PackageAction Orphaned Testing Migrate Popcon Bugs Last upload NMUs Comments
1 knews RFA (6171, 2555) 46 / 7 0 / 3 116 0
2 cbedic RFA (4237, 4237) 9 / 3 0 / 0 934 0
3 markdown RFA (4020, 3286) 1386 / 169 0 / 12 414 0
4 lprng RFA (3692, 3277) 307 / 237 0 / 12 741 1
5 duma RFA (3319, 413) 767 767 40 / 4 1 / 9 3370 1
6 tetradraw RFA (3298, 3298) 45 / 4 0 / 5 1136 0
7 nss-updatedb RFA (3219, 3219) 204 / 74 0 / 3 1944 0
8 libopenusb RFA (3186, 2544) 23 / 2 0 / 2 567 0
9 tightvnc-java RFA (3168, 3168) 292 292 329 / 22 1 / 3 984 0
10 tightvnc RFA (3168, 713) 5025 / 649 0 / 49 754 0
11 vnc-java RFA (3168, 1505) 292 292 434 / 30 1 / 5 984 0
12 vnc4 RFA (3168, 3168) 4641 / 323 0 / 65 774 0
13 scalable-cyrfonts RFA (3082, 3082) 4476 / 0 0 / 10 721 0
14 ensymble RFA (2943, 2815) 9 9 2 / 2 1 / 1 2117 0
15 pxp RFA (2762, 2762) 124 / 102 0 / 0 571 0
16 galax RFA (2762, 1846) 32 / 3 1 / 3 921 0
17 simhash RFA (2619, 2439) 50 / 11 0 / 0 884 0
18 lsdb RFA (2601, 2601) 3 / 0 0 / 0 1579 1
19 aspic RFA (2585, 2557) 41 / 2 0 / 0 2880 0
20 cvsweb RFA (2557, 2527) 104 / 26 0 / 0 1464 0
21 bzr-xmloutput RFA (2512, 2098) 24 / 10 0 / 0 157 0
22 bzr-loom RFA (2512, 2263) 22 / 10 0 / 0 148 0
23 bzr-pipeline RFA (2508, 2098) 11 / 4 0 / 0 148 0
24 lfhex RFA (2304, 1006) 699 / 29 0 / 4 2475 1
25 pconsole RFA (2245, 41) 62 / 13 0 / 2 221 0
26 esperanza RFA (2162, 1882) 90 / 11 0 / 5 665 0
27 el-get RFA (2112, 2112) 83 83 65 / 23 2 / 8 1551 1
28 windows-el RFA (2059, 713) 43 / 5 0 / 1 2037 0
29 ocaml-http RFA (2036, 2036) 7 / 1 0 / 1 2650 0
30 reconf-inetd RFA (2015, 2015) 10 / 1 0 / 3 2453 0
31 enemylines7 RFA (1940, 1571) 99 / 6 0 / 2 2019 0
32 xstrp4 RFA (1902, 1902) 2 / 1 0 / 0 285 0
33 ocaml-inifiles RFA (1901, 1901) 6 / 0 0 / 0 1901 0
34 facile RFA (1901, 1901) 7 / 0 0 / 0 1130 0
35 apron RFA (1883, 1883) 10 / 0 0 / 0 931 0
36 ocaml-dbus RFA (1859, 1859) 14 / 2 0 / 1 1859 0
37 pastewebkit RFA (1816, 1816) 24 / 16 0 / 0 689 0
38 snmptt RFA (1731, 1731) 379 / 153 0 / 1 277 0
39 splash RFA (1594, 1594) 284 / 10 0 / 0 320 0
40 radeontool RFA (1584, 1584) 6709 / 229 0 / 1 1896 0
41 yap RFA (1580, 840) 480 480 253 / 16 1 / 2 1317 0
42 convoy RFA (1558, 1558) 2 / 0 0 / 0 1731 0
43 grok RFA (1492, 557) 50 / 12 0 / 4 484 3
44 pdfresurrect RFA (1476, 1476) 201 / 22 0 / 0 281 0
45 libhdhomerun RFA (1476, 1422) 501 / 18 0 / 0 182 0
46 syrep RFA (1443, 1443) 27 / 4 0 / 2 787 2
47 gluegen2 RFA (1395, 1374) 2552 / 176 0 / 0 280 0
48 libjogl2-java RFA (1395, 1374) 403 2529 / 176 2 / 2 403 0
49 ocaml-data-notation RFA (1390, 1390) 27 / 11 0 / 0 581 0
50 gmetadom RFA (1390, 1390) 841 / 3 0 / 0 561 0
51 ocaml-gettext RFA (1390, 1390) 23 / 2 0 / 0 580 0
52 ocamlgsl RFA (1390, 1390) 563 / 1 0 / 2 586 0
53 ocaml-inotify RFA (1390, 1390) 11 / 0 0 / 0 573 0
