PackageAction Orphaned Testing Migrate Popcon Bugs Last upload NMUs Comments
1 knews RFA (6952, 3336) 42 / 6 0 / 3 62 0
2 cbedic RFA (5018, 5018) 6 / 1 0 / 0 1715 0
3 markdown RFA (4801, 4067) 1690 / 171 0 / 13 104 1
4 tetradraw RFA (4079, 4079) 28 / 5 0 / 5 1917 0
5 nss-updatedb RFA (4000, 4000) 168 / 55 0 / 3 2725 0
6 scalable-cyrfonts RFA (3863, 3863) 3857 / 39 0 / 11 104 1
7 galax RFA (3543, 2627) 177 177 29 / 5 1 / 3 251 0
8 pxp RFA (3543, 3543) 106 / 91 0 / 0 507 0
9 lsdb RFA (3382, 3382) 4 / 0 0 / 1 92 2
10 aspic RFA (3366, 3338) 31 / 2 0 / 0 3661 0
11 cvsweb RFA (3338, 3308) 87 / 22 0 / 0 97 1
12 pconsole RFA (3026, 822) 58 / 12 0 / 2 1002 0
13 windows-el RFA (2840, 1494) 33 / 7 0 / 1 264 0
14 ocaml-http RFA (2817, 2817) 6 / 2 0 / 1 231 0
15 xstrp4 RFA (2683, 2683) 3 / 1 0 / 0 179 0
16 facile RFA (2682, 2682) 7 / 2 0 / 0 242 0
17 ocaml-inifiles RFA (2682, 2682) 10 / 2 0 / 0 626 0
18 apron RFA (2664, 2664) 13 / 4 0 / 0 614 0
19 ocaml-dbus RFA (2640, 2640) 12 / 3 0 / 0 262 0
20 snmptt RFA (2512, 2512) 306 / 123 0 / 2 236 0
21 splash RFA (2375, 2375) 203 / 17 0 / 0 290 0
22 radeontool RFA (2365, 2365) 3627 / 157 0 / 1 2677 0
23 yap RFA (2361, 1621) 1261 1261 154 / 5 1 / 5 2098 0
24 grok RFA (2273, 1338) 40 / 11 0 / 5 349 5
25 pdfresurrect RFA (2257, 2257) 174 / 20 0 / 0 69 0
26 libhdhomerun RFA (2257, 259) 442 / 59 0 / 0 59 0
27 syrep RFA (2224, 2224) 25 / 7 0 / 3 1568 2
28 libjogl2-java RFA (2176, 2155) 1952 / 74 0 / 0 771 0
29 gluegen2 RFA (2176, 2155) 1962 / 72 0 / 0 132 0
30 ocamlify RFA (2171, 2171) 9 / 0 0 / 0 179 0
31 xstr RFA (2171, 2171) 78 / 68 0 / 0 577 0
32 ocamlmod RFA (2171, 2171) 11 / 0 0 / 0 620 0
33 ocaml-inotify RFA (2171, 2171) 14 / 3 0 / 0 230 0
34 gmetadom RFA (2171, 2171) 348 / 5 0 / 0 1342 0
35 ocamlgsl RFA (2171, 2171) 546 / 1 0 / 2 227 0
36 wordpress-shibboleth RFA (2055, 283) 18 / 2 0 / 0 283 1
37 gtkmathview RFA (2050, 1792) 605 / 11 1 / 3 1091 0
38 libnss-gw-name RFA (1973, 1973) 47 / 13 0 / 1 2869 0
39 quotatool RFA (1839, 392) 2425 / 157 0 / 0 788 0
40 vilistextum RFA (1771, 905) 30 / 5 0 / 4 92 3
41 quvi RFA (1728, 1728) 613 / 52 0 / 5 1879 1
42 libxmlezout RFA (1699, 1699) 8 / 0 0 / 0 120 0
43 liblog4ada RFA (1699, 1699) 5 / 0 0 / 0 119 0
44 music123 RFA (1698, 1691) 114 / 18 0 / 1 355 0
45 randomsound RFA (1664, 1664) 34 / 15 0 / 6 4228 0
46 netcf RFA (1656, 1651) 14270 / 2811 0 / 7 99 1
47 exactimage RFA (1614, 1614) 459 / 71 0 / 0 232 0
48 couriergrey RFA (1565, 1565) 2 / 2 0 / 1 2641 0
49 dphys-config RFA (1544, 1528) 18 / 3 0 / 0 99 0
50 terminatorx RFA (1531, 1531) 265 / 29 0 / 1 902 0
51 gnokii RFA (1503, 1501) 606 / 59 1 / 18 49 3
52 drmips RFA (1433, 1433) 166 166 10 / 2 1 / 1 577 1
53 nanomsg RFA (1342, 1149) 87 / 28 0 / 1 897 0
54 eurephia RFA (1282, 836) 22 / 2 0 / 2 130 1
55 jts RFA (1212, 1212) 235 / 0 0 / 0 108 0
