PackageAction Orphaned Testing Migrate Popcon Bugs Last upload NMUs Comments
1 knews RFA (5952, 2336) 50 / 7 0 / 3 901 0
2 gmod RFA (5944, 4295) 7 / 1 0 / 1 2240 0
3 cbedic RFA (4018, 4018) 9 / 3 0 / 0 715 0
4 markdown RFA (3801, 3067) 1459 / 160 0 / 12 195 0
5 lsadb RFA (3800, 3800) 618 618 1 / 0 0 / 0 4578 0
6 lprng RFA (3473, 3058) 253 / 182 0 / 10 522 1
7 vm RFA (3180, 2698) 633 / 8 0 / 3 545 1
8 duma RFA (3100, 194) 548 548 50 / 8 1 / 9 3151 1
9 tetradraw RFA (3079, 3079) 45 / 6 0 / 5 917 0
10 nss-updatedb RFA (3000, 3000) 218 / 91 0 / 3 1725 0
11 libopenusb RFA (2967, 2325) 20 / 1 0 / 2 348 0
12 tightvnc-java RFA (2949, 2949) 73 73 368 / 23 1 / 3 765 0
13 tightvnc RFA (2949, 494) 5209 / 577 0 / 49 535 0
14 vnc-java RFA (2949, 1286) 73 73 494 / 34 1 / 5 765 0
15 vnc4 RFA (2949, 2949) 5199 / 422 0 / 65 555 0
16 scalable-cyrfonts RFA (2863, 2863) 4483 / 0 0 / 10 502 0
17 ensymble RFA (2724, 2596) 0 / 0 0 / 0 1898 0
18 pxp RFA (2543, 2543) 132 / 102 0 / 0 352 0
19 galax RFA (2543, 1627) 38 / 1 0 / 2 702 0
20 pysieved RFA (2475, 2379) 33 / 4 0 / 1 1619 0
21 preload RFA (2459, 2231) 302 302 843 / 603 1 / 7 2239 0
22 simhash RFA (2400, 2220) 51 / 9 0 / 0 665 0
23 lsdb RFA (2382, 2382) 5 / 1 0 / 0 1360 1
24 aspic RFA (2366, 2338) 38 / 3 0 / 0 2661 0
25 cvsweb RFA (2338, 2308) 113 / 31 0 / 0 1245 0
26 bzr-xmloutput RFA (2293, 1879) 35 / 17 0 / 0 1471 0
27 bzr-loom RFA (2293, 2044) 25 / 11 0 / 0 1892 0
28 bzr-pipeline RFA (2289, 1879) 14 / 5 0 / 0 65 0
29 lfhex RFA (2085, 787) 622 / 20 0 / 4 2256 1
30 pconsole RFA (2026, 1673) 67 / 10 0 / 2 2 0
31 esperanza RFA (1943, 1663) 98 / 15 0 / 5 446 0
32 el-get RFA (1893, 1893) 59 / 5 0 / 6 1332 1
33 windows-el RFA (1840, 494) 50 / 7 0 / 1 1818 0
34 camomile RFA (1817, 1817) 473 / 81 0 / 3 363 0
35 ocaml-http RFA (1817, 1817) 8 / 1 0 / 1 2431 0
36 reconf-inetd RFA (1796, 1796) 15 / 1 0 / 3 2234 0
37 enemylines7 RFA (1721, 1352) 125 / 8 0 / 2 1800 0
38 xstrp4 RFA (1683, 1683) 4 / 0 0 / 0 66 0
39 ocaml-inifiles RFA (1682, 1682) 7 / 0 0 / 0 1682 0
40 facile RFA (1682, 1682) 5 / 0 0 / 0 911 0
41 apron RFA (1664, 1664) 11 / 1 0 / 0 712 0
42 ocaml-dbus RFA (1640, 1640) 15 / 2 0 / 1 1640 0
43 pastewebkit RFA (1597, 1597) 28 / 16 0 / 0 470 0
44 snmptt RFA (1512, 1512) 391 / 146 0 / 1 58 0
45 python-formalchemy RFA (1490, 1490) 57 57 7 / 0 1 / 3 2268 0
46 splash RFA (1375, 1375) 270 / 9 0 / 0 101 0
47 radeontool RFA (1365, 1365) 8095 / 253 0 / 1 1677 0
48 yap RFA (1361, 621) 261 261 250 / 11 1 / 2 1098 0
49 convoy RFA (1339, 1339) 3 / 0 0 / 0 1512 0
50 opennebula RFA (1302, 1091) 229 229 137 / 66 3 / 10 572 1
51 grok RFA (1273, 338) 46 / 8 0 / 4 265 3
52 pdfresurrect RFA (1257, 1257) 226 / 33 0 / 0 62 0
53 libhdhomerun RFA (1257, 1203) 651 / 14 0 / 0 105 0
54 syrep RFA (1224, 1224) 27 / 2 0 / 2 568 2
55 doctrine-sphinx-theme RFA (1178, 1178) 548 548 31 / 0 1 / 1 1502 0