54 ocamlmod RFA (1390, 1390) 7 / 0 0 / 0 285 0
55 ocamlify RFA (1390, 1390) 7 / 0 0 / 0 513 0
56 xstr RFA (1390, 1390) 77 / 62 0 / 0 561 0
57 argyll RFA (1339, 458) 49578 / 29988 0 / 3 213 0
58 node-globule RFA (1312, 1225) 18 / 0 0 / 0 1444 0
59 wordpress-shibboleth RFA (1274, 1190) 15 / 0 0 / 0 533 0
60 gtkmathview RFA (1269, 1011) 1171 / 6 0 / 2 310 0
61 spark RFA (1212, 1027) 70 70 186 / 25 2 / 5 1151 0
62 libnss-gw-name RFA (1192, 1192) 36 / 0 0 / 1 2088 0
63 fbreader RFA (1163, 1126) 3649 / 493 0 / 15 73 0
64 filepp RFA (1060, 828) 19 / 2 0 / 0 841 0
65 quotatool RFA (1058, 1011) 8 2435 / 185 0 / 0 0
66 libcgroup RFA (1025, 1025) 1843 / 327 0 / 8 185 1
67 vilistextum RFA (990, 124) 26 / 0 0 / 4 2635 1
68 screenruler RFA (990, 944) 139 139 653 / 74 2 / 4 1858 2
69 qct RFA (982, 921) 113 / 41 0 / 6 767 2
70 quvi RFA (947, 947) 1192 / 90 0 / 4 1098 1
71 insserv RFA (920, 920) 104594 / 81416 0 / 48 0
72 plastex RFA (919, 919) 56 / 25 1 / 5 368 2
73 liblog4ada RFA (918, 918) 7 / 0 0 / 0 116 0
74 libxmlezout RFA (918, 918) 8 / 0 0 / 0 116 0
75 cgmanager RFA (918, 660) 10038 / 2529 0 / 4 1046 0
76 music123 RFA (917, 910) 136 / 16 0 / 0 296 0
77 polyorb RFA (917, 917) 107 107 6 / 1 1 / 5 303 0
78 yc-el RFA (886, 886) 7 / 1 0 / 0 201 0
79 canna-shion RFA (886, 886) 15 / 1 0 / 0 2416 0
80 randomsound RFA (883, 883) 41 / 14 0 / 5 3447 0
81 l2tpns RFA (879, 621) 48 / 31 0 / 3 960 0
82 netcf RFA (875, 870) 12104 / 6 0 / 9 1219 0
83 exactimage RFA (833, 833) 433 / 197 0 / 1 0
84 gtkperf RFA (794, 794) 184 / 17 0 / 2 3425 0
85 couriergrey RFA (784, 784) 1 / 1 0 / 1 1860 0
86 dphys-config RFA (763, 747) 49 / 30 0 / 0 765 0
87 terminatorx RFA (750, 750) 377 / 16 0 / 0 121 0
88 gnokii RFA (722, 720) 813 / 77 2 / 18 801 2
89 libpst RFA (721, 720) 52154 / 774 0 / 7 334 1
90 flightcrew RFA (654, 647) 82 / 8 0 / 1 43 0
91 drmips RFA (652, 652) 84 84 16 / 1 1 / 1 1104 0
92 pngtools RFA (636, 72) 411 / 41 0 / 5 1029 3
93 gluas RFA (636, 636) 397 / 29 0 / 1 2052 1
94 pngnq RFA (636, 636) 296 / 37 0 / 3 923 3
95 nanomsg RFA (561, 368) 38 / 2 0 / 1 116 0
96 openvpn-auth-ldap RFA (501, 501) 265 / 38 0 / 4 1590 1
97 eurephia RFA (501, 55) 30 / 3 0 / 2 887 0
98 rhythmbox-ampache RFA (452, 452) 767 767 31 / 6 1 / 2 1865 0
99 mathematica-fonts RFA (443, 438) 560 / 0 0 / 0 298 0
100 jts RFA (431, 431) 285 / 0 0 / 0 154 0
101 pam-dbus RFA (421, 421) 77 / 5 0 / 1 1863 0
102 coccinelle RFA (408, 408) 129 / 14 0 / 3 45 0
103 easyprocess RFA (393, 383) 34 / 2 0 / 0 0
104 pyvirtualdisplay RFA (393, 378) 22 / 3 0 / 0 672 0
105 python-junit-xml RFA (393, 378) 21 / 3 0 / 0 254 0
106 python-zenoss RFA (393, 393) 1 / 0 0 / 0 798 0
107 python-hpilo RFA (393, 393) 11 / 5 0 / 0 0
108 dbf RFA (393, 383) 101 / 27 0 / 0 1204 0
109 python-tornadorpc RFA (393, 393) 10 / 0 0 / 0 1323 0
