PackageAction Orphaned Testing Migrate Popcon Bugs Last upload NMUs Comments
1 knews RFA (6580, 2964) 45 / 5 0 / 3 525 0
2 cbedic RFA (4646, 4646) 9 / 1 0 / 0 1343 0
3 markdown RFA (4429, 3695) 1636 / 193 0 / 12 823 0
4 lprng RFA (4101, 3686) 256 / 202 0 / 11 318 2
5 tetradraw RFA (3707, 3707) 34 / 4 0 / 5 1545 0
6 nss-updatedb RFA (3628, 3628) 186 / 61 0 / 3 2353 0
7 libopenusb RFA (3595, 2953) 19 / 2 0 / 2 976 0
8 tightvnc RFA (3577, 105) 4695 / 623 0 / 51 104 0
9 tightvnc-java RFA (3577, 3577) 701 701 208 / 14 1 / 3 1393 0
10 vnc-java RFA (3577, 1914) 701 701 310 / 22 1 / 5 1393 0
11 scalable-cyrfonts RFA (3491, 3491) 4237 / 0 0 / 10 1130 0
12 galax RFA (3171, 2255) 256 256 34 / 3 1 / 3 1330 0
13 pxp RFA (3171, 3171) 112 / 96 0 / 0 135 0
14 lsdb RFA (3010, 3010) 3 / 0 0 / 0 1988 1
15 aspic RFA (2994, 2966) 38 / 2 0 / 0 3289 0
16 cvsweb RFA (2966, 2936) 96 / 23 0 / 0 1873 0
17 pconsole RFA (2654, 450) 60 / 15 0 / 2 630 0
18 windows-el RFA (2468, 1122) 37 / 3 0 / 1 2446 0
19 ocaml-http RFA (2445, 2445) 6 / 1 0 / 1 212 0
20 xstrp4 RFA (2311, 2311) 3 / 1 0 / 0 148 0
21 ocaml-inifiles RFA (2310, 2310) 7 / 1 0 / 0 254 0
22 facile RFA (2310, 2310) 7 / 1 0 / 0 1539 0
23 apron RFA (2292, 2292) 13 / 4 0 / 0 242 0
24 ocaml-dbus RFA (2268, 2268) 14 / 1 0 / 1 2268 0
25 snmptt RFA (2140, 2140) 324 / 121 0 / 3 686 0
26 splash RFA (2003, 2003) 240 / 16 0 / 0 25 0
27 radeontool RFA (1993, 1993) 4937 / 163 0 / 1 2305 0
28 yap RFA (1989, 1249) 889 889 190 / 8 1 / 3 1726 0
29 grok RFA (1901, 966) 48 / 15 0 / 4 81 4
30 libhdhomerun RFA (1885, 1831) 406 / 14 0 / 0 39 0
31 pdfresurrect RFA (1885, 1885) 186 / 20 0 / 0 16 0
32 syrep RFA (1852, 1852) 28 / 10 0 / 3 1196 2
33 gluegen2 RFA (1804, 1783) 2054 / 68 0 / 0 689 0
34 libjogl2-java RFA (1804, 1783) 2035 / 147 0 / 0 399 0
35 ocaml-inotify RFA (1799, 1799) 13 / 2 0 / 0 212 0
36 ocamlgsl RFA (1799, 1799) 544 / 1 0 / 2 995 0
37 gmetadom RFA (1799, 1799) 518 / 3 0 / 0 970 0
38 ocamlmod RFA (1799, 1799) 8 / 1 0 / 0 248 0
39 xstr RFA (1799, 1799) 81 / 70 0 / 0 205 0
40 ocamlify RFA (1799, 1799) 9 / 1 0 / 0 148 0
41 argyll RFA (1748, 867) 46074 / 28590 1 / 4 622 0
42 wordpress-shibboleth RFA (1683, 1599) 17 / 0 0 / 0 942 0
43 gtkmathview RFA (1678, 1420) 813 / 8 0 / 2 719 0
44 libnss-gw-name RFA (1601, 1601) 58 / 2 0 / 1 2497 0
45 fbreader RFA (1572, 1535) 3302 / 470 0 / 14 216 0
46 filepp RFA (1469, 1237) 19 / 2 0 / 0 1250 0
47 quotatool RFA (1467, 20) 2393 / 161 0 / 0 416 0
48 vilistextum RFA (1399, 533) 29 / 2 0 / 3 18 2
49 quvi RFA (1356, 1356) 801 / 63 0 / 4 1507 1
50 libxmlezout RFA (1327, 1327) 6 / 2 1 / 1 39 0
51 liblog4ada RFA (1327, 1327) 3 / 0 1 / 1 39 0
52 cgmanager RFA (1327, 1069) 6672 / 1582 0 / 4 1455 0
