PackageAction Orphaned Testing Migrate Popcon Bugs Last upload NMUs Comments
1 knews RFA (6102, 2486) 43 / 6 0 / 3 47 0
2 cbedic RFA (4168, 4168) 9 / 3 0 / 0 865 0
3 markdown RFA (3951, 3217) 1403 / 182 0 / 12 345 0
4 lprng RFA (3623, 3208) 305 / 229 0 / 12 672 1
5 duma RFA (3250, 344) 698 698 41 / 9 1 / 9 3301 1
6 tetradraw RFA (3229, 3229) 46 / 8 0 / 5 1067 0
7 nss-updatedb RFA (3150, 3150) 201 / 77 0 / 3 1875 0
8 libopenusb RFA (3117, 2475) 21 / 1 0 / 2 498 0
9 vnc4 RFA (3099, 3099) 4829 / 369 0 / 65 705 0
10 tightvnc RFA (3099, 644) 5063 / 621 0 / 49 685 0
11 tightvnc-java RFA (3099, 3099) 223 223 344 / 21 1 / 3 915 0
12 vnc-java RFA (3099, 1436) 223 223 459 / 35 1 / 5 915 0
13 scalable-cyrfonts RFA (3013, 3013) 4576 / 1 0 / 10 652 0
14 ensymble RFA (2874, 2746) 2 / 1 0 / 0 2048 0
15 pxp RFA (2693, 2693) 130 / 108 0 / 0 502 0
16 galax RFA (2693, 1777) 32 / 4 0 / 2 852 0
17 preload RFA (2609, 2381) 452 452 849 / 616 1 / 7 2389 0
18 simhash RFA (2550, 2370) 52 / 11 0 / 0 815 0
19 lsdb RFA (2532, 2532) 3 / 0 0 / 0 1510 1
20 aspic RFA (2516, 2488) 41 / 9 0 / 0 2811 0
21 cvsweb RFA (2488, 2458) 110 / 29 0 / 0 1395 0
22 bzr-xmloutput RFA (2443, 2029) 27 / 12 0 / 0 88 0
23 bzr-loom RFA (2443, 2194) 26 / 12 0 / 0 79 0
24 bzr-pipeline RFA (2439, 2029) 12 / 6 0 / 0 79 0
25 lfhex RFA (2235, 937) 709 / 26 0 / 4 2406 1
26 pconsole RFA (2176, 1823) 61 / 13 0 / 2 152 0
27 esperanza RFA (2093, 1813) 88 / 10 0 / 5 596 0
28 el-get RFA (2043, 2043) 14 14 65 / 8 1 / 7 1482 1
29 windows-el RFA (1990, 644) 46 / 2 0 / 1 1968 0
30 ocaml-http RFA (1967, 1967) 10 / 2 0 / 1 2581 0
31 reconf-inetd RFA (1946, 1946) 9 / 1 0 / 3 2384 0
32 enemylines7 RFA (1871, 1502) 103 / 10 0 / 2 1950 0
33 xstrp4 RFA (1833, 1833) 4 / 1 0 / 0 216 0
34 ocaml-inifiles RFA (1832, 1832) 6 / 1 0 / 0 1832 0
35 facile RFA (1832, 1832) 8 / 1 0 / 0 1061 0
36 apron RFA (1814, 1814) 11 / 1 0 / 0 862 0
37 ocaml-dbus RFA (1790, 1790) 13 / 2 0 / 1 1790 0
38 pastewebkit RFA (1747, 1747) 25 / 14 0 / 0 620 0
39 snmptt RFA (1662, 1662) 389 / 159 0 / 1 208 0
40 splash RFA (1525, 1525) 287 / 12 0 / 0 251 0
41 radeontool RFA (1515, 1515) 7216 / 243 0 / 1 1827 0
42 yap RFA (1511, 771) 411 411 263 / 16 1 / 2 1248 0
43 convoy RFA (1489, 1489) 2 / 0 0 / 0 1662 0
44 grok RFA (1423, 488) 50 / 14 0 / 4 415 3
45 libhdhomerun RFA (1407, 1353) 555 / 12 0 / 0 113 0
46 pdfresurrect RFA (1407, 1407) 213 / 29 0 / 0 212 0
47 syrep RFA (1374, 1374) 28 / 4 0 / 2 718 2
48 libjogl2-java RFA (1326, 1305) 334 2753 / 228 2 / 2 334 0
49 gluegen2 RFA (1326, 1305) 2775 / 228 0 / 0 211 0
50 gmetadom RFA (1321, 1321) 924 / 3 0 / 0 492 0
51 xstr RFA (1321, 1321) 79 / 62 0 / 0 492 0
52 ocaml-data-notation RFA (1321, 1321) 34 / 14 0 / 0 512 0
