PackageAction Orphaned Testing Migrate Popcon Bugs Last upload NMUs Comments
1 knews RFA (7185, 3569) 39 / 9 0 / 3 295 0
2 cbedic RFA (5251, 5251) 9 / 2 0 / 0 1948 0
3 markdown RFA (5034, 4300) 2169 / 207 0 / 13 337 1
4 tetradraw RFA (4312, 156) 30 / 5 0 / 5 2150 0
5 scalable-cyrfonts RFA (4096, 4096) 3952 / 96 0 / 12 337 1
6 pxp RFA (3776, 3776) 96 / 82 0 / 0 740 0
7 lsdb RFA (3615, 3615) 3 / 0 0 / 1 325 2
8 aspic RFA (3599, 3571) 27 / 2 0 / 0 3894 0
9 cvsweb RFA (3571, 3541) 90 / 15 0 / 0 330 1
10 pconsole RFA (3259, 1055) 56 / 14 0 / 2 1235 0
11 windows-el RFA (3073, 1727) 30 / 3 0 / 1 497 0
12 ocaml-http RFA (3050, 3050) 4 / 1 0 / 1 464 0
13 xstrp4 RFA (2916, 2916) 4 / 1 0 / 0 412 0
14 facile RFA (2915, 2915) 4 / 1 0 / 0 1 0
15 ocaml-inifiles RFA (2915, 2915) 4 6 / 2 0 / 0 4 0
16 apron RFA (2897, 2897) 14 / 4 0 / 0 847 0
17 ocaml-dbus RFA (2873, 2873) 8 / 3 0 / 0 495 0
18 snmptt RFA (2745, 2745) 291 / 96 0 / 2 469 0
19 splash RFA (2608, 2608) 182 / 11 0 / 0 37 0
20 radeontool RFA (2598, 2598) 3084 / 138 0 / 1 2910 0
21 yap RFA (2594, 1854) 1494 1494 129 / 4 1 / 5 2331 0
22 grok RFA (2506, 69) 42 / 14 0 / 5 47 0
23 libhdhomerun RFA (2490, 492) 454 / 125 0 / 0 101 0
24 pdfresurrect RFA (2490, 2490) 196 / 20 0 / 0 98 0
25 syrep RFA (2457, 2457) 25 / 5 0 / 4 1801 2
26 libjogl2-java RFA (2409, 2388) 1805 / 77 0 / 0 1004 0
27 gluegen2 RFA (2409, 2388) 1818 / 77 0 / 0 365 0
28 ocaml-inotify RFA (2404, 2404) 11 / 3 0 / 0 463 0
29 xstr RFA (2404, 2404) 75 / 65 0 / 0 810 0
30 ocamlmod RFA (2404, 2404) 9 / 0 0 / 0 853 0
31 gmetadom RFA (2404, 2404) 275 / 8 0 / 0 1575 0
32 ocamlify RFA (2404, 2404) 8 / 0 0 / 0 412 0
33 ocamlgsl RFA (2404, 2404) 513 / 1 0 / 2 460 0
34 wordpress-shibboleth RFA (2288, 516) 13 / 1 0 / 0 516 1
35 libnss-gw-name RFA (2206, 2206) 66 / 51 0 / 2 3102 0
36 quotatool RFA (2072, 69) 2451 / 159 0 / 0 1021 0
37 vilistextum RFA (2004, 1138) 30 / 5 0 / 4 325 3
38 quvi RFA (1961, 1961) 519 / 33 0 / 4 82 2
39 liblog4ada RFA (1932, 1932) 14 14 6 / 0 0 / 0 352 0
40 libxmlezout RFA (1932, 1932) 14 14 17 / 1 0 / 0 353 0
41 music123 RFA (1931, 1924) 100 / 14 0 / 1 588 0
42 randomsound RFA (1897, 1897) 35 / 20 0 / 8 4461 0
43 exactimage RFA (1847, 1847) 482 / 57 0 / 0 465 0
44 couriergrey RFA (1798, 1798) 2 / 2 0 / 1 2874 0
45 dphys-config RFA (1777, 1761) 20 / 4 0 / 0 332 0
46 gnokii RFA (1736, 1734) 593 / 57 1 / 18 282 3
47 drmips RFA (1666, 1666) 399 399 8 / 1 1 / 1 810 1
48 nanomsg RFA (1575, 1382) 82 / 20 0 / 1 1130 0
49 eurephia RFA (1515, 1069) 24 / 3 0 / 2 363 1
