, 315) 4 / 3 0 / 2 25 0
972 yamdi O (509, 509) 36 / 1 0 / 0 301 0
973 wmxres ITA (509, 504) 31 / 3 0 / 2 1244 1
974 zeitgeist O (508, 508) 49532 / 6071 0 / 6 134 0
975 ujson O (506, 41) 155 / 79 0 / 0 175 0
976 dact O (501, 501) 317 / 51 0 / 0 322 0
977 wiggle O (501, 501) 56 / 14 0 / 1 497 0
978 bmf O (501, 501) 4 / 0 0 / 0 18 0
979 dnstracer ITA (501, 497) 452 / 42 0 / 0 1321 0
980 pngcheck O (501, 501) 2 543 / 72 0 / 1 0 0
981 untex O (501, 501) 842 / 24 0 / 1 22 0
982 genparse O (501, 501) 21 / 4 0 / 0 1298 0
983 matroxset O (501, 501) 29 / 6 0 / 0 11 0
984 ifile O (501, 501) 6 / 2 0 / 0 1322 0
985 lcab O (501, 501) 335 / 16 0 / 0 2633 0
986 bbe ITA (501, 497) 79 / 8 0 / 0 1322 0
987 morsegen O (501, 501) 48 / 8 0 / 0 100 0
988 xtitle O (501, 501) 89 / 19 0 / 0 157 0
989 wcd O (501, 501) 65 / 19 0 / 0 154 0
990 tardy ITA (501, 497) 37 / 12 0 / 0 2915 0
991 fspanel O (501, 501) 70 / 7 0 / 1 157 0
992 fvwm-icons O (501, 501) 875 / 0 0 / 0 157 0
993 spamassassin-heatu O (501, 501) 84 / 11 0 / 0 22 0
994 t2html O (501, 501) 27 / 3 0 / 0 18 0
995 fsviewer-icons O (501, 501) 29 / 0 0 / 0 27 0
996 tinyirc O (501, 501) 50 / 5 0 / 2 2842 0
997 buildtorrent O (501, 501) 62 / 11 0 / 0 26 0
998 gif2apng O (501, 501) 107 / 16 0 / 1 322 0
999 pktstat O (501, 501) 385 / 46 0 / 0 157 0
1000 roffit O (501, 501) 28 / 3 0 / 1 23 0
1001 pekwm-themes O (501, 501) 62 / 0 0 / 0 1 0
1002 hpanel O (501, 501) 35 / 6 0 / 4 17 0
1003 dbar O (501, 501) 29 / 8 0 / 1 320 0
1004 dlume O (501, 501) 27 / 11 0 / 0 1307 0
1005 lwm O (501, 501) 83 / 9 0 / 2 1321 0
1006 procmail-lib O (501, 501) 109 / 14 0 / 2 2485 0
1007 copyright-update O (501, 501) 45 / 13 0 / 0 318 0
1008 afio O (501, 25) 287 / 48 0 / 0 25 0
1009 vrfy O (501, 22) 88 / 21 0 / 1 22 0
1010 flip O (501, 501) 311 / 32 0 / 1 469 0
1011 6tunnel O (501, 501) 88 / 12 0 / 0 10 0
1012 muttprofile ITA (501, 316) 647 / 15 0 / 1 2446 0
1013 see O (501, 501) 23 / 4 0 / 1 1321 0
1014 ltpanel O (501, 501) 44 / 6 0 / 1 17 0
1015 emelfm2-svg-icons O (501, 501) 21 / 0 0 / 0 7 0
1016 corkscrew ITA (501, 497) 190 / 26 0 / 1 1322 0
1017 pekwm O (501, 501) 114 / 24 0 / 3 1320 0
1018 agrep ITA (501, 329) 236 / 42 0 / 1 547 1
1019 dyndns O (501, 501) 288 288 91 / 13 1 / 1 321 0
1020 pwget O (501, 501) 25 48 / 10 1 / 1 21 0
1021 colortest O (501, 501) 263 / 29 0 / 0 157 0
1022 gt5 O (501, 288) 139 / 19 0 / 0 322 0
1023 fondu O (501, 501) 89 / 15 0 / 0 320 0
1024 miwm O (501, 501) 26 / 6 0 / 1 21 0
1025 wininfo O (501, 501) 71 / 10 0 / 0 156 0
1026 jpegjudge O (501, 501) 80 / 12 0 / 0 322 0
