PackageAction Orphaned Testing Migrate Popcon Bugs Last upload NMUs Comments
1 knews RFA (7441, 3825) 41 / 8 0 / 3 230 0
2 nas RFA (6015, 50) 90009 / 15234 0 / 10 593 0
3 cbedic RFA (5507, 5507) 7 / 0 0 / 1 2204 0
4 markdown RFA (5290, 4556) 2069 / 170 0 / 14 593 1
5 tetradraw RFA (4568, 412) 160 160 27 / 4 1 / 5 2406 0
6 scalable-cyrfonts RFA (4352, 4352) 3366 / 111 0 / 11 217 0
7 pxp RFA (4032, 4032) 90 / 76 0 / 0 200 0
8 lsdb RFA (3871, 3871) 220 220 2 / 0 1 / 1 581 2
9 aspic RFA (3855, 3827) 24 / 2 0 / 1 4150 0
10 cvsweb RFA (3827, 3797) 80 / 19 0 / 0 586 1
11 pconsole RFA (3515, 1311) 51 / 13 0 / 2 107 0
12 windows-el RFA (3329, 1983) 32 / 1 0 / 1 753 0
13 ocaml-http RFA (3306, 3306) 4 / 0 0 / 1 720 0
14 xstrp4 RFA (3172, 3172) 3 / 1 0 / 0 200 0
15 facile RFA (3171, 3171) 4 / 1 0 / 0 257 0
16 ocaml-inifiles RFA (3171, 3171) 6 / 0 0 / 0 260 0
17 ocaml-dbus RFA (3129, 3129) 8 / 0 0 / 0 751 0
18 snmptt RFA (3001, 3001) 263 / 101 0 / 3 200 0
19 splash RFA (2864, 2864) 160 / 5 0 / 0 54 0
20 radeontool RFA (2854, 2854) 2641 / 117 0 / 1 3166 0
21 yap RFA (2850, 2110) 1750 1750 116 / 5 2 / 5 2587 0
22 grok RFA (2762, 41) 44 / 8 0 / 5 303 0
23 libhdhomerun RFA (2746, 748) 451 / 176 0 / 0 155 0
24 pdfresurrect RFA (2746, 2746) 177 / 16 0 / 0 354 0
25 libjogl2-java RFA (2665, 2644) 1379 / 47 0 / 2 1260 0
26 gluegen2 RFA (2665, 2644) 1387 / 45 0 / 0 30 0
27 gmetadom RFA (2660, 2660) 255 / 3 0 / 0 1831 0
28 xstr RFA (2660, 2660) 70 / 61 0 / 0 1066 0
29 ocamlmod RFA (2660, 2660) 5 / 0 0 / 0 256 0
30 ocaml-inotify RFA (2660, 2660) 8 / 1 0 / 0 719 0
31 ocamlify RFA (2660, 2660) 7 / 0 0 / 0 205 0
32 ocamlgsl RFA (2660, 2660) 479 / 1 0 / 2 716 0
33 wordpress-shibboleth RFA (2544, 772) 12 / 2 0 / 0 772 1
34 vpnc RFA (2340, 89) 4270 / 826 0 / 8 89 0
35 vilistextum RFA (2260, 1394) 26 / 3 0 / 4 581 3
36 quvi RFA (2217, 2217) 435 / 24 0 / 4 338 2
37 liblog4ada RFA (2188, 2188) 6 / 0 0 / 0 97 0
38 music123 RFA (2187, 2180) 99 / 14 0 / 0 66 0
39 exactimage RFA (2103, 2103) 456 / 53 0 / 0 721 0
40 couriergrey RFA (2054, 2054) 1 / 1 0 / 1 3130 0
41 dphys-config RFA (2033, 2017) 21 / 6 0 / 0 588 0
42 gnokii RFA (1992, 1990) 522 / 53 1 / 18 538 3
43 drmips RFA (1922, 1922) 655 655 6 / 0 1 / 1 1066 1
44 nanomsg RFA (1831, 1638) 94 / 29 0 / 2 1386 0
45 jts RFA (1701, 1701) 152 / 0 0 / 0 52 0
46 pyvirtualdisplay RFA (1663, 1648) 35 / 3 0 / 0 282 0
47 easyprocess RFA (1663, 285) 42 / 4 0 / 0 282 0