53 music123 RFA (1326, 1319) 121 / 21 0 / 0 116 0
54 randomsound RFA (1292, 1292) 40 / 12 0 / 5 3856 0
55 netcf RFA (1284, 1279) 13333 / 101 0 / 9 1628 0
56 exactimage RFA (1242, 1242) 445 / 67 0 / 0 97 0
57 gtkperf RFA (1203, 1203) 220 220 154 / 22 1 / 4 3834 0
58 couriergrey RFA (1193, 1193) 175 175 1 / 1 0 / 1 2269 0
59 dphys-config RFA (1172, 1156) 20 / 4 0 / 0 1174 0
60 terminatorx RFA (1159, 1159) 285 / 28 0 / 1 530 0
61 gnokii RFA (1131, 1129) 693 / 74 2 / 18 1210 2
62 libpst RFA (1130, ) 3 48649 / 4098 0 / 4 4 0
63 drmips RFA (1061, 1061) 20 / 3 0 / 0 205 1
64 gluas RFA (1045, 1045) 427 / 38 0 / 1 2461 1
65 pngtools RFA (1045, 481) 392 / 52 0 / 5 1438 3
66 pngnq RFA (1045, 1045) 264 / 39 0 / 4 1332 3
67 nanomsg RFA (970, 777) 49 / 10 0 / 1 525 0
68 eurephia RFA (910, 464) 13 13 27 / 2 1 / 3 1296 0
69 phpmyadmin RFA (892, ) 13137 / 5667 0 / 5 4 0
70 rhythmbox-ampache RFA (861, 861) 1176 1176 27 / 9 1 / 2 2274 0
71 jts RFA (840, 840) 267 / 0 0 / 0 255 0
72 python-hpilo RFA (802, 802) 20 / 10 0 / 0 211 0
73 dbf RFA (802, 39) 91 / 18 0 / 1 240 2
74 python-junit-xml RFA (802, 787) 21 / 2 1 / 1 220 0
75 pyvirtualdisplay RFA (802, 787) 43 / 5 0 / 0 220 0
76 easyprocess RFA (802, 792) 57 / 6 0 / 0 218 0
77 bibutils RFA (713, 10) 1105 / 100 0 / 2 713 0
78 postfixadmin RFA (701, 494) 381 / 127 0 / 17 54 0
79 xsd RFA (700, 700) 151 / 10 0 / 0 700 0
80 pidgin-encryption RFA (685, 685) 441 / 120 0 / 5 1922 1
81 pynliner RFA (663, 663) 18 / 2 0 / 0 220 0
82 perspective-el RFA (662, 630) 28 / 6 0 / 0 222 0
83 dafny RFA (638, 630) 6 / 3 0 / 0 75 1
84 boogie RFA (638, 638) 9 / 3 0 / 0 99 1
85 libjsr311-api-java RFA (635, 635) 550 / 2 0 / 0 3585 0
86 persp-projectile RFA (622, 619) 419 419 9 / 2 1 / 1 222 0
87 cycle-quotes RFA (622, 619) 24 / 10 0 / 0 224 0
88 helm-projectile RFA (622, 622) 54 / 6 0 / 0 223 0
89 paredit-everywhere RFA (622, 622) 27 / 10 0 / 0 222 0
90 debpaste-el RFA (622, 619) 24 / 9 0 / 0 224 0
91 xml-rpc-el RFA (622, 619) 29 / 9 0 / 0 218 0
92 pointback RFA (622, 619) 20 / 10 0 / 0 222 0
93 emacs-world-time-mode RFA (622, 619) 17 / 5 0 / 0 223 0
94 deft RFA (622, 619) 29 / 9 0 / 0 224 0
95 curlpp RFA (581, 137) 569 569 97 / 5 2 / 2 954 0
96 xtables-addons RFA (551, 551) 718 / 159 0 / 3 60 0
97 apache2 RFA (539, 67) 97965 / 68742 0 / 151 4 0
98 spice-gtk RFA (532, 427) 58205 / 4273 0 / 5 18 0
99 spice-vdagent RFA (532, 209) 631 / 524 0 / 2 190 0
100 usbredir RFA (532, 209) 66453 / 102 0 / 0 532 0
101 spice-protocol RFA (532, 427) 515 / 30 0 / 0 246 0
102 influxdb RFA (503, 202) 842 / 419 0 / 3 533 0
103 agda-stdlib RFA (495, 495) 787 / 0 0 / 2 213 0
104 fbless RFA (489, 439) 57 / 31 0 / 0 218 0