1027 apng2gif O (501, 501) 86 / 14 0 / 3 585 0
1028 cfourcc O (501, 501) 54 / 8 0 / 1 322 0
1029 pidgin-librvp O (500, 500) 114 / 36 0 / 0 1171 1
1030 sawfish-themes O (500, 500) 65 / 0 0 / 0 2909 0
1031 libclamav-client-perl O (500, 500) 210 / 29 0 / 2 3061 0
1032 quelcom O (500, 500) 72 / 13 0 / 4 17 0
1033 unyaffs O (500, 271) 67 / 8 0 / 1 500 2
1034 rope O (497, 272) 1289 / 236 0 / 1 153 0
1035 pyjunitxml O (496, 496) 129 / 13 0 / 0 204 0
1036 pandora-build O (496, 496) 19 / 0 0 / 0 3590 1
1037 fl-cow O (496, 496) 15 / 4 0 / 5 2083 2
1038 splitpatch O (486, 486) 29 / 2 0 / 0 213 0
1039 libvisual-plugins O (484, 484) 24525 / 11 0 / 1 67 0
1040 libvisual O (484, 484) 107904 / 64 0 / 1 100 0
1041 posixtestsuite O (481, 481) 10 / 0 0 / 2 481 0
1042 gnulib O (481, 481) 300 / 31 0 / 2 30 0
1043 ooo-thumbnailer O (475, 475) 295 / 75 0 / 1 486 1
1044 javacc-maven-plugin O (473, 472) 16 / 0 0 / 0 1013 0
1045 jtb O (473, 473) 23 / 2 0 / 1 415 0
1046 fldiff O (470, 470) 235 / 28 0 / 0 317 0
1047 kcheckers O (470, 470) 112 / 10 0 / 0 61 0
1048 gentoo O (470, 470) 105 / 13 0 / 1 1398 0
1049 pinball O (470, 470) 610 / 61 0 / 1 602 1
1050 glpeces O (470, 470) 142 / 10 0 / 0 318 0
1051 glogic O (470, 470) 174 / 20 0 / 0 773 0
1052 qdacco ITA (470, 245) 12 / 3 0 / 0 1074 0
1053 peg-solitaire O (470, 470) 132 / 10 0 / 0 665 0
1054 dacco ITA (470, 254) 14 / 0 0 / 0 41 0
1055 dmaths O (470, 470) 337 / 190 0 / 0 975 0
1056 osc ITA (465, 373) 143 / 36 0 / 1 53 0
1057 unifont O (456, 314) 4583 / 405 0 / 0 61 0
1058 utf8gen O (456, 456) 27 / 10 0 / 0 456 0
1059 unibetacode O (456, 456) 5 / 1 0 / 0 456 0
1060 utfcheck O (456, 456) 35 / 13 0 / 0 456 0
1061 libica O (451, 441) 0 / 0 0 / 0 451 0
1062 mdadm ITA (451, 199) 23648 / 20152 0 / 78 135 0
1063 x4d-icons O (451, 451) 32 / 0 0 / 0 451 0
1064 friendly-recovery O (451, 451) 90 / 55 0 / 2 451 0
1065 ssmtp O (444, 35) 2487 / 1696 0 / 73 37 0
1066 idle3-tools O (444, 444) 20 479 / 28 1 / 1 21 0
1067 tnftp O (444, 26) 122 / 19 0 / 1 17 0
1068 bootpc O (444, 444) 860 / 10 0 / 4 4479 0
1069 libcpuset O (444, 444) 18 / 3 0 / 1 1288 0
1070 libgssglue O (444, 444) 25725 / 8 0 / 1 2919 0
1071 librpcsecgss O (444, 444) 10413 / 3 0 / 0 2095 0
1072 rdist O (444, 444) 280 / 110 1 / 3 13 0
1073 mpack O (444, 441) 3890 / 349 0 / 27 2 0
1074 libnfsidmap O (444, 444) 76680 / 3236 0 / 5 1262 1
1075 bootp O (444, 441) 69 / 17 0 / 1 3991 0
1076 translate O (444, 441) 190 / 35 0 / 4 3768 0
1077 libtextwrap O (444, 444) 511 / 36 0 / 1 645 2
1078 elida O (444, 444) 3 / 0 0 / 2 3731 1
1079 libbitmask O (444, 441) 20 / 4 0 / 0 1288 0
