PackageAction Orphaned Testing Migrate Popcon Bugs Last upload NMUs Comments
1 knews RFA (7849, 4233) 29 / 2 0 / 3 280 0
2 nas RFA (6423, 458) 104831 / 71861 0 / 14 1001 0
3 tetradraw RFA (4976, 820) 29 / 2 0 / 1 264 0
4 scalable-cyrfonts RFA (4760, 4760) 3784 / 51 0 / 11 334 0
5 pxp RFA (4440, 4440) 82 / 69 0 / 1 608 0
6 lsdb RFA (4279, 4279) 628 628 1 / 0 1 / 1 989 2
7 cvsweb RFA (4235, 4205) 75 / 22 0 / 0 994 1
8 fuzzyocr RFA (4137, 389) 69 / 38 0 / 0 241 0
9 pconsole RFA (3923, 1719) 54 / 12 0 / 2 309 0
10 windows-el RFA (3737, 2391) 26 / 7 0 / 1 1161 0
11 ocaml-http RFA (3714, 3714) 5 / 0 0 / 1 23 0
12 xstrp4 RFA (3580, 3580) 4 2 / 0 0 / 0 4 0
13 facile RFA (3579, 3579) 1 / 0 0 / 0 49 0
14 ocaml-inifiles RFA (3579, 3579) 8 / 0 0 / 0 22 0
15 ocaml-dbus RFA (3537, 3537) 4 / 1 0 / 0 23 0
16 snmptt RFA (3409, 3409) 242 / 106 0 / 3 323 0
17 splash RFA (3272, 3272) 130 / 3 0 / 1 37 0
18 radeontool RFA (3262, 3262) 2054 / 102 0 / 2 3574 0
19 yap RFA (3258, 2518) 2158 2158 76 / 4 2 / 5 2995 0
20 grok RFA (3170, 449) 71 71 36 / 7 1 / 5 711 0
21 libhdhomerun RFA (3154, 1156) 421 / 155 0 / 0 16 0
22 pdfresurrect RFA (3154, 3154) 178 / 19 0 / 0 241 0
23 ocaml-inotify RFA (3068, 3068) 6 / 0 0 / 0 39 0
24 gmetadom RFA (3068, 3068) 2 2 192 / 0 1 / 2 44 0
25 xstr RFA (3068, 3068) 65 / 58 0 / 0 23 0
26 ocamlgsl RFA (3068, 3068) 48 / 0 0 / 2 15 0
27 ocamlify RFA (3068, 3068) 4 8 / 0 0 / 0 4 0
28 ocamlmod RFA (3068, 3068) 5 / 0 0 / 0 13 0
29 wordpress-shibboleth RFA (2952, 1180) 9 / 2 0 / 0 1180 1
30 vpnc RFA (2748, 497) 3589 / 778 0 / 7 272 0
31 vilistextum RFA (2668, 1802) 28 / 4 0 / 4 989 3
32 quvi RFA (2625, 2625) 335 / 30 0 / 4 302 4
33 liblog4ada RFA (2596, 2596) 5 / 0 0 / 0 138 0
34 exactimage RFA (2511, 2511) 422 / 46 0 / 0 268 0
35 couriergrey RFA (2462, 2462) 63 63 0 / 0 0 / 1 3538 0
36 dphys-config RFA (2441, 2425) 19 / 4 0 / 1 996 0
37 drmips RFA (2330, 2330) 42 42 8 / 1 1 / 1 1474 1
38 nanomsg RFA (2239, 2046) 161 / 65 0 / 1 247 1
39 jts RFA (2109, 2109) 146 / 4 0 / 0 460 0
40 pyvirtualdisplay RFA (2071, 2056) 54 / 7 0 / 0 690 0
41 python-hpilo RFA (2071, 2071) 21 / 9 0 / 2 463 0
42 postfixadmin RFA (1970, 875) 276 / 90 1 / 14 251 0
43 dafny RFA (1907, 1111) 6 / 0 0 / 1 1344 1
44 boogie RFA (1907, 210) 9 / 0 0 / 1 1368 1
45 libjsr311-api-java RFA (1904, 1904) 149 / 5 0 / 0 996 1
46 dhcpy6d RFA (1883, 761) 15 / 11 0 / 1 207 0
47 influxdb RFA (1772, 270) 916 / 641 0 / 1 66 0
48 agda-stdlib RFA (1764, 402) 185 / 0 0 / 2 415 0
49 sketch RFA (1750, 1604) 392 / 22 1 / 2 1052 0
50 xloadimage RFA (1715, 1715) 763 / 96 0 / 21 2009 0
51 xen-tools RFA (1686, 724) 609 / 46 0 / 28 231 0
52 rpm RFA (1672, 1501) 12838 / 2472 0 / 5 263 0
53 vim-lastplace RFA (1627, 586) 181 / 0 0 / 1 2020 0
54 jugglinglab RFA (1627, 883) 3 / 2 0 / 0 989 1
55 qelectrotech RFA (1583, 33) 692 / 59 0 / 0 206 0