56 libjogl2-java RFA (1176, 1155) 184 2116 / 91 2 / 2 184 0
57 gluegen2 RFA (1176, 1155) 2143 / 91 0 / 0 61 0
58 ocamlmod RFA (1171, 1171) 7 / 0 0 / 0 66 0
59 ocaml-data-notation RFA (1171, 1171) 37 / 10 0 / 0 362 0
60 ocaml-inotify RFA (1171, 1171) 12 / 0 0 / 0 354 0
61 xstr RFA (1171, 1171) 74 / 61 0 / 0 342 0
62 gmetadom RFA (1171, 1171) 1113 / 3 0 / 0 342 0
63 ocaml-gettext RFA (1171, 1171) 23 / 0 0 / 0 361 0
64 ocamlgsl RFA (1171, 1171) 512 / 2 0 / 2 367 0
65 ocamlify RFA (1171, 1171) 6 / 0 0 / 0 294 0
66 argyll RFA (1120, 239) 48514 / 26926 0 / 3 225 0
67 node-globule RFA (1093, 1006) 8 / 0 0 / 0 1225 0
68 wordpress-shibboleth RFA (1055, 971) 47 47 11 / 0 0 / 0 314 0
69 gtkmathview RFA (1050, 792) 1474 / 7 0 / 2 91 0
70 spark RFA (993, 808) 144 / 7 0 / 5 932 0
71 libnss-gw-name RFA (973, 973) 42 / 0 0 / 1 1869 0
72 fbreader RFA (944, 907) 3481 / 517 0 / 15 722 0
73 scilab-plotlib RFA (933, 792) 381 / 19 0 / 0 2715 0
74 sysvinit RFA (910, 175) 195159 / 152237 1 / 385 297 1
75 consolekit RFA (893, 893) 110 165 27305 / 22986 1 / 40 166 1
76 filepp RFA (841, 609) 15 / 1 0 / 0 622 0
77 quotatool RFA (839, 792) 2344 / 196 0 / 2 1303 0
78 libcgroup RFA (806, 806) 1919 / 376 0 / 7 813 0
79 screenruler RFA (771, 725) 679 / 77 0 / 4 1639 2
80 vilistextum RFA (771, 725) 28 / 2 0 / 4 2416 1
81 qct RFA (763, 702) 128 / 51 0 / 6 548 2
82 quvi RFA (728, 728) 1361 / 98 0 / 4 879 1
83 startpar RFA (701, 701) 90596 / 53572 0 / 9 243 0
84 insserv RFA (701, 701) 120540 / 92179 3 / 56 732 4
85 plastex RFA (700, 700) 58 / 23 0 / 4 149 2
86 cgmanager RFA (699, 441) 11071 / 2777 0 / 5 827 0
87 liblog4ada RFA (699, 699) 5 / 0 0 / 0 293 0
88 libxmlezout RFA (699, 699) 7 / 0 0 / 0 341 0
89 music123 RFA (698, 691) 146 / 26 0 / 0 77 0
90 polyorb RFA (698, 698) 11 / 2 0 / 5 84 0
91 yc-el RFA (667, 667) 7 / 1 0 / 0 528 0
92 canna-shion RFA (667, 667) 14 / 1 0 / 0 2197 0
93 randomsound RFA (664, 664) 46 / 18 0 / 5 3228 0
94 l2tpns RFA (660, 402) 51 / 34 0 / 3 741 0
95 netcf RFA (656, 651) 12060 / 4 0 / 8 1000 0
96 exactimage RFA (614, 614) 421 / 188 0 / 1 95 0
97 gtkperf RFA (575, 575) 194 / 16 0 / 1 3206 0
98 teg RFA (566, 566) 132 132 172 / 24 1 / 1 354 0
99 couriergrey RFA (565, 565) 296 296 1 / 1 0 / 1 1641 0
100 dh-exec RFA (544, 544) 1492 / 129 0 / 1 926 0
101 dphys-config RFA (544, 528) 54 / 33 0 / 0 546 0
102 codelite RFA (539, 539) 707 / 120 0 / 1 321 0
103 terminatorx RFA (531, 531) 310 / 15 0 / 1 711 0
104 gnokii RFA (503, 501) 889 / 92 2 / 18 582 2
105 libpst RFA (502, 501) 51309 / 914 0 / 7 115 1
106 rbtools RFA (454, 353) 57 / 12 0 / 0 169 0
107 flightcrew RFA (435, 428) 78 / 12 0 / 1 72 0
108 drmips RFA (433, 433) 23 / 4 0 / 0 885 0
109 pngnq RFA (417, 417) 315 / 44 0 / 3 704 3
110 citeproc-py RFA (417, 148) 202 / 2 0 / 0 849 0
111 gluas RFA (417, 417) 414 / 34 0 / 1 1833 1
112 pngtools RFA (417, 417) 431 / 44 0 / 5 810 3