1080 libx86 O (444, ) 21784 / 414 0 / 2 38 0
1081 rstatd O (444, 444) 153 / 6 0 / 4 1288 0
1082 nfs4-acl-tools O (444, 444) 1262 / 49 0 / 3 2039 0
1083 conmux O (444, 441) 9 / 5 0 / 3 2107 0
1084 openresolv O (407, 407) 1057 / 552 0 / 3 111 0
1085 mini-httpd O (407, 407) 92 / 18 0 / 3 329 0
1086 fwlogwatch O (407, 405) 122 / 38 0 / 5 285 0
1087 webcamd O (396, 396) 52 / 2 0 / 0 61 0
1088 sysrqd O (396, 396) 41 / 18 0 / 1 3644 0
1089 python-first O (396, 396) 9 / 0 0 / 0 298 0
1090 libapache2-mod-defensible O (396, 396) 33 / 22 0 / 0 381 2
1091 pisg O (396, 396) 51 / 19 0 / 0 2598 0
1092 varmon O (396, 396) 8 / 0 0 / 0 4309 0
1093 tetrinetx O (396, 396) 196 / 6 0 / 2 2797 0
1094 gsutil O (396, 396) 25 28 / 1 1 / 1 21 0
1095 python-fswrap O (396, 396) 8 / 0 0 / 0 291 0
1096 commando O (396, 396) 13 / 0 0 / 0 291 0
1097 el-get O (396, 396) 554 554 53 / 19 2 / 8 2022 1
1098 nmzmail O (377, 234) 15 / 4 0 / 3 2805 0
1099 mailcheck O (377, 376) 44 / 14 0 / 4 321 0
1100 bbpager O (377, 376) 57 / 13 0 / 2 2 0
1101 jpegpixi O (377, 376) 101 / 13 0 / 0 3043 2
1102 bbrun O (377, 376) 40 / 8 0 / 1 39 0
1103 mrename O (377, 375) 149 / 29 0 / 1 319 0
1104 wmcalclock ITA (376, 371) 203 / 46 0 / 2 1317 0
1105 gnome-icon-theme O (364, 364) 69792 / 608 0 / 7 810 0
1106 solarwolf O (364, 364) 240 / 19 0 / 3 75 0
1107 regionset O (364, 364) 608 / 25 0 / 5 1423 1
1108 stardict-xmlittre O (364, 364) 94 / 2 0 / 3 4902 0
1109 teensy-loader-cli O (361, 361) 150 / 118 0 / 0 888 0
1110 unworkable O (361, 361) 47 / 8 0 / 1 354 0
1111 wit O (361, 59) 132 / 9 0 / 2 589 0
1112 wiipdf O (361, 361) 24 / 3 0 / 0 3202 0
1113 lxmms2 O (337, 337) 16 / 0 0 / 0 21 0
1114 xmms2 O (337, 337) 11808 / 696 2 / 32 466 2
1115 packaging-dev O (337, 337) 417 / 0 0 / 2 2358 0
1116 blackbox-themes O (334, 334) 106 / 0 0 / 0 334 0
1117 citadel-client O (330, 330) 11 / 0 0 / 0 330 0
1118 libcitadel O (330, 330) 24 / 8 0 / 0 330 0
1119 citadel O (330, 177) 231 231 15 / 9 1 / 10 60 0
1120 webcit O (330, 327) 231 231 9 / 7 0 / 4 60 0
1121 hal-flash O (329, 329) 262 / 0 0 / 0 568 0
1122 libapache2-mod-qos O (328, 271) 91 / 53 0 / 0 337 0
1123 cpufreqd O (314, 29) 709 / 456 0 / 19 31 3
1124 cpufrequtils O (314, ) 24442 / 4411 0 / 23 31 0
1125 wnn7egg O (311, 311) 1 / 0 0 / 0 309 0
1126 smb2www O (306, 306) 169 / 11 0 / 4 306 0
1127 coinor-cgl O (304, 304) 80929 / 30 0 / 0 107 0
1128 coinor-cbc O (304, 255) 80828 / 86 0 / 1 98 0
1129 coinor-osi O (304, 304) 73390 / 31 0 / 0 115 0
1130 clp O (304, 304) 80969 / 91 0 / 0 109 0
1131 coinor-symphony O (304, 304) 365 / 34 0 / 3 147 0