56 easyprocess RFA (1174, 1164) 62 / 6 0 / 0 590 0
57 python-junit-xml RFA (1174, 1159) 24 / 5 0 / 0 272 0
58 pyvirtualdisplay RFA (1174, 1159) 51 / 7 0 / 0 592 0
59 python-hpilo RFA (1174, 1174) 19 / 8 0 / 0 583 0
60 postfixadmin RFA (1073, 866) 39 379 / 112 0 / 16 39 0
61 pynliner RFA (1035, 1035) 22 / 3 0 / 0 592 0
62 perspective-el RFA (1034, 1002) 33 / 7 0 / 0 77 0
63 dafny RFA (1010, 214) 6 / 0 0 / 0 447 1
64 boogie RFA (1010, 1010) 7 / 0 0 / 0 471 1
65 libjsr311-api-java RFA (1007, 1007) 307 / 2 0 / 0 99 1
66 debpaste-el RFA (994, 991) 26 / 9 0 / 0 106 0
67 paredit-everywhere RFA (994, 994) 33 / 12 0 / 0 76 0
68 persp-projectile RFA (994, 991) 791 791 7 / 2 1 / 1 77 0
69 pointback RFA (994, 991) 26 / 10 0 / 0 77 0
70 helm-projectile RFA (994, 994) 55 / 14 0 / 0 76 0
71 xml-rpc-el RFA (994, 991) 31 / 10 0 / 0 80 0
72 emacs-world-time-mode RFA (994, 216) 22 / 6 0 / 0 75 0
73 cycle-quotes RFA (994, 991) 28 / 12 0 / 0 107 0
74 deft RFA (994, 991) 36 / 14 0 / 0 106 0
75 influxdb RFA (875, 61) 999 / 517 0 / 1 106 0
76 agda-stdlib RFA (867, 867) 759 / 0 0 / 1 253 0
77 sketch RFA (853, 707) 493 / 30 1 / 1 155 0
78 xloadimage RFA (818, 818) 1272 / 186 0 / 21 1112 0
79 xen-tools RFA (789, 789) 833 / 65 0 / 27 103 0
80 rpm RFA (775, 604) 32 14790 / 4052 0 / 4 33 7
81 jugglinglab RFA (730, 730) 6 / 0 0 / 0 92 1
82 vim-lastplace RFA (730, 663) 158 / 0 0 / 0 1123 0
83 terminaltables RFA (716, 716) 560 / 82 0 / 0 515 0
84 qelectrotech RFA (686, 686) 777 / 70 0 / 0 577 0
85 colorclass RFA (684, 684) 19 / 2 0 / 0 95 1
86 cairo-ocaml RFA (635, 635) 155 / 15 0 / 2 588 0
87 xskat RFA (625, 491) 335 / 50 0 / 0 2384 0
88 ocaml-fileutils RFA (620, 620) 27 / 4 0 / 0 230 0
89 cppo RFA (615, 615) 13 / 4 0 / 0 195 0
90 gd4o RFA (614, 614) 12 / 3 0 / 2 614 0
91 oasis RFA (614, 614) 28 / 9 0 / 1 600 0
92 ocaml-res RFA (612, 612) 7 / 3 0 / 0 434 0
93 ocaml-expect RFA (612, 612) 10 / 2 0 / 0 239 0
94 biniou RFA (608, 608) 51 / 11 0 / 0 479 0
95 caml2html RFA (608, 608) 9 / 3 0 / 0 601 0
96 yojson RFA (607, 607) 49 / 11 0 / 1 608 0
97 policyd-weight RFA (598, 596) 180 / 52 0 / 5 1600 0
98 golang-github-templexxx-cpufeat RFA (574, 574) 11 / 0 0 / 0 959 0
99 golang-github-benbjohnson-tmpl RFA (574, 574) 6 / 2 0 / 0 64 0
100 golang-github-bkaradzic-go-lz4 RFA (574, 574) 13 / 1 0 / 0 1160 0
101 golang-github-calmh-du RFA (574, 574) 13 / 0 0 / 0 1160 0
102 golang-github-calmh-luhn RFA (574, 574) 12 / 0 0 / 0 1160 0
103 golang-github-calmh-xdr RFA (574, 574) 15 / 4 0 / 0 65 0
104 golang-github-ccding-go-stun RFA (574, 574) 10 / 1 0 / 0 284 0
105 golang-github-chmduquesne-rollinghash RFA (574, 574) 10 / 1 0 / 0 875 0
106 golang-github-cloudfoundry-gosigar RFA (574, 574) 7 / 0 0 / 0 875 0
107 golang-github-d4l3k-messagediff RFA (574, 574) 13 / 1 0 / 0 875 0