48 python-hpilo RFA (1663, 1663) 18 / 7 0 / 1 55 0
49 postfixadmin RFA (1562, 467) 305 / 87 1 / 14 359 0
50 pynliner RFA (1524, 1524) 20 / 2 0 / 0 58 0
51 boogie RFA (1499, 1499) 14 / 1 0 / 0 960 1
52 dafny RFA (1499, 703) 10 / 1 0 / 0 936 1
53 libjsr311-api-java RFA (1496, 1496) 176 / 1 0 / 0 588 1
54 dhcpy6d RFA (1475, 353) 15 / 11 0 / 1 306 0
55 influxdb RFA (1364, 550) 950 / 586 0 / 1 595 0
56 agda-stdlib RFA (1356, 1356) 4 7 645 / 0 0 / 1 7 0
57 sketch RFA (1342, 1196) 422 / 23 1 / 1 644 0
58 xloadimage RFA (1307, 1307) 1114 / 111 0 / 21 1601 0
59 xen-tools RFA (1278, 316) 696 / 48 0 / 27 293 0
60 rpm RFA (1264, 1093) 13252 / 3109 0 / 5 255 0
61 vim-lastplace RFA (1219, 178) 179 / 0 0 / 1 1612 0
62 jugglinglab RFA (1219, 475) 6 / 0 0 / 0 581 1
63 terminaltables RFA (1205, 46) 557 / 67 0 / 0 69 0
64 qelectrotech RFA (1175, 1175) 651 / 62 0 / 0 360 0
65 colorclass RFA (1173, 46) 27 / 5 0 / 0 67 0
66 cairo-ocaml RFA (1124, 1124) 116 / 8 0 / 2 1077 0
67 xskat RFA (1114, 175) 275 / 50 0 / 0 216 0
68 ocaml-fileutils RFA (1109, 1109) 21 / 1 0 / 0 719 0
69 cppo RFA (1104, 1104) 13 / 4 0 / 0 258 0
70 oasis RFA (1103, 1103) 18 / 3 0 / 1 256 0
71 gd4o RFA (1103, 1103) 9 / 2 0 / 2 1103 0
72 ocaml-expect RFA (1101, 1101) 8 / 0 0 / 0 255 0
73 ocaml-res RFA (1101, 1101) 3 / 0 0 / 0 923 0
74 caml2html RFA (1097, 1097) 7 / 0 0 / 0 1090 0
75 biniou RFA (1097, 1097) 53 / 8 0 / 0 968 0
76 policyd-weight RFA (1087, 1085) 152 / 34 0 / 5 60 1
77 golang-github-vjeantet-grok RFA (1063, 1063) 6 / 0 0 / 0 1649 0
78 golang-github-benbjohnson-tmpl RFA (1063, 1063) 5 / 2 0 / 0 553 0
79 golang-github-calmh-du RFA (1063, 1063) 9 / 0 0 / 0 1649 0
80 golang-github-calmh-luhn RFA (1063, 1063) 9 / 0 0 / 0 1649 0
81 golang-github-cloudfoundry-gosigar RFA (1063, 1063) 6 / 0 0 / 0 1364 0
82 golang-github-disposaboy-jsonconfigreader RFA (1063, 1063) 5 / 0 0 / 0 1364 0
83 golang-github-influxdata-line-protocol RFA (1063, 1063) 5 / 0 0 / 0 581 1
84 golang-github-influxdata-tdigest RFA (1063, 1063) 6 / 0 0 / 0 581 1
85 golang-github-influxdata-yamux RFA (1063, 1063) 14 / 0 0 / 1 1649 0
86 golang-github-influxdata-yarpc RFA (1063, 1063) 21 / 0 0 / 0 1296 0
87 golang-github-jsternberg-zap-logfmt RFA (1063, 1063) 13 / 0 0 / 0 583 1
88 golang-github-juju-retry RFA (1063, 1063) 5 / 0 0 / 0 1649 0
89 golang-github-mitchellh-multistep RFA (1063, 1063) 6 / 0 0 / 0 1649 0
90 golang-github-mkrautz-goar RFA (1063, 1063) 5 / 0 0 / 0 581 1