56 cairo-ocaml RFA (1532, 1532) 103 / 5 0 / 1 29 0
57 xskat RFA (1522, 351) 265 / 42 0 / 1 624 0
58 ocaml-fileutils RFA (1517, 1517) 25 / 1 0 / 0 13 0
59 cppo RFA (1512, 1512) 15 / 2 0 / 0 49 0
60 gd4o RFA (1511, 1511) 10 / 0 0 / 0 44 0
61 oasis RFA (1511, 1511) 15 / 1 0 / 2 13 0
62 ocaml-expect RFA (1509, 1509) 9 / 0 0 / 0 22 0
63 ocaml-res RFA (1509, 1509) 3 / 0 0 / 0 39 0
64 caml2html RFA (1505, 1505) 6 / 0 0 / 0 23 0
65 biniou RFA (1505, 1505) 37 / 2 0 / 0 49 0
66 policyd-weight RFA (1495, 1493) 121 / 36 0 / 6 468 1
67 golang-github-xlab-treeprint RFA (1471, 1471) 19 / 0 0 / 0 1427 0
68 golang-github-benbjohnson-tmpl RFA (1471, 8) 4 / 1 0 / 0 961 0
69 golang-github-calmh-du RFA (1471, 1471) 5 / 0 0 / 0 2057 0
70 golang-github-calmh-luhn RFA (1471, 1471) 5 / 0 0 / 0 2057 0
71 golang-github-cloudfoundry-gosigar RFA (1471, 1471) 2 / 0 0 / 0 1772 0
72 golang-github-disposaboy-jsonconfigreader RFA (1471, 1471) 3 / 0 0 / 0 1772 0
73 golang-github-influxdata-line-protocol RFA (1471, 1471) 3 / 0 0 / 0 989 1
74 golang-github-influxdata-tdigest RFA (1471, 1471) 4 / 0 0 / 0 989 1
75 golang-github-influxdata-yamux RFA (1471, 1471) 9 / 0 0 / 1 2057 0
76 golang-github-influxdata-yarpc RFA (1471, 1471) 15 / 0 0 / 0 300 0
77 golang-github-jsternberg-zap-logfmt RFA (1471, 1471) 9 / 0 0 / 0 991 1
78 golang-github-juju-retry RFA (1471, 1471) 3 / 0 0 / 0 2057 0
79 golang-github-mitchellh-multistep RFA (1471, 1471) 4 / 0 0 / 0 2057 0
80 golang-github-mkrautz-goar RFA (1471, 1471) 3 / 0 0 / 0 989 1
81 golang-github-nats-io-jwt RFA (1471, 1190) 2 1 / 0 0 / 1 2 0
82 golang-github-nats-io-nkeys RFA (1471, 1190) 2 3 / 0 0 / 0 2 0
83 golang-github-nats-io-nuid RFA (1471, 1471) 3 / 0 0 / 0 307 0
84 golang-github-nu7hatch-gouuid RFA (1471, 1471) 5 / 0 0 / 0 2057 0
85 golang-github-oneofone-xxhash RFA (1471, 1471) 3 / 0 0 / 0 989 1
86 golang-github-oschwald-geoip2-golang RFA (1471, 990) 7 / 0 0 / 0 1000 0
87 golang-github-oschwald-maxminddb-golang RFA (1471, 990) 9 / 0 0 / 0 1000 0
88 golang-github-pierrec-xxhash RFA (1471, 1471) 5 / 0 0 / 0 2057 0
89 golang-github-pointlander-jetset RFA (1471, 1471) 3 / 0 0 / 0 2057 0
90 golang-github-pointlander-peg RFA (1471, 1471) 3 / 0 0 / 0 2030 0
91 golang-github-rainycape-unidecode RFA (1471, 1471) 5 / 0 0 / 0 2057 0
92 golang-github-retailnext-hllpp RFA (1471, 1471) 12 / 0 0 / 0 2057 0
93 golang-github-roaringbitmap-roaring RFA (1471, 1471) 15 / 0 0 / 0 237 0
94 golang-github-segmentio-kafka-go RFA (1471, 342) 1 / 0 0 / 0 996 1
95 golang-github-smira-commander RFA (1471, 1471) 4 / 0 0 / 0 989 1
96 golang-github-smira-flag RFA (1471, 1471) 4 / 0 0 / 0 989 1
97 golang-github-smira-go-aws-auth RFA (1471, 1471) 2 / 0 0 / 0 989 1
98 golang-github-smira-go-ftp-protocol RFA (1471, 1471) 2 / 0 0 / 0 1852 0
