PackageAction Orphaned Testing Migrate Popcon Bugs Last upload NMUs Comments
1 knews RFA (6752, 3136) 42 / 4 0 / 3 697 0
2 cbedic RFA (4818, 4818) 5 / 0 0 / 0 1515 0
3 markdown RFA (4601, 3867) 1649 / 173 0 / 12 995 0
4 tetradraw RFA (3879, 3879) 38 / 5 0 / 5 1717 0
5 nss-updatedb RFA (3800, 3800) 171 / 58 0 / 3 2525 0
6 libopenusb RFA (3767, 3125) 16 / 1 0 / 3 1148 0
7 tightvnc-java RFA (3749, 3749) 873 873 172 / 12 1 / 4 1565 0
8 vnc-java RFA (3749, 2086) 873 873 261 / 20 1 / 5 1565 0
9 scalable-cyrfonts RFA (3663, 3663) 3774 / 7 0 / 11 1302 0
10 galax RFA (3343, 2427) 36 / 2 0 / 2 51 0
11 pxp RFA (3343, 3343) 106 / 95 0 / 0 307 0
12 lsdb RFA (3182, 3182) 4 / 0 0 / 1 2160 1
13 aspic RFA (3166, 3138) 29 / 3 0 / 0 3461 0
14 cvsweb RFA (3138, 3108) 89 / 21 0 / 0 2045 0
15 pconsole RFA (2826, 622) 54 / 11 0 / 2 802 0
16 windows-el RFA (2640, 1294) 32 / 2 0 / 1 64 0
17 ocaml-http RFA (2617, 2617) 7 / 1 0 / 1 31 0
18 xstrp4 RFA (2483, 2483) 3 / 2 0 / 0 320 0
19 facile RFA (2482, 2482) 7 / 2 0 / 0 42 0
20 ocaml-inifiles RFA (2482, 2482) 8 / 1 0 / 0 426 0
21 apron RFA (2464, 2464) 12 / 3 0 / 0 414 0
22 ocaml-dbus RFA (2440, 2440) 9 / 1 0 / 0 62 0
23 snmptt RFA (2312, 2312) 308 / 109 0 / 1 36 0
24 splash RFA (2175, 2175) 216 / 17 0 / 0 90 0
25 radeontool RFA (2165, 2165) 4137 / 154 0 / 1 2477 0
26 yap RFA (2161, 1421) 1061 1061 173 / 12 1 / 5 1898 0
27 grok RFA (2073, 1138) 48 / 11 0 / 4 149 5
28 libhdhomerun RFA (2057, 59) 431 / 46 0 / 0 12 0
29 pdfresurrect RFA (2057, 2057) 185 / 28 0 / 0 51 0
30 syrep RFA (2024, 2024) 24 / 5 0 / 3 1368 2
31 gluegen2 RFA (1976, 1955) 2031 / 85 1 / 1 861 0
32 libjogl2-java RFA (1976, 1955) 2018 / 137 0 / 0 571 0
33 ocamlmod RFA (1971, 1971) 8 / 1 0 / 0 420 0
34 xstr RFA (1971, 1971) 77 / 69 0 / 0 377 0
35 ocaml-inotify RFA (1971, 1971) 10 / 2 0 / 0 30 0
36 ocamlify RFA (1971, 1971) 9 / 1 0 / 0 320 0
37 gmetadom RFA (1971, 1971) 417 / 4 0 / 0 1142 0
38 ocamlgsl RFA (1971, 1971) 582 / 2 0 / 2 27 0
39 argyll RFA (1920, 1039) 40290 / 26017 2 / 5 794 0
40 wordpress-shibboleth RFA (1855, 83) 20 / 2 0 / 0 83 1
41 gtkmathview RFA (1850, 1592) 688 / 10 0 / 3 891 0
42 libnss-gw-name RFA (1773, 1773) 56 / 17 0 / 1 2669 0
43 fbreader RFA (1744, 1707) 3179 / 457 0 / 16 388 0
44 filepp RFA (1641, 1409) 21 / 6 0 / 0 1422 0