91 golang-github-nats-io-jwt RFA (1063, 782) 2 / 0 0 / 0 87 0
92 golang-github-nats-io-nkeys RFA (1063, 782) 5 / 0 0 / 0 137 0
93 golang-github-nats-io-nuid RFA (1063, 1063) 5 / 0 0 / 0 581 1
94 golang-github-nu7hatch-gouuid RFA (1063, 1063) 6 / 0 0 / 0 1649 0
95 golang-github-oneofone-xxhash RFA (1063, 1063) 5 / 0 0 / 0 581 1
96 golang-github-oschwald-geoip2-golang RFA (1063, 582) 12 / 0 0 / 0 592 0
97 golang-github-oschwald-maxminddb-golang RFA (1063, 582) 12 / 0 0 / 0 592 0
98 golang-github-pierrec-xxhash RFA (1063, 1063) 5 / 0 0 / 0 1649 0
99 golang-github-pointlander-jetset RFA (1063, 1063) 5 / 0 0 / 0 1649 0
100 golang-github-pointlander-peg RFA (1063, 1063) 5 / 0 0 / 0 1622 0
101 golang-github-rainycape-unidecode RFA (1063, 1063) 8 / 0 0 / 0 1649 0
102 golang-github-retailnext-hllpp RFA (1063, 1063) 14 / 0 0 / 0 1649 0
103 golang-github-roaringbitmap-roaring RFA (1063, 1063) 21 / 0 0 / 0 890 0
104 golang-github-segmentio-kafka-go RFA (1063, 1063) 3 / 0 0 / 0 588 1
105 golang-github-smira-commander RFA (1063, 1063) 5 / 0 0 / 0 581 1
106 golang-github-smira-flag RFA (1063, 1063) 6 / 0 0 / 0 581 1
107 golang-github-smira-go-aws-auth RFA (1063, 1063) 4 / 0 0 / 0 581 1
108 golang-github-smira-go-ftp-protocol RFA (1063, 1063) 4 / 0 0 / 0 1444 0
109 golang-github-smira-go-xz RFA (1063, 1063) 6 / 0 0 / 0 581 1
110 golang-github-spaolacci-murmur3 RFA (1063, 1063) 4 / 0 0 / 0 1649 0
111 golang-github-templexxx-cpufeat RFA (1063, 1063) 10 / 0 0 / 0 1448 0
112 golang-github-templexxx-reedsolomon RFA (1063, 1063) 5 / 0 0 / 0 1649 0
113 golang-github-templexxx-xor RFA (1063, 1063) 10 / 0 0 / 1 9 0
114 golang-github-tent-http-link-go RFA (1063, 1063) 5 / 0 0 / 0 1649 0
115 golang-github-tjfoc-gmsm RFA (1063, 1063) 10 / 0 0 / 0 323 0
116 golang-github-xlab-treeprint RFA (1063, 1063) 19 / 0 0 / 0 1019 0
117 golang-gopkg-h2non-filetype.v1 RFA (1063, 1063) 6 / 0 0 / 0 581 1
118 golang-gopkg-xmlpath.v2 RFA (1063, 1063) 7 / 0 0 / 0 582 1
119 keepassx RFA (1063, 77) 2900 / 976 0 / 19 720 2
120 python-dnsq RFA (1028, 602) 28 / 1 0 / 0 1028 1
121 python-expiringdict RFA (1019, 495) 44 / 6 0 / 0 1019 0
122 i8kutils RFA (947, 947) 161 / 123 0 / 10 552 1
123 approx RFA (946, 946) 107 / 83 0 / 30 1077 0
124 colorhug-client RFA (892, 892) 80 / 3 0 / 1 1985 0
125 enca RFA (892, 892) 25103 / 257 0 / 0 20 1
126 sqlcipher RFA (809, 809) 1939 / 346 0 / 0 569 0
127 nedit RFA (788, 788) 1275 / 117 0 / 6 700 0