113 memcachedb RFA (379, 379) 53 / 32 0 / 1 568 0
114 classic-theme-restorer RFA (367, 367) 61 / 0 0 / 0 601 0
115 opendnssec RFA (361, 361) 24 24 93 / 63 1 / 14 298 2
116 nanomsg RFA (342, 149) 44 / 2 0 / 2 811 0
117 dosbox RFA (294, 294) 4053 / 513 0 / 18 289 3
118 ublock-origin RFA (291, 25) 234 234 791 / 7 0 / 2 4 1
119 eurephia RFA (282, 282) 24 / 0 0 / 2 668 0
120 openvpn-auth-ldap RFA (282, 282) 281 / 47 0 / 4 1371 1
121 bcfg2 RFA (253, 253) 56 56 547 / 86 1 / 3 545 0
122 rhythmbox-ampache RFA (233, 233) 548 548 39 / 13 1 / 2 1646 0
123 mathematica-fonts RFA (224, 219) 480 / 0 0 / 0 79 0
124 jts RFA (212, 212) 312 / 0 0 / 0 9 0
125 pam-dbus RFA (202, 202) 78 / 5 0 / 1 1644 0
126 coccinelle RFA (189, 189) 124 / 8 0 / 3 791 0
127 diamond RFA (174, 82) 27 / 9 0 / 1 414 0
128 python-hpilo RFA (174, 174) 11 / 4 0 / 0 35 0
129 python-junit-xml RFA (174, 159) 25 / 1 0 / 0 35 0
130 python-scp RFA (174, 174) 43 / 16 0 / 0 1109 0
131 python-tornadorpc RFA (174, 174) 9 / 0 0 / 0 1104 0
132 python-zenoss RFA (174, 174) 6 / 1 0 / 0 579 0
133 pyvirtualdisplay RFA (174, 159) 22 / 2 0 / 0 453 0
134 sortedcontainers RFA (174, 159) 357 / 46 0 / 0 38 0
135 easyprocess RFA (174, 164) 29 / 2 0 / 0 581 0
136 dbf RFA (174, 164) 103 / 30 0 / 0 985 0
137 npm RFA (173, 173) 450 450 3432 / 287 0 / 16 1441 0
138 python-cassandra-driver RFA (172, 172) 33 22 / 2 1 / 1 34 0
139 python-azure RFA (165, 165) 42 304 26 / 3 2 / 3 304 0
140 python-applicationinsights RFA (165, 165) 24 24 7 / 1 1 / 1 326 0
141 python-azure-devtools RFA (165, 165) 24 24 3 / 1 1 / 1 288 0
142 python-adal RFA (165, 165) 9 9 7 / 1 1 / 1 326 0
143 ruby-timeliness RFA (165, 165) 14 14 9 / 1 1 / 1 657 0
144 ruby-haikunator RFA (165, 72) 14 14 9 / 1 1 / 1 625 0
145 oregano RFA (151, 151) 121 121 831 / 50 1 / 4 981 0
146 ptlib RFA (140, 140) 214 214 1631 / 123 2 / 8 593 1
147 t38modem RFA (140, 140) 548 548 40 / 3 1 / 8 1871 0
148 opal RFA (140, 140) 214 214 2128 / 143 0 / 5 266 1
149 ekiga RFA (140, 140) 214 214 3696 / 266 1 / 24 208 0
150 pyscript RFA (92, 89) 16 / 8 0 / 0 1875 0
151 bibutils RFA (85, 85) 1490 / 40 0 / 2 85 0
152 geiser RFA (79, 79) 59 / 9 0 / 0 46 0
153 postfixadmin RFA (73, 73) 412 / 152 0 / 13 445 0
154 xsd RFA (72, 72) 148 / 4 0 / 1 72 0
155 pidgin-encryption RFA (57, 57) 586 / 159 0 / 5 1294 1
156 note RFA (43, 43) 77 / 18 0 / 0 127 0
157 opendkim RFA (42, 41) 1668 / 840 0 / 18 315 0
158 pynliner RFA (35, 35) 18 / 1 0 / 0 540 0
159 perspective-el RFA (34, 2) 26 / 9 0 / 0 43 0
160 boogie RFA (10, 10) 10 / 3 0 / 0 624 0
161 dafny RFA (10, 2) 461 461 3 / 1 1 / 1 771 0
162 dh-make-elpa RFA (8, 8) 36 / 7 0 / 3 57 0
163 libjsr311-api-java RFA (7, 7) 1526 / 9 0 / 0 2957 0
164 asciinema RFA (6, 3) 363 / 35 0 / 1 7 0
165 mueller RFA (1, 1) 8555 / 0 0 / 0 1251 0
-- 165 packages listed. Page generated in 3.165253154 seconds. Query took 2.201082123 seconds.