45 quotatool RFA (1639, 192) 2335 / 160 0 / 0 588 0
46 vilistextum RFA (1571, 705) 22 22 30 / 2 1 / 5 190 2
47 quvi RFA (1528, 1528) 704 / 50 0 / 4 1679 1
48 liblog4ada RFA (1499, 1499) 4 / 0 0 / 0 211 0
49 libxmlezout RFA (1499, 1499) 7 / 3 0 / 0 211 0
50 cgmanager RFA (1499, 18) 5579 / 1256 1 / 6 1627 0
51 music123 RFA (1498, 1491) 118 / 21 0 / 1 155 0
52 randomsound RFA (1464, 1464) 39 / 12 0 / 6 4028 0
53 netcf RFA (1456, 1451) 13756 / 2094 0 / 9 1800 0
54 exactimage RFA (1414, 1414) 449 / 58 0 / 0 32 0
55 gtkperf RFA (1375, 1375) 392 392 142 / 17 1 / 5 4006 0
56 couriergrey RFA (1365, 1365) 347 347 1 / 1 0 / 1 2441 0
57 dphys-config RFA (1344, 1328) 21 / 5 0 / 0 1346 0
58 terminatorx RFA (1331, 1331) 278 / 20 0 / 1 702 0
59 gnokii RFA (1303, 1301) 635 / 58 2 / 19 1382 2
60 drmips RFA (1233, 1233) 15 / 1 0 / 0 377 1
61 nanomsg RFA (1142, 949) 66 / 17 0 / 1 697 0
62 eurephia RFA (1082, 636) 185 185 26 / 2 2 / 4 1468 0
63 jts RFA (1012, 1012) 246 / 0 0 / 0 26 0
64 pyvirtualdisplay RFA (974, 959) 39 / 6 0 / 0 392 0
65 python-hpilo RFA (974, 974) 20 / 8 0 / 0 383 0
66 easyprocess RFA (974, 964) 51 / 7 0 / 0 390 0
67 python-junit-xml RFA (974, 959) 25 / 6 0 / 0 72 0
68 postfixadmin RFA (873, 666) 2 378 / 119 0 / 19 2 0
69 pynliner RFA (835, 835) 18 / 3 0 / 0 392 0
70 perspective-el RFA (834, 802) 30 / 2 0 / 0 394 0
71 boogie RFA (810, 810) 4 / 0 0 / 0 271 1
72 dafny RFA (810, 14) 4 / 0 0 / 0 247 1
73 libjsr311-api-java RFA (807, 807) 440 / 2 0 / 0 3757 0
74 cycle-quotes RFA (794, 791) 28 / 6 0 / 0 396 0
75 debpaste-el RFA (794, 791) 24 / 5 0 / 0 396 0
76 deft RFA (794, 791) 30 / 5 0 / 0 396 0
77 paredit-everywhere RFA (794, 794) 32 / 6 0 / 0 394 0
78 emacs-world-time-mode RFA (794, 16) 20 / 2 0 / 0 395 0
79 persp-projectile RFA (794, 791) 591 591 9 / 1 1 / 1 394 0
80 xml-rpc-el RFA (794, 791) 27 / 5 0 / 0 390 0
81 helm-projectile RFA (794, 794) 58 / 5 0 / 0 395 0
82 pointback RFA (794, 791) 24 / 5 0 / 0 394 0
83 curlpp RFA (753, 309) 741 741 88 / 4 0 / 0 44 1
84 influxdb RFA (675, 374) 920 / 444 0 / 1 155 0
85 agda-stdlib RFA (667, 667) 53 53 786 / 0 0 / 0 53 0
86 sketch RFA (653, 507) 511 / 32 1 / 1 592 0
87 xloadimage RFA (618, 618) 1325 / 196 0 / 20 912 0
88 ceres-solver RFA (613, 613) 269 / 22 0 / 0 107 0
89 xen-tools RFA (589, 589) 921 / 59 0 / 28 592 0