53 ocamlify RFA (1321, 1321) 11 / 1 0 / 0 444 0
54 ocaml-inotify RFA (1321, 1321) 13 / 1 0 / 0 504 0
55 ocamlmod RFA (1321, 1321) 11 / 1 0 / 0 216 0
56 ocamlgsl RFA (1321, 1321) 571 / 3 0 / 2 517 0
57 ocaml-gettext RFA (1321, 1321) 20 / 3 0 / 0 511 0
58 argyll RFA (1270, 389) 50259 / 30462 0 / 2 144 0
59 node-globule RFA (1243, 1156) 10 / 0 0 / 0 1375 0
60 wordpress-shibboleth RFA (1205, 1121) 14 / 0 0 / 0 464 0
61 gtkmathview RFA (1200, 942) 1270 / 6 0 / 2 241 0
62 spark RFA (1143, 958) 195 / 19 1 / 5 1082 0
63 libnss-gw-name RFA (1123, 1123) 36 / 0 0 / 1 2019 0
64 fbreader RFA (1094, 1057) 4 3781 / 549 0 / 15 4 0
65 filepp RFA (991, 759) 19 / 2 0 / 0 772 0
66 quotatool RFA (989, 942) 2345 / 185 0 / 0 125 0
67 libcgroup RFA (956, 956) 1894 / 364 0 / 7 116 1
68 screenruler RFA (921, 875) 70 70 665 / 89 2 / 4 1789 2
69 vilistextum RFA (921, 55) 24 / 3 0 / 4 2566 1
70 qct RFA (913, 852) 116 / 39 0 / 6 698 2
71 quvi RFA (878, 878) 1235 / 82 0 / 4 1029 1
72 startpar RFA (851, 5) 4 84123 / 47236 0 / 3 5 0
73 insserv RFA (851, 851) 110448 / 85270 3 / 59 1 0
74 plastex RFA (850, 850) 60 / 21 0 / 4 299 2
75 libxmlezout RFA (849, 849) 10 / 1 0 / 0 47 0
76 liblog4ada RFA (849, 849) 8 / 0 0 / 0 47 0
77 cgmanager RFA (849, 591) 10416 / 2598 0 / 4 977 0
78 polyorb RFA (848, 848) 38 38 9 / 2 1 / 5 234 0
79 music123 RFA (848, 841) 132 / 25 0 / 0 227 0
80 canna-shion RFA (817, 817) 14 / 1 0 / 0 2347 0
81 yc-el RFA (817, 817) 8 / 0 0 / 0 132 0
82 randomsound RFA (814, 814) 45 / 20 0 / 5 3378 0
83 l2tpns RFA (810, 552) 44 / 29 0 / 3 891 0
84 netcf RFA (806, 801) 12125 / 6 0 / 9 1150 0
85 exactimage RFA (764, 764) 419 / 173 0 / 1 55 0
86 gtkperf RFA (725, 725) 195 / 18 0 / 2 3356 0
87 couriergrey RFA (715, 715) 446 446 1 / 1 0 / 1 1791 0
88 dphys-config RFA (694, 678) 47 / 27 0 / 0 696 0
89 dh-exec RFA (694, 694) 1666 / 150 0 / 1 1076 0
90 codelite RFA (689, 3) 3 693 / 111 0 / 1 3 0
91 terminatorx RFA (681, 681) 381 / 17 0 / 0 52 0
92 gnokii RFA (653, 651) 837 / 72 2 / 18 732 2
93 libpst RFA (652, 651) 52893 / 919 0 / 7 265 1
94 flightcrew RFA (585, 578) 82 / 12 0 / 1 222 0
95 drmips RFA (583, 583) 15 15 19 / 6 1 / 1 1035 0
96 pngnq RFA (567, 567) 289 / 49 0 / 3 854 3
97 gluas RFA (567, 567) 396 / 25 0 / 1 1983 1
98 pngtools RFA (567, 3) 420 / 51 0 / 5 960 3
99 opendnssec RFA (511, 511) 174 174 80 / 50 1 / 14 448 2
100 nanomsg RFA (492, 299) 34 / 3 0 / 0 47 0
101 openvpn-auth-ldap RFA (432, 432) 250 / 38 0 / 4 1521 1
102 eurephia RFA (432, 432) 28 / 2 0 / 2 818 0
103 rhythmbox-ampache RFA (383, 383) 698 698 35 / 9 1 / 2 1796 0
104 mathematica-fonts RFA (374, 369) 581 / 0 0 / 0 229 0
105 jts RFA (362, 362) 299 / 0 0 / 0 85 0
106 pam-dbus RFA (352, 352) 84 / 7 0 / 1 1794 0