128 avr-libc RFA (714, 685) 4849 / 497 0 / 5 218 0
129 gdb-avr RFA (714, 714) 59 59 513 / 40 0 / 4 218 0
130 gcc-avr RFA (714, 511) 5019 / 607 0 / 7 218 0
131 licenseutils RFA (684, 684) 38 / 4 0 / 0 269 0
132 ttf-ancient-fonts RFA (656, 656) 49298 / 11504 0 / 3 594 1
133 django-qr-code RFA (648, 648) 12 / 0 0 / 0 391 0
134 segno RFA (648, 343) 22 / 2 0 / 0 245 0
135 ocrad RFA (641, 641) 115 206 868 / 128 1 / 1 116 0
136 gocr RFA (641, 641) 2072 / 224 0 / 7 1076 0
137 archmage RFA (627, 627) 138 / 24 0 / 0 289 0
138 sgmllib3k RFA (627, 627) 3427 / 207 0 / 0 67 0
139 flask-paranoid RFA (575, 568) 332 / 16 0 / 0 80 0
140 flask-babelex RFA (575, 575) 412 / 18 0 / 0 79 0
141 restrictedpython RFA (575, 575) 30 / 3 0 / 0 234 0
142 speaklater RFA (575, 575) 1055 / 22 0 / 0 58 0
143 sshtunnel RFA (575, 575) 478 / 37 0 / 1 69 0
144 cyrus-imspd RFA (575, 575) 11 / 6 0 / 0 1272 0
145 sfst RFA (376, 334) 77 / 0 0 / 2 2391 0
146 ssh-askpass RFA (350, 350) 5943 / 368 0 / 6 79 0
147 gogglesmm RFA (328, 328) 110 110 23 / 5 1 / 2 3022 0
148 deluge RFA (322, 176) 5917 / 837 0 / 66 393 1
149 popt RFA (319, 238) 201314 / 135825 0 / 8 354 0
150 unifrac RFA (297, 177) 3 3 3 / 1 0 / 0 333 0
151 diod RFA (290, 290) 16 / 2 0 / 2 880 0
152 purple-matrix RFA (281, 239) 1971 1978 71 / 26 1 / 2 914 0
153 cdw RFA (237, 237) 123 / 15 0 / 5 293 0
154 cherrytree RFA (214, 214) 387 / 143 0 / 1 66 0
155 python-ppft RFA (209, 209) 4 / 0 0 / 0 81 0
156 dvdtape RFA (208, 208) 17 / 3 0 / 2 2460 0
157 dlang-libevent RFA (202, 202) 4 / 0 0 / 1 581 2
158 python-gbulb RFA (202, 202) 7 / 0 0 / 0 1425 1
159 autobahn-cpp RFA (202, 202) 2 / 0 0 / 1 84 2
160 dlang-openssl RFA (202, 202) 19 / 0 0 / 0 583 2
161 dvidvi RFA (165, 165) 3875 / 199 0 / 1 2058 3
162 ifrench-gut RFA (165, 165) 18439 / 664 0 / 1 165 2
163 python-pluggy RFA (151, 151) 7596 / 1788 0 / 0 28 0
164 qiskit-ibmq-provider RFA (137, 137) 5 / 0 0 / 0 154 0
165 swagger-core RFA (121, 121) 3 / 0 0 / 0 567 0
166 autogen RFA (112, 112) 51225 / 12286 0 / 3 81 0
167 gandi-cli RFA (110, 72) 1353 1353 15 / 2 1 / 1 1020 0
168 pyrlp RFA (103, 103) 5 / 0 0 / 1 103 0
169 oz RFA (68, 68) 19 / 12 0 / 0 79 1
170 db5.3 RFA (39, 39) 192149 / 130284 0 / 13 44 1
171 db-defaults RFA (39, 15) 7869 / 1662 0 / 2 1264 1
172 python-can RFA (37, 37) 20 37 36 / 9 0 / 0 9 0
173 python-canmatrix RFA (37, 37) 18 / 0 0 / 0 8 0
-- 173 packages listed. Page generated in 1.395463187 seconds. Query took 1.028393054 seconds.