110 diamond RFA (393, 301) 28 / 7 0 / 2 0
111 ruby-timeliness RFA (384, 384) 233 233 13 / 2 1 / 1 876 0
112 ruby-haikunator RFA (384, 44) 233 233 12 / 1 1 / 1 844 0
113 bibutils RFA (304, 304) 1411 / 49 0 / 2 304 0
114 geiser RFA (298, 298) 58 / 18 0 / 0 265 0
115 postfixadmin RFA (292, 85) 375 / 159 0 / 14 0
116 xsd RFA (291, 291) 144 / 5 0 / 0 291 0
117 pidgin-encryption RFA (276, 276) 504 / 130 0 / 5 1513 1
118 pynliner RFA (254, 254) 8 / 1 0 / 0 759 0
119 perspective-el RFA (253, 221) 26 / 14 0 / 0 59 0
120 dafny RFA (229, 221) 680 680 4 / 1 1 / 1 990 0
121 boogie RFA (229, 229) 32 32 9 / 1 0 / 0 843 0
122 libjsr311-api-java RFA (226, 226) 1395 / 4 0 / 0 3176 0
123 mueller RFA (220, 220) 8566 / 0 0 / 0 1470 0
124 paredit-everywhere RFA (213, 213) 14 / 9 0 / 0 262 0
125 debpaste-el RFA (213, 210) 13 / 8 0 / 0 561 0
126 helm-projectile RFA (213, 213) 42 / 14 0 / 0 262 0
127 xml-rpc-el RFA (213, 210) 14 / 9 0 / 0 561 0
128 emacs-world-time-mode RFA (213, 210) 7 / 6 0 / 0 263 0
129 pointback RFA (213, 210) 13 / 9 0 / 0 262 0
130 persp-projectile RFA (213, 210) 10 10 16 / 6 1 / 1 262 0
131 deft RFA (213, 210) 23 / 15 0 / 0 378 0
132 cycle-quotes RFA (213, 210) 14 / 10 0 / 0 263 0
133 dhcpy6d RFA (205, 205) 11 / 4 0 / 1 967 0
134 curlpp RFA (172, 22) 160 160 154 / 5 2 / 2 545 0
135 xtables-addons RFA (142, 142) 841 / 236 1 / 6 144 0
136 apache2 RFA (130, 56) 96343 / 67966 0 / 140 0
137 fpart RFA (126, 126) 36 / 9 0 / 2 1397 0
138 spice RFA (123, 18) 18803 / 21 0 / 3 2
139 usbredir RFA (123, 123) 65427 / 98 0 / 0 123 0
140 spice-gtk RFA (123, 18) 57535 / 4634 0 / 5 165 0
141 spice-protocol RFA (123, 18) 557 / 27 0 / 0 174 0
142 spice-vdagent RFA (123, 123) 439 / 351 0 / 3 125 0
143 agda-stdlib RFA (86, 86) 846 / 0 0 / 2 88 0
144 clues-emacs RFA (80, 75) 49 / 20 0 / 0 207 1
145 fbless RFA (80, 30) 60 / 30 0 / 0 88 0
146 eoconv RFA (80, 80) 5 / 2 0 / 0 770 0
147 sketch RFA (72, 72) 488 / 28 0 / 0 0
148 quickml RFA (41, 6) 9 / 8 0 / 3 1855 0
149 docdiff RFA (41, 41) 121 / 20 0 / 2 1074 0
150 xloadimage RFA (37, 37) 1505 / 933 0 / 20 331 0
151 ceres-solver RFA (32, 32) 241 / 37 1 / 2 0
152 rope RFA (26, 25) 1731 / 577 0 / 1 164 0
153 ropemacs RFA (26, 25) 295 / 194 0 / 1 811 0
154 ropemode RFA (26, 25) 327 / 195 0 / 0 755 0
155 hollywood RFA (21, 5) 78 / 15 0 / 2 67 1
156 cyrus-imapd RFA (12, 12) 12 377 / 326 0 / 31 0
157 xen-tools RFA (8, 8) 1144 / 86 0 / 26 0
158 createrepo RFA (5, 5) 157 / 26 0 / 0 1840 0
159 deltarpm RFA (5, 5) 152 / 25 0 / 0 2026 0
160 yum-metadata-parser RFA (5, 5) 999 / 288 0 / 0 2088 0
161 yum-utils RFA (5, 5) 10 155 / 11 0 / 1 0
162 tortoisehg RFA (2, 2) 418 / 186 1 / 3 58 2
163 jcc RFA (2, 2) 371 371 22 / 1 0 / 0 805 0
-- 163 packages listed. Page generated in 1.950396093 seconds. Query took 1.3490787 seconds.