105 eoconv RFA (489, 489) 5 / 4 0 / 0 1179 0
106 sketch RFA (481, 335) 537 / 35 1 / 1 420 0
107 xloadimage RFA (446, 446) 1371 / 253 0 / 20 740 0
108 ceres-solver RFA (441, 441) 283 / 25 0 / 1 403 0
109 cyrus-imapd RFA (421, 84) 444 / 396 0 / 61 20 0
110 xen-tools RFA (417, 417) 976 / 89 0 / 28 420 0
111 rpm RFA (403, 232) 16307 / 2844 0 / 3 21 1
112 eject RFA (388, 136) 181459 / 22997 0 / 27 271 0
113 vim-lastplace RFA (358, 291) 146 / 0 0 / 0 751 0
114 jugglinglab RFA (358, 358) 6 / 1 0 / 0 776 0
115 terminaltables RFA (344, 344) 419 / 82 0 / 0 143 0
116 qelectrotech RFA (314, 314) 740 / 64 0 / 0 205 0
117 colorclass RFA (312, 312) 17 / 1 0 / 0 856 0
118 cairo-ocaml RFA (263, 263) 168 / 12 0 / 2 216 0
119 s3ql RFA (262, 262) 70 / 16 0 / 2 59 0
120 xskat RFA (253, 119) 347 / 49 0 / 0 2012 0
121 ocaml-fileutils RFA (248, 248) 28 / 5 0 / 0 248 0
122 cppo RFA (243, 243) 16 / 7 0 / 0 243 0
123 oasis RFA (242, 242) 24 / 8 0 / 1 228 0
124 gd4o RFA (242, 242) 11 / 2 0 / 2 242 0
125 cmph RFA (242, 57) 30 / 9 0 / 0 206 0
126 libmrss RFA (242, 136) 157 / 27 0 / 0 167 0
127 gnome-shell-pomodoro RFA (242, 237) 649 / 272 0 / 2 168 0
128 asciidoc RFA (242, 237) 2900 / 225 0 / 2 114 0
129 libnxml RFA (242, 237) 221 / 23 0 / 0 167 0
130 ocaml-res RFA (240, 240) 7 / 2 0 / 0 62 0
131 ocaml-expect RFA (240, 240) 142 142 5 / 1 1 / 1 989 0
132 caml2html RFA (236, 236) 7 / 1 0 / 0 229 0
133 biniou RFA (236, 236) 44 / 9 0 / 0 107 0
134 yojson RFA (235, 235) 39 / 9 0 / 1 236 0
135 policyd-weight RFA (226, 224) 217 / 52 0 / 4 1228 0
136 numba RFA (224, 10) 189 189 165 / 25 0 / 9 51 0
137 inspircd RFA (213, 212) 72 / 58 0 / 4 100 0
138 golang-github-syncthing-notify RFA (202, 202) 15 / 1 0 / 0 541 0
139 golang-gopkg-httprequest.v1 RFA (202, 202) 3 / 0 0 / 0 788 0
140 golang-github-goji-param RFA (202, 8) 3 / 0 0 / 0 8 0
141 golang-github-smira-flag RFA (202, 202) 6 / 0 0 / 0 642 0
142 golang-github-tent-http-link-go RFA (202, 202) 8 / 0 0 / 0 788 0
143 golang-github-lunixbochs-vtclean RFA (202, 202) 25 / 0 0 / 0 788 0
144 golang-github-oschwald-maxminddb-golang RFA (202, 202) 18 / 1 0 / 0 788 0
145 golang-github-mitchellh-prefixedio RFA (202, 202) 5 / 0 0 / 0 788 0
146 golang-github-juju-httpprof RFA (202, 202) 4 / 0 0 / 0 788 0
147 golang-github-juju-retry RFA (202, 202) 4 / 0 0 / 0 788 0
148 golang-github-templexxx-reedsolomon RFA (202, 202) 7 / 0 0 / 0 788 0
149 golang-github-juju-version RFA (202, 202) 4 / 0 0 / 0 788 0
150 golang-github-influxdata-line-protocol RFA (202, 202) 2 / 0 0 / 0 498 0
151 golang-github-gobwas-glob RFA (202, 202) 19 / 1 0 / 0 782 0
152 golang-github-mitchellh-multistep RFA (202, 202) 5 / 0 0 / 0 788 0