107 coccinelle RFA (339, 339) 121 / 13 0 / 3 941 0
108 dbf RFA (324, 314) 114 / 34 0 / 0 1135 0
109 python-hpilo RFA (324, 324) 10 / 5 0 / 0 185 0
110 python-junit-xml RFA (324, 309) 22 / 1 0 / 0 185 0
111 python-tornadorpc RFA (324, 324) 10 / 0 0 / 0 1254 0
112 python-zenoss RFA (324, 324) 3 / 1 0 / 0 729 0
113 pyvirtualdisplay RFA (324, 309) 25 / 3 0 / 0 603 0
114 diamond RFA (324, 232) 29 / 7 0 / 2 564 0
115 easyprocess RFA (324, 314) 35 / 3 0 / 0 731 0
116 python-cassandra-driver RFA (322, 14) 183 26 / 3 1 / 1 184 0
117 ruby-timeliness RFA (315, 315) 164 164 16 / 1 1 / 1 807 0
118 ruby-haikunator RFA (315, 222) 164 164 15 / 0 1 / 1 775 0
119 python-applicationinsights RFA (315, 315) 174 174 6 / 0 2 / 2 476 0
120 pyscript RFA (242, 239) 13 / 6 0 / 0 2025 0
121 bibutils RFA (235, 235) 1462 / 37 0 / 2 235 0
122 geiser RFA (229, 229) 57 / 7 0 / 0 196 0
123 postfixadmin RFA (223, 16) 391 / 135 0 / 15 76 0
124 xsd RFA (222, 222) 144 / 5 0 / 0 222 0
125 pidgin-encryption RFA (207, 207) 532 / 134 0 / 5 1444 1
126 note RFA (193, 193) 77 / 16 0 / 0 277 0
127 opendkim RFA (192, 1) 1702 / 865 0 / 19 1 0
128 pynliner RFA (185, 185) 11 / 1 0 / 0 690 0
129 perspective-el RFA (184, 152) 27 / 5 0 / 0 193 0
130 dafny RFA (160, 152) 611 611 4 / 1 1 / 1 921 0
131 boogie RFA (160, 160) 12 / 0 0 / 0 774 0
132 libjsr311-api-java RFA (157, 157) 1596 / 11 0 / 0 3107 0
133 asciinema RFA (156, 81) 362 / 42 0 / 2 157 0
134 mueller RFA (151, 151) 8644 / 0 0 / 0 1401 0
135 pointback RFA (144, 141) 12 / 5 0 / 0 193 0
136 emacs-world-time-mode RFA (144, 141) 7 / 2 0 / 0 194 0
137 flycheck RFA (144, 141) 142 / 12 0 / 0 432 0
138 deft RFA (144, 141) 23 / 5 0 / 0 309 0
139 debpaste-el RFA (144, 141) 15 / 6 0 / 0 492 0
140 cycle-quotes RFA (144, 141) 14 / 5 0 / 0 194 0
141 helm-projectile RFA (144, 144) 37 / 6 0 / 0 193 0
142 persp-projectile RFA (144, 141) 19 / 3 0 / 0 193 0
143 xml-rpc-el RFA (144, 141) 15 / 6 0 / 0 492 0
144 paredit-everywhere RFA (144, 144) 14 / 6 0 / 0 193 0
145 dhcpy6d RFA (136, 136) 8 / 2 0 / 1 898 0
146 curlpp RFA (103, 53) 91 91 186 / 9 2 / 2 476 0
147 hhvm RFA (88, 88) 80 80 135 / 27 1 / 3 213 0
148 xtables-addons RFA (73, 73) 855 / 228 0 / 4 75 0
149 fortune-zh RFA (71, 69) 1370 / 15 0 / 1 188 0
150 apache2 RFA (61, 12) 96403 / 68187 1 / 140 40 0
151 fpart RFA (57, 57) 33 / 10 0 / 2 1328 0
152 spice-gtk RFA (54, 16) 57777 / 4615 0 / 5 96 0
153 spice RFA (54, 54) 19049 / 22 0 / 3 63 2
154 spice-protocol RFA (54, 54) 559 / 31 0 / 0 105 0
155 spice-vdagent RFA (54, 54) 424 / 331 0 / 3 56 0
156 usbredir RFA (54, 54) 65721 / 107 0 / 0 54 0
157 libopenhmd RFA (44, 10) 725 / 1 0 / 0 11 0
-- 157 packages listed. Page generated in 2.412761359 seconds. Query took 1.851222181 seconds.