1132 coinutils O (304, 304) 73401 / 41 0 / 0 119 0
1133 ounit ITA (302, 289) 162 / 133 0 / 0 306 0
1134 uucpsend O (300, 300) 0 / 0 0 / 2 1169 1
1135 dbview O (300, 300) 694 / 64 0 / 3 108 0
1136 dhcping O (300, 300) 703 / 50 0 / 5 1005 2
1137 cvs-mailcommit O (300, 300) 11 / 2 0 / 1 2 0
1138 gerstensaft O (300, 300) 12 / 4 0 / 2 938 2
1139 cfingerd O (300, 300) 107 / 7 0 / 7 1345 2
1140 newmail O (300, 300) 570 / 3 0 / 4 4384 0
1141 mailto O (300, 300) 24 / 0 0 / 2 3793 0
1142 rbootd O (300, 300) 2 / 0 0 / 1 23 0
1143 sendfile O (300, 300) 95 / 73 0 / 6 23 0
1144 dtaus O (300, 300) 10 / 1 0 / 0 1007 1
1145 xxgdb O (300, 300) 344 / 17 0 / 2 3647 0
1146 dhcpdump O (300, 300) 1122 / 75 0 / 3 1144 2
1147 cgilib O (300, 300) 48 / 1 0 / 1 1007 1
1148 mytop O (288, 286) 1091 1091 1007 / 88 1 / 2 1242 0
1149 freedink O (280, 280) 246 / 24 0 / 0 92 0
1150 freedink-dfarc O (280, 280) 247 / 19 0 / 0 263 0
1151 freedink-data O (280, 280) 248 / 24 0 / 0 280 0
1152 golang-github-docopt-docopt-go O (279, 279) 8 / 0 0 / 1 93 0
1153 golang-gopkg-flosch-pongo2.v3 O (268, 191) 6 / 0 0 / 0 556 0
1154 keepassx O (264, 264) 4231 / 1606 0 / 19 267 1
1155 clipit O (255, 255) 9836 / 4962 0 / 1 34 0
1156 big-cursor O (251, 251) 200 / 0 0 / 2 266 1
1157 tstools O (247, 247) 123 / 13 0 / 3 192 0
1158 tpm2-pk11 ITA (242, 58) 544 544 4 / 0 1 / 1 752 0
1159 python-ebooklib O (234, 234) 55 / 4 0 / 0 204 0
1160 dblatex O (234, 231) 3620 / 736 0 / 2 107 0
1161 sopel ITA (225, 141) 171 171 8 / 5 1 / 1 225 0
1162 arpack++ O (218, 210) 253 / 15 0 / 0 218 0
1163 python-bayespy O (218, 210) 46 46 25 / 1 1 / 2 217 0
1164 palabos O (202, 202) 72 / 2 0 / 0 202 0
1165 docbook-dsssl O (198, 62) 5025 / 295 0 / 2 1408 1
1166 docbook-dsssl-doc O (198, 198) 130 / 0 0 / 0 25 0
1167 python-blosc ITA (198, 58) 727 / 67 0 / 0 174 0
1168 bcolz O (198, 80) 21 / 5 0 / 0 165 0
1169 c-blosc O (198, 198) 10263 / 42 0 / 2 175 0
1170 gox O (198, 198) 22 / 3 0 / 0 49 0
1171 python-djvulibre O (198, 198) 282 / 87 0 / 1 196 0
1172 delimmatch O (194, 194) 25 / 1 0 / 1 4348 0
1173 gnucobol O (189, ) 38 146 / 20 0 / 0 0 0
1174 libintl-perl O (186, 186) 39726 / 8454 0 / 0 1369 0
1175 libtap-formatter-junit-perl O (180, 180) 25 / 2 0 / 0 1741 0
1176 python-hyperframe O (169, 169) 396 / 54 0 / 0 169 0
1177 python-kaitaistruct O (169, 169) 342 / 53 0 / 0 169 0
1178 python-hpack O (169, 169) 396 / 31 0 / 0 167 0
1179 python-pyperclip O (169, 169) 1138 / 98 0 / 1 42 0
1180 python-kaptan O (169, 34) 101 / 19 0 / 0 169 0
1181 opensvc O (168, 168) 161 161 3 / 3 2 / 5 1119 0