50 jts RFA (1445, 1445) 203 / 0 0 / 0 86 0
51 easyprocess RFA (1407, 29) 53 / 5 0 / 0 26 0
52 python-junit-xml RFA (1407, 1392) 25 / 5 0 / 0 505 0
53 pyvirtualdisplay RFA (1407, 1392) 44 / 5 0 / 0 26 0
54 python-hpilo RFA (1407, 1407) 15 / 7 0 / 0 816 0
55 postfixadmin RFA (1306, 211) 343 / 107 1 / 13 103 0
56 pynliner RFA (1268, 1268) 24 / 4 0 / 0 825 0
57 perspective-el RFA (1267, 1235) 43 / 8 0 / 0 310 0
58 boogie RFA (1243, 1243) 10 / 2 0 / 0 704 1
59 dafny RFA (1243, 447) 8 / 1 0 / 0 680 1
60 libjsr311-api-java RFA (1240, 1240) 242 / 2 0 / 0 332 1
61 debpaste-el RFA (1227, 1224) 29 / 4 0 / 0 339 0
62 cycle-quotes RFA (1227, 1224) 33 / 7 0 / 0 340 0
63 deft RFA (1227, 1224) 42 / 7 0 / 0 339 0
64 emacs-world-time-mode RFA (1227, 449) 29 / 4 0 / 0 308 0
65 helm-projectile RFA (1227, 1227) 47 / 5 0 / 0 309 0
66 paredit-everywhere RFA (1227, 1227) 38 / 6 0 / 0 309 0
67 persp-projectile RFA (1227, 1224) 1024 1024 7 / 0 1 / 1 310 0
68 pointback RFA (1227, 1224) 30 / 4 0 / 0 310 0
69 xml-rpc-el RFA (1227, 1224) 32 / 4 0 / 0 313 0
70 dhcpy6d RFA (1219, 97) 8 / 4 0 / 1 50 0
71 influxdb RFA (1108, 294) 967 / 530 0 / 1 339 0
72 agda-stdlib RFA (1100, 1100) 711 / 0 0 / 1 486 0
73 sketch RFA (1086, 940) 440 / 29 1 / 1 388 0
74 xloadimage RFA (1051, 1051) 1224 / 159 0 / 21 1345 0
75 xen-tools RFA (1022, 60) 784 / 61 0 / 27 37 0
76 rpm RFA (1008, 837) 9 14051 / 2698 0 / 3 3 0
77 jugglinglab RFA (963, 219) 7 / 0 0 / 0 325 1
78 vim-lastplace RFA (963, 219) 191 / 0 0 / 0 1356 0
79 terminaltables RFA (949, 949) 573 / 74 0 / 0 748 0
80 qelectrotech RFA (919, 919) 730 / 68 0 / 0 104 0
81 colorclass RFA (917, 917) 26 / 1 0 / 0 328 1
82 cairo-ocaml RFA (868, 868) 151 / 14 0 / 2 821 0
83 xskat RFA (858, 724) 319 / 48 0 / 0 2617 0
84 ocaml-fileutils RFA (853, 853) 26 / 7 0 / 0 463 0
85 cppo RFA (848, 848) 2 11 / 4 0 / 0 2 0
86 gd4o RFA (847, 847) 13 / 4 0 / 2 847 0
87 oasis RFA (847, 847) 21 / 7 0 / 1 833 0
88 ocaml-expect RFA (845, 845) 10 / 3 0 / 0 472 0
89 ocaml-res RFA (845, 845) 4 / 2 0 / 0 667 0
90 biniou RFA (841, 841) 64 / 12 0 / 0 712 0
91 caml2html RFA (841, 841) 9 / 3 0 / 0 834 0
92 yojson RFA (840, 840) 62 / 12 0 / 1 841 0
93 policyd-weight RFA (831, 829) 168 / 38 0 / 5 1833 0
94 golang-github-pierrec-xxhash RFA (807, 807) 8 / 0 0 / 0 1393 0
95 golang-github-nats-io-go-nats RFA (807, 526) 3 / 0 0 / 0 325 1
96 golang-github-mkrautz-goar RFA (807, 807) 4 / 0 0 / 0 325 1
97 golang-github-mitchellh-multistep RFA (807, 807) 6 / 0 0 / 0 1393 0
98 golang-github-juju-retry RFA (807, 807) 4 / 0 0 / 0 1393 0