108 golang-github-disposaboy-jsonconfigreader RFA (574, 574) 4 / 0 0 / 0 875 0
109 golang-github-go-ldap-ldap RFA (574, 574) 11 / 1 0 / 0 224 0
110 golang-github-google-go-querystring RFA (574, 574) 55 / 0 0 / 0 527 0
111 golang-github-influxdata-line-protocol RFA (574, 574) 2 / 0 0 / 0 92 1
112 golang-github-influxdata-tdigest RFA (574, 574) 3 / 0 0 / 0 92 1
113 golang-github-influxdata-yamux RFA (574, 574) 11 / 0 0 / 1 1160 0
114 golang-github-influxdata-yarpc RFA (574, 574) 22 / 3 0 / 0 807 0
115 golang-github-jsternberg-zap-logfmt RFA (574, 574) 11 / 0 0 / 0 94 1
116 golang-github-juju-ansiterm RFA (574, 574) 27 / 0 0 / 0 1160 0
117 golang-github-juju-httpprof RFA (574, 574) 3 / 0 0 / 0 1160 0
118 golang-github-juju-retry RFA (574, 574) 3 / 0 0 / 0 1160 0
119 golang-github-juju-utils RFA (574, 574) 2 / 0 0 / 0 251 0
120 golang-github-juju-version RFA (574, 574) 3 / 0 0 / 0 1160 0
121 golang-github-mitchellh-multistep RFA (574, 574) 5 / 0 0 / 0 1160 0
122 golang-github-mkrautz-goar RFA (574, 574) 3 / 0 0 / 0 92 1
123 golang-github-naoina-go-stringutil RFA (574, 574) 5 / 0 0 / 0 1160 0
124 golang-github-nats-io-go-nats RFA (574, 293) 3 / 0 0 / 0 92 1
125 golang-github-nats-io-jwt RFA (574, 293) 2 / 0 0 / 0 92 1
126 golang-github-nats-io-nkeys RFA (574, 293) 6 / 0 0 / 0 92 1
127 golang-github-nats-io-nuid RFA (574, 574) 4 / 0 0 / 0 92 1
128 golang-github-nu7hatch-gouuid RFA (574, 574) 6 / 0 0 / 0 1160 0
129 golang-github-oneofone-xxhash RFA (574, 574) 3 / 0 0 / 0 92 1
130 golang-github-oschwald-geoip2-golang RFA (574, 93) 13 / 1 0 / 0 103 0
131 golang-github-oschwald-maxminddb-golang RFA (574, 93) 13 / 0 0 / 0 103 0
132 golang-github-pierrec-xxhash RFA (574, 574) 10 / 0 0 / 0 1160 0
133 golang-github-pointlander-compress RFA (574, 574) 3 / 0 0 / 1 1160 0
134 golang-github-pointlander-jetset RFA (574, 574) 3 / 0 0 / 0 1160 0
135 golang-github-pointlander-peg RFA (574, 574) 7 / 1 0 / 0 1133 0
136 golang-github-rainycape-unidecode RFA (574, 574) 6 / 0 0 / 0 1160 0
137 golang-github-retailnext-hllpp RFA (574, 574) 13 / 0 0 / 0 1160 0
138 golang-github-roaringbitmap-roaring RFA (574, 574) 14 / 0 0 / 0 401 0
139 golang-github-sasha-s-go-deadlock RFA (574, 574) 10 / 1 0 / 0 1160 0
140 golang-github-segmentio-kafka-go RFA (574, 574) 1 / 0 0 / 0 99 1
141 golang-github-smira-commander RFA (574, 574) 3 / 0 0 / 0 92 1
142 golang-github-smira-flag RFA (574, 574) 3 / 0 0 / 0 92 1
143 golang-github-smira-go-aws-auth RFA (574, 574) 2 / 0 0 / 0 92 1
144 golang-github-smira-go-ftp-protocol RFA (574, 574) 2 / 0 0 / 0 955 0
145 golang-github-smira-go-xz RFA (574, 574) 5 / 0 0 / 0 92 1
146 golang-github-spaolacci-murmur3 RFA (574, 574) 2 / 0 0 / 0 1160 0
147 golang-github-syncthing-notify RFA (574, 212) 7 / 1 0 / 0 199 0
148 golang-github-templexxx-reedsolomon RFA (574, 574) 5 / 0 0 / 0 1160 0