1182 sgml-spell-checker O (166, 166) 19 / 5 0 / 0 10 0
1183 coco-doc O (165, 165) 12 / 0 0 / 0 166 0
1184 lgrind O (160, 160) 30 / 5 0 / 0 59 0
1185 ipsvd O (159, 159) 79 / 13 0 / 4 966 1
1186 freecdb O (159, 159) 277 / 158 0 / 4 53 0
1187 daemontools O (159, 159) 671 / 294 0 / 15 584 0
1188 qmail-tools O (159, 159) 161 161 32 / 1 1 / 3 3353 0
1189 twoftpd O (159, 159) 15 / 1 0 / 3 905 2
1190 tinydyndns O (159, 159) 1 / 0 0 / 4 4317 0
1191 cvm O (159, 159) 47 / 5 0 / 2 905 4
1192 checkpw O (159, 159) 24 / 3 0 / 3 1909 1
1193 ucspi-proxy O (159, 159) 4 / 0 0 / 1 905 1
1194 herisvm O (159, 159) 6 / 1 0 / 1 17 0
1195 hexxagon ITA (155, 119) 125 / 8 0 / 1 2948 1
1196 zope.security O (144, 144) 19 / 14 0 / 1 105 0
1197 zope.hookable O (144, 144) 10966 / 9977 0 / 0 39 0
1198 zope.interface O (144, 144) 22209 / 16178 1 / 1 43 0
1199 zope.testing O (144, 144) 38 / 25 0 / 0 259 0
1200 zope.schema O (144, 144) 55 / 47 0 / 0 156 0
1201 zope.event O (144, 144) 10984 / 9996 0 / 0 258 0
1202 zope.testrunner O (144, 144) 22 / 18 0 / 0 259 0
1203 zope.location O (144, 144) 19 / 14 0 / 0 258 0
1204 zope.component O (144, 144) 10976 / 9990 0 / 0 258 0
1205 zope.i18nmessageid O (144, 144) 55 / 47 0 / 0 18 0
1206 zope.configuration O (144, 144) 49 / 42 0 / 0 25 0
1207 zope.proxy O (144, 144) 82 / 54 0 / 0 25 0
1208 zope.exceptions O (144, 144) 40 / 27 0 / 0 272 0
1209 yubikey-server-c O (125, 125) 19 / 15 0 / 2 572 1
1210 gconjugue O (115, 115) 14 / 5 0 / 0 115 0
1211 distorm3 O (115, 115) 483 / 115 0 / 0 115 0
1212 bittwist O (115, 28) 40 / 2 0 / 0 28 0
1213 zvbi O (113, 113) 110457 / 8622 0 / 0 60 0
1214 libofa O (113, 113) 87420 / 57 0 / 0 104 0
1215 html2text O (104, 104) 7233 / 837 0 / 8 44 0
1216 xcffib O (103, 103) 312 / 24 1 / 1 109 8
1217 python-ssdeep O (96, 89) 18 / 5 0 / 0 197 0
1218 netxx O (88, 88) 16 / 0 0 / 2 2470 0
1219 xstarfish O (75, 75) 40 / 7 0 / 0 73 0
1220 fatsort ITA (74, ) 384 / 43 0 / 5 31 0
1221 omniorb-dfsg O (68, 68) 307 / 22 0 / 2 68 0
1222 colortest-python ITA (66, 66) 88 / 11 0 / 0 55 0
1223 python-tablib O (63, 63) 12 / 0 0 / 1 299 0
1224 galib ITA (62, 60) 206 / 10 0 / 1 1274 0
1225 tenshi O (61, 61) 15 / 10 0 / 4 0 0
1226 didiwiki O (61, 35) 33 / 22 0 / 5 1517 0
1227 iptotal O (61, 61) 39 / 27 0 / 0 1463 1
1228 aqemu O (61, 61) 742 / 109 0 / 5 357 3
1229 kdocker O (61, 61) 225 / 56 0 / 1 57 0
1230 alltray O (61, 61) 188 / 39 0 / 10 618 2
1231 gip O (61, 29) 237 / 37 0 / 1 1412 0
1232 djbdns O (48, 42) 6 / 1 1 / 1 48 0
-- 1232 packages listed. Page generated in 2.225840773 seconds. Query took 1.428833857 seconds.