99 golang-github-jsternberg-zap-logfmt RFA (807, 807) 12 / 0 0 / 0 327 1
100 golang-github-influxdata-yarpc RFA (807, 807) 19 / 0 0 / 0 1040 0
101 golang-github-influxdata-yamux RFA (807, 807) 11 / 0 0 / 1 1393 0
102 golang-github-influxdata-tdigest RFA (807, 807) 4 / 0 0 / 0 325 1
103 golang-github-influxdata-line-protocol RFA (807, 807) 3 / 0 0 / 0 325 1
104 golang-github-go-ldap-ldap RFA (807, 4) 13 / 0 0 / 0 4 0
105 golang-github-disposaboy-jsonconfigreader RFA (807, 807) 4 / 0 0 / 0 1108 0
106 golang-github-cloudfoundry-gosigar RFA (807, 807) 5 / 0 0 / 0 1108 0
107 golang-github-calmh-luhn RFA (807, 807) 9 / 0 0 / 0 1393 0
108 golang-github-calmh-du RFA (807, 807) 9 / 0 0 / 0 1393 0
109 golang-github-benbjohnson-tmpl RFA (807, 807) 6 / 2 0 / 0 297 0
110 golang-github-nats-io-jwt RFA (807, 526) 163 163 2 / 0 1 / 1 325 1
111 golang-github-pointlander-compress RFA (807, 4) 6 / 0 0 / 0 4 0
112 golang-github-pointlander-jetset RFA (807, 807) 5 / 0 0 / 0 1393 0
113 golang-github-pointlander-peg RFA (807, 807) 7 / 1 0 / 0 1366 0
114 golang-github-rainycape-unidecode RFA (807, 807) 7 / 0 0 / 0 1393 0
115 golang-github-retailnext-hllpp RFA (807, 807) 13 / 0 0 / 0 1393 0
116 golang-github-roaringbitmap-roaring RFA (807, 807) 18 / 0 0 / 0 634 0
117 golang-github-segmentio-kafka-go RFA (807, 807) 2 / 0 0 / 0 332 1
118 golang-github-smira-commander RFA (807, 807) 5 / 0 0 / 0 325 1
119 golang-github-smira-flag RFA (807, 807) 5 / 0 0 / 0 325 1
120 golang-github-smira-go-aws-auth RFA (807, 807) 4 / 0 0 / 0 325 1
121 golang-github-smira-go-ftp-protocol RFA (807, 807) 4 / 0 0 / 0 1188 0
122 golang-github-smira-go-xz RFA (807, 807) 8 / 0 0 / 0 325 1
123 golang-github-spaolacci-murmur3 RFA (807, 807) 3 / 0 0 / 0 1393 0
124 golang-github-templexxx-cpufeat RFA (807, 807) 9 / 0 0 / 0 1192 0
125 golang-github-templexxx-reedsolomon RFA (807, 807) 4 / 0 0 / 0 1393 0
126 golang-github-templexxx-xor RFA (807, 807) 9 / 0 0 / 0 1192 0
127 golang-github-tent-http-link-go RFA (807, 807) 5 / 0 0 / 0 1393 0
128 golang-github-tjfoc-gmsm RFA (807, 807) 9 / 0 0 / 0 67 0
129 golang-github-vjeantet-grok RFA (807, 807) 4 / 0 0 / 0 1393 0
130 golang-github-xlab-treeprint RFA (807, 807) 15 / 0 0 / 0 763 0
131 golang-gopkg-h2non-filetype.v1 RFA (807, 807) 5 / 0 0 / 0 325 1
132 golang-gopkg-xmlpath.v2 RFA (807, 807) 6 / 0 0 / 0 326 1
133 golang-github-nats-io-nkeys RFA (807, 526) 4 / 0 0 / 0 325 1
134 golang-github-nats-io-nuid RFA (807, 807) 3 / 0 0 / 0 325 1
135 golang-github-nu7hatch-gouuid RFA (807, 807) 5 / 0 0 / 0 1393 0