153 golang-github-segmentio-kafka-go RFA (202, 202) 2 / 0 0 / 0 498 0
154 golang-github-mitchellh-panicwrap RFA (202, 202) 5 / 0 0 / 0 639 0
155 golang-github-glycerine-go-unsnap-stream RFA (202, 11) 15 / 0 0 / 0 11 0
156 golang-github-cespare-xxhash RFA (202, ) 46 / 1 0 / 0 110 0
157 golang-github-posener-complete RFA (202, ) 27 / 0 0 / 1 99 0
158 golang-github-apex-log RFA (202, ) 52 / 0 0 / 0 96 0
159 golang-gopkg-errgo.v1 RFA (202, ) 4 / 0 0 / 0 48 0
160 golang-github-streadway-amqp RFA (202, ) 7 / 0 0 / 0 46 0
161 golang-github-davecgh-go-spew RFA (202, ) 194 / 1 0 / 0 165 0
162 golang-github-minio-sha256-simd RFA (202, ) 21 / 1 0 / 0 109 0
163 golang-github-influxdata-influxql RFA (202, 11) 10 / 0 0 / 1 11 0
164 golang-github-cloudfoundry-gosigar RFA (202, 202) 5 / 0 0 / 0 503 0
165 golang-github-audriusbutkevicius-kcp-go RFA (202, 3) 3 6 / 0 0 / 0 3 0
166 golang-github-calmh-luhn RFA (202, 202) 17 / 1 0 / 0 788 0
167 golang-github-pointlander-compress RFA (202, 202) 3 / 0 0 / 0 788 0
168 golang-github-smira-go-aws-auth RFA (202, 202) 6 / 0 0 / 0 615 0
169 golang-github-nats-io-nuid RFA (202, 202) 3 / 0 0 / 0 498 0
170 golang-github-mkrautz-goar RFA (202, 202) 6 / 0 0 / 0 642 0
171 golang-github-templexxx-xor RFA (202, 202) 19 / 1 0 / 0 587 0
172 golang-github-kjk-lzma RFA (202, 202) 10 / 0 0 / 0 567 0
173 golang-github-templexxx-cpufeat RFA (202, 202) 19 / 1 0 / 0 587 0
174 golang-github-c-bata-go-prompt RFA (202, 202) 2 / 0 0 / 0 498 0
175 golang-github-benbjohnson-tmpl RFA (202, 202) 8 / 2 0 / 0 761 0
176 golang-github-google-go-querystring RFA (202, 202) 53 / 1 0 / 0 155 0
177 golang-github-juju-utils RFA (202, 202) 3 / 0 0 / 0 448 0
178 golang-github-thejerf-suture RFA (202, 202) 17 / 1 0 / 0 541 0
179 golang-github-rs-xid RFA (202, 202) 3 / 0 0 / 0 788 0
180 golang-github-nats-io-go-nats RFA (202, 202) 3 / 0 0 / 0 498 0
181 golang-github-rainycape-unidecode RFA (202, 202) 9 / 0 0 / 0 788 0
182 golang-gopkg-h2non-filetype.v1 RFA (202, 202) 6 / 0 0 / 0 538 0
183 golang-github-juju-ansiterm RFA (202, 202) 24 / 0 0 / 0 788 0
184 golang-github-xlab-treeprint RFA (202, 202) 11 / 0 0 / 0 158 0
185 golang-github-jackpal-gateway RFA (202, 11) 17 / 1 0 / 0 11 0
186 golang-gopkg-xmlpath.v2 RFA (202, 202) 5 / 0 0 / 0 724 0
187 golang-github-audriusbutkevicius-go-nat-pmp RFA (202, 6) 19 / 1 0 / 0 6 0
188 golang-github-oneofone-xxhash RFA (202, 202) 3 / 0 0 / 0 404 0
189 golang-github-nu7hatch-gouuid RFA (202, 202) 6 / 0 0 / 0 788 0
190 golang-github-calmh-xdr RFA (202, 202) 20 / 1 0 / 0 761 0
191 golang-github-nats-io-jwt RFA (202, 202) 2 / 0 0 / 0 498 0
192 golang-github-ccding-go-stun RFA (202, 202) 14 / 1 0 / 0 788 0