99 golang-github-smira-go-xz RFA (1471, 1471) 3 / 0 0 / 0 989 1
100 golang-github-spaolacci-murmur3 RFA (1471, 1471) 2 / 0 0 / 0 2057 0
101 golang-github-templexxx-cpufeat RFA (1471, 1471) 6 / 0 0 / 0 1856 0
102 golang-github-templexxx-reedsolomon RFA (1471, 1471) 4 / 0 0 / 0 2057 0
103 golang-github-tent-http-link-go RFA (1471, 1471) 6 / 0 0 / 0 2057 0
104 golang-github-tjfoc-gmsm RFA (1471, 1471) 8 / 0 0 / 0 303 0
105 golang-github-vjeantet-grok RFA (1471, 1471) 4 / 0 0 / 0 2057 0
106 golang-gopkg-xmlpath.v2 RFA (1471, 1471) 5 / 0 0 / 0 990 1
107 python-expiringdict RFA (1427, 903) 34 / 2 0 / 0 243 0
108 i8kutils RFA (1355, 1355) 177 / 124 0 / 10 960 1
109 approx RFA (1354, 1354) 94 / 66 0 / 31 15 0
110 enca RFA (1300, 1300) 19941 / 192 0 / 0 428 1
111 colorhug-client RFA (1300, 1300) 69 / 4 0 / 2 2393 0
112 sqlcipher RFA (1217, 1217) 1986 / 396 0 / 2 977 0
113 ttf-ancient-fonts RFA (1064, 1064) 76661 / 15385 0 / 3 1002 1
114 sgmllib3k RFA (1035, 1035) 13592 / 2519 0 / 0 475 0
115 archmage RFA (1035, 1035) 119 / 19 0 / 0 697 0
116 flask-paranoid RFA (983, 73) 208 / 8 0 / 0 488 0
117 cyrus-imspd RFA (983, 983) 10 / 7 0 / 1 1680 0
118 sshtunnel RFA (983, 983) 404 / 43 0 / 1 477 0
119 speaklater RFA (983, 983) 795 / 8 0 / 0 466 0
120 flask-babelex RFA (983, 983) 403 / 11 0 / 0 487 0
121 restrictedpython RFA (983, 983) 34 / 2 0 / 0 21 0
122 sfst RFA (784, 276) 82 / 0 0 / 2 2799 0
123 gogglesmm RFA (736, 736) 518 518 20 / 5 1 / 2 3430 0
124 diod RFA (698, 698) 19 / 1 0 / 3 1288 0
125 cherrytree RFA (622, 622) 478 / 159 0 / 3 0
126 dvdtape RFA (616, 616) 15 / 4 0 / 1 305 1
127 autobahn-cpp RFA (610, 280) 1 / 0 0 / 2 492 2
128 dlang-openssl RFA (610, 610) 15 / 0 0 / 0 991 2
129 python-gbulb RFA (610, 73) 7 / 0 0 / 0 234 2
130 dlang-libevent RFA (610, 610) 3 / 0 0 / 1 989 2
131 dvidvi RFA (573, 573) 3471 / 185 0 / 0 14 4
132 ifrench-gut RFA (573, 573) 20540 / 756 0 / 1 573 2
133 qiskit-ibmq-provider RFA (545, 545) 258 258 2 / 0 1 / 1 562 0
134 swagger-core RFA (529, 529) 2 / 0 0 / 0 975 0
135 autogen RFA (520, 520) 42821 / 12379 0 / 5 489 0
136 gandi-cli RFA (518, 317) 1761 1761 11 / 1 1 / 1 1428 0
137 pyrlp RFA (511, 511) 4 / 0 0 / 1 66 0
138 oz RFA (476, 476) 16 / 6 0 / 0 70 2
139 python-can RFA (445, 445) 39 / 5 0 / 0 88 0
140 python-canmatrix RFA (445, 445) 24 / 3 0 / 0 61 0
141 wput RFA (354, 354) 343 / 59 0 / 0 992 0
142 malai RFA (255, 255) 180 / 0 0 / 0 233 0
143 latexdraw RFA (255, 255) 192 / 17 0 / 1 250 0
144 gforth RFA (92, 92) 259 / 57 0 / 4 1726 0
145 anki RFA (82, 36) 471 471 672 / 90 1 / 6 1021 0
146 node-assume RFA (47, 47) 2 / 0 0 / 0 308 0
147 kannel RFA (42, 42) 48 / 20 0 / 7 72 0
148 w-scan-cpp RFA (3, 3) 32 / 7 0 / 0 96 0
149 librepfunc RFA (3, 3) 30 / 7 0 / 0 96 0
-- 149 packages listed. Page generated in 3.792314265 seconds. Query took 2.670213058 seconds.