136 golang-github-oneofone-xxhash RFA (807, 807) 4 / 0 0 / 0 325 1
137 golang-github-oschwald-geoip2-golang RFA (807, 326) 16 / 0 0 / 0 336 0
138 golang-github-oschwald-maxminddb-golang RFA (807, 326) 17 / 0 0 / 0 336 0
139 python-dnsq RFA (772, 346) 25 / 0 0 / 0 772 1
140 python-expiringdict RFA (763, 239) 51 / 4 0 / 0 763 0
141 i8kutils RFA (691, 691) 157 / 124 0 / 10 296 1
142 approx RFA (690, 690) 132 / 109 0 / 30 821 0
143 clojure-mode RFA (640, 435) 63 / 8 0 / 0 308 0
144 cider RFA (640, 632) 40 / 3 0 / 2 504 1
145 colorhug-client RFA (636, 636) 181 / 5 0 / 1 1729 0
146 enca RFA (636, 636) 30097 / 251 0 / 1 1912 0
147 casparcg-server RFA (580, 580) 674 674 8 / 0 1 / 4 655 1
148 sqlcipher RFA (553, 553) 1990 / 343 0 / 0 313 0
149 nedit RFA (532, 532) 1498 / 171 0 / 5 444 0
150 emacs-helm-ag RFA (496, 496) 39 / 8 0 / 0 561 0
151 gdb-avr RFA (458, 458) 543 / 35 0 / 4 296 1
152 avr-libc RFA (458, 429) 5197 / 553 0 / 6 333 1
153 gcc-avr RFA (458, 255) 5390 / 801 0 / 8 9 0
154 licenseutils RFA (428, 428) 43 / 5 0 / 0 13 0
155 ttf-ancient-fonts RFA (400, 400) 41597 / 9338 0 / 3 338 1
156 lmod RFA (400, 19) 40 / 1 0 / 2 400 4
157 django-qr-code RFA (392, 392) 6 / 0 0 / 0 135 0
158 segno RFA (392, 87) 16 / 1 0 / 0 230 0
159 ocrad RFA (385, 385) 914 / 149 0 / 1 1013 0
160 gocr RFA (385, 385) 2323 / 261 0 / 5 820 0
161 sgmllib3k RFA (371, 371) 2303 / 161 0 / 0 695 0
162 archmage RFA (371, 371) 149 / 31 0 / 0 33 0
163 restrictedpython RFA (319, 319) 25 / 7 0 / 1 1163 0
164 cyrus-imspd RFA (319, 319) 12 / 5 0 / 0 1016 0
165 speaklater RFA (319, 319) 1253 / 15 0 / 0 512 0
166 flask-babelex RFA (319, 319) 496 / 15 0 / 0 579 0
167 sshtunnel RFA (319, 319) 607 / 62 0 / 1 1016 0
168 flask-paranoid RFA (319, 312) 495 / 13 0 / 0 333 1
169 logcheck RFA (303, 50) 3547 / 1897 0 / 130 243 0
170 gprename RFA (297, 297) 339 / 68 0 / 3 297 1
171 propellor RFA (146, 146) 39 / 5 0 / 0 106 0
172 sfst RFA (120, 78) 81 / 0 0 / 2 2135 0
173 ssh-askpass RFA (94, 94) 6560 / 523 0 / 6 94 0
174 nomad RFA (88, 88) 78 / 38 2 / 3 143 0
175 gogglesmm RFA (72, 72) 36 / 7 0 / 1 2766 0
176 deluge RFA (66, 56) 6812 / 1140 1 / 63 137 1
177 libtorrent-rasterbar RFA (66, 28) 66 5735 / 1990 1 / 9 66 0
178 popt RFA (63, 63) 209824 / 145641 0 / 8 98 0
179 unifrac RFA (41, 16) 4 / 1 0 / 0 77 0
180 diod RFA (34, 34) 16 / 5 0 / 2 624 0
181 purple-matrix RFA (25, 25) 1715 1722 81 / 37 1 / 1 658 0
-- 181 packages listed. Page generated in 1.493657266 seconds. Query took 1.195279555 seconds.