193 golang-github-oschwald-geoip2-golang RFA (202, 202) 18 / 1 0 / 0 788 0
194 golang-github-awalterschulze-gographviz RFA (202, 202) 6 / 0 0 / 0 642 0
195 golang-github-chmduquesne-rollinghash RFA (202, 202) 14 / 1 0 / 0 503 0
196 golang-github-influxdata-yarpc RFA (202, 202) 18 / 2 0 / 0 435 0
197 golang-github-tjfoc-gmsm RFA (202, 202) 18 / 1 0 / 0 226 0
198 golang-github-spaolacci-murmur3 RFA (202, 202) 5 / 0 0 / 0 788 0
199 golang-github-dylanmei-iso8601 RFA (202, 202) 5 / 0 0 / 0 788 0
200 golang-github-pierrec-xxhash RFA (202, 202) 10 / 0 0 / 0 788 0
201 golang-github-retailnext-hllpp RFA (202, 202) 14 / 0 0 / 0 788 0
202 golang-github-pointlander-peg RFA (202, 202) 3 / 0 0 / 0 761 0
203 golang-github-smira-commander RFA (202, 202) 6 / 0 0 / 0 642 0
204 golang-github-bkaradzic-go-lz4 RFA (202, 202) 17 / 1 0 / 0 788 0
205 golang-github-andreyvit-diff RFA (202, 6) 2 / 0 0 / 0 6 0
206 golang-github-mgutz-ansi RFA (202, 202) 6 / 0 0 / 0 788 0
207 golang-github-nats-io-nkeys RFA (202, 202) 3 / 0 0 / 0 498 0
208 golang-github-zenazn-goji RFA (202, 202) 3 / 0 0 / 0 788 0
209 golang-github-disposaboy-jsonconfigreader RFA (202, 202) 6 / 0 0 / 0 503 0
210 golang-github-roaringbitmap-roaring RFA (202, 202) 14 / 0 0 / 0 29 0
211 golang-github-vitrun-qart RFA (202, 202) 19 / 1 0 / 0 788 0
212 golang-github-inconshreveable-log15 RFA (202, 202) 5 / 0 1 / 1 504 0
213 golang-github-influxdata-tdigest RFA (202, 202) 3 / 0 0 / 0 502 0
214 golang-github-influxdata-yamux RFA (202, 202) 12 / 0 0 / 0 788 0
215 golang-github-pkg-term RFA (202, 202) 3 / 0 0 / 0 498 0
216 golang-github-audriusbutkevicius-pfilter RFA (202, 3) 3 14 / 1 0 / 0 3 0
217 golang-github-smira-go-ftp-protocol RFA (202, 202) 6 / 0 0 / 0 583 0
218 golang-github-mitchellh-go-vnc RFA (202, 202) 10 / 0 0 / 0 788 0
219 golang-github-aleksi-pointer RFA (202, 7) 6 / 0 0 / 0 7 0
220 golang-github-smira-go-xz RFA (202, 202) 7 / 0 0 / 0 537 0
221 golang-github-go-ldap-ldap RFA (202, 202) 17 / 1 0 / 0 788 0
222 golang-github-mitchellh-go-fs RFA (202, 202) 5 / 0 0 / 0 788 0
223 golang-github-pointlander-jetset RFA (202, 202) 3 / 0 0 / 0 788 0
224 golang-go.uber-zap RFA (202, 11) 52 / 1 0 / 0 11 0
225 golang-github-sasha-s-go-deadlock RFA (202, 202) 16 / 1 0 / 0 788 0
226 golang-github-vjeantet-grok RFA (202, 202) 3 / 0 0 / 0 788 0
227 golang-github-naoina-go-stringutil RFA (202, 202) 6 / 0 0 / 0 788 0
228 golang-github-d4l3k-messagediff RFA (202, 202) 17 / 1 0 / 0 503 0
229 golang-github-jsternberg-zap-logfmt RFA (202, 202) 11 / 0 0 / 0 674 0
230 golang-github-calmh-du RFA (202, 202) 19 / 1 0 / 0 788 0
-- 230 packages listed. Page generated in 1.502752779 seconds. Query took 1.28618662 seconds.