149 golang-github-templexxx-xor RFA (574, 574) 11 / 0 0 / 0 959 0
150 golang-github-tent-http-link-go RFA (574, 574) 5 / 0 0 / 0 1160 0
151 golang-github-thejerf-suture RFA (574, 574) 12 / 1 0 / 0 93 0
152 golang-github-tjfoc-gmsm RFA (574, 574) 11 / 0 0 / 0 352 0
153 golang-github-vitrun-qart RFA (574, 574) 13 / 1 0 / 0 1160 0
154 golang-github-vjeantet-grok RFA (574, 574) 4 / 0 0 / 0 1160 0
155 golang-github-xlab-treeprint RFA (574, 574) 13 / 0 0 / 0 530 0
156 golang-gopkg-h2non-filetype.v1 RFA (574, 574) 6 / 0 0 / 0 92 1
157 golang-gopkg-httprequest.v1 RFA (574, 574) 3 / 0 0 / 0 1160 0
158 golang-gopkg-xmlpath.v2 RFA (574, 574) 5 / 0 0 / 0 93 1
159 python-dnsq RFA (539, 113) 28 / 2 0 / 0 539 1
160 python-expiringdict RFA (530, 6) 81 / 6 0 / 0 530 0
161 i8kutils RFA (458, 458) 166 / 126 0 / 9 63 1
162 approx RFA (457, 457) 130 / 109 0 / 29 588 0
163 gammu RFA (414, 414) 214 214 733 / 115 1 / 4 325 1
164 cider RFA (407, 399) 33 / 12 0 / 2 271 1
165 clojure-mode RFA (407, 202) 57 / 19 0 / 0 75 0
166 enca RFA (403, 403) 34546 / 216 0 / 1 1679 0
167 colorhug-client RFA (403, 403) 208 / 5 0 / 1 1496 0
168 casparcg-server RFA (347, 347) 441 441 7 / 0 1 / 4 422 1
169 sqlcipher RFA (320, 320) 1863 / 206 0 / 0 80 0
170 nedit RFA (299, 299) 1530 / 180 0 / 5 211 0
171 emacs-helm-ag RFA (263, 263) 35 / 13 0 / 0 328 0
172 gdb-avr RFA (225, 225) 587 / 46 0 / 3 63 1
173 avr-libc RFA (225, 196) 5279 / 524 0 / 6 100 1
174 binutils-avr RFA (225, 225) 5558 / 612 0 / 6 221 0
175 gcc-avr RFA (225, 22) 5511 / 686 0 / 9 153 0
176 licenseutils RFA (195, 195) 40 / 6 0 / 1 85 0
177 lmod RFA (167, 167) 36 / 0 0 / 2 167 4
178 ttf-ancient-fonts RFA (167, 167) 11865 / 3769 0 / 3 105 1
179 django-qr-code RFA (159, 159) 3 / 0 0 / 0 74 0
180 segno RFA (159, 159) 8 / 1 0 / 0 140 0
181 ocrad RFA (152, 152) 949 / 178 0 / 1 780 0
182 gocr RFA (152, 152) 2627 / 298 0 / 5 587 0
183 archmage RFA (138, 138) 138 / 29 0 / 1 423 0
184 sgmllib3k RFA (138, 138) 52 / 12 0 / 0 462 0
185 cfengine3 RFA (129, 129) 656 / 548 0 / 19 209 0
186 zenburn-emacs RFA (103, 103) 82 / 18 0 / 0 80 0
187 coyim RFA (90, 79) 657 657 21 / 4 1 / 2 841 0
188 peframe RFA (86, 86) 484 484 7 / 3 1 / 1 828 0
189 cyrus-imspd RFA (86, 86) 11 / 4 0 / 0 783 0
190 sshtunnel RFA (86, 86) 842 / 90 0 / 0 783 0
191 flask-babelex RFA (86, 86) 798 / 35 0 / 0 346 0
192 speaklater RFA (86, 86) 1439 / 49 0 / 0 279 0
193 restrictedpython RFA (86, 86) 23 / 5 0 / 1 930 0
194 flask-paranoid RFA (86, 79) 774 / 31 0 / 0 100 1
195 ddccontrol RFA (83, 83) 548 / 64 0 / 7 64 2
196 ddccontrol-db RFA (83, 83) 553 / 63 0 / 1 594 0
197 logcheck RFA (70, 70) 10 3764 / 2018 0 / 127 10 0
198 gprename RFA (64, 64) 314 / 46 0 / 3 64 1
199 pencil2d RFA (49, 49) 502 / 78 0 / 0 49 0
-- 199 packages listed. Page generated in 3.473244318 seconds. Query took 2.550740392 seconds.