90 rpm RFA (575, 404) 15452 / 3045 0 / 4 193 1
91 jugglinglab RFA (530, 530) 6 / 0 0 / 0 948 0
92 vim-lastplace RFA (530, 463) 151 / 0 0 / 0 923 0
93 terminaltables RFA (516, 516) 525 / 78 0 / 0 315 0
94 qelectrotech RFA (486, 486) 756 / 75 0 / 0 377 0
95 colorclass RFA (484, 484) 21 / 3 0 / 0 1028 0
96 cairo-ocaml RFA (435, 435) 153 / 14 0 / 2 388 0
97 s3ql RFA (434, 434) 117 117 66 / 13 1 / 3 231 0
98 xskat RFA (425, 291) 321 / 47 0 / 0 2184 0
99 ocaml-fileutils RFA (420, 420) 29 / 7 0 / 0 30 0
100 cppo RFA (415, 415) 11 / 2 0 / 0 415 0
101 gnome-shell-pomodoro RFA (414, 409) 667 / 258 0 / 3 129 0
102 cmph RFA (414, 229) 26 / 3 0 / 0 378 0
103 gd4o RFA (414, 414) 12 / 3 0 / 2 414 0
104 asciidoc RFA (414, 409) 2823 / 190 0 / 1 149 0
105 oasis RFA (414, 414) 29 / 12 0 / 1 400 0
106 libnxml RFA (414, 409) 224 / 21 0 / 0 339 0
107 libmrss RFA (414, 308) 166 / 21 0 / 0 339 0
108 ocaml-expect RFA (412, 412) 7 / 2 0 / 0 39 0
109 ocaml-res RFA (412, 412) 7 / 3 0 / 0 234 0
110 biniou RFA (408, 408) 42 / 11 0 / 0 279 0
111 caml2html RFA (408, 408) 8 / 3 0 / 0 401 0
112 yojson RFA (407, 407) 39 / 11 0 / 1 408 0
113 policyd-weight RFA (398, 396) 198 / 44 0 / 5 1400 0
114 numba RFA (396, 182) 701 / 69 1 / 6 87 0
115 golang-github-nats-io-nkeys RFA (374, 93) 5 / 0 0 / 0 670 0
116 golang-github-tjfoc-gmsm RFA (374, 374) 13 / 2 0 / 0 152 0
117 golang-github-vitrun-qart RFA (374, 374) 17 / 2 0 / 0 960 0
118 golang-github-vjeantet-grok RFA (374, 374) 4 / 0 0 / 0 960 0
119 golang-github-xlab-treeprint RFA (374, 374) 12 / 0 0 / 0 330 0
120 golang-github-zenazn-goji RFA (374, 374) 5 / 0 0 / 0 960 0
121 golang-gopkg-h2non-filetype.v1 RFA (374, 374) 5 / 0 0 / 0 710 0
122 golang-gopkg-httprequest.v1 RFA (374, 374) 5 / 0 0 / 0 960 0
123 golang-gopkg-xmlpath.v2 RFA (374, 374) 8 / 0 0 / 0 896 0
124 golang-github-nats-io-go-nats RFA (374, 93) 4 / 0 0 / 0 670 0
125 golang-github-naoina-go-stringutil RFA (374, 374) 6 / 0 0 / 0 960 0
126 golang-github-mkrautz-goar RFA (374, 374) 4 / 0 0 / 0 814 0
127 golang-github-mitchellh-multistep RFA (374, 374) 7 / 0 0 / 0 960 0
128 golang-github-oschwald-maxminddb-golang RFA (374, 374) 16 / 1 0 / 0 960 0
129 golang-github-oschwald-geoip2-golang RFA (374, 374) 16 / 2 0 / 0 960 0
130 golang-github-oneofone-xxhash RFA (374, 374) 4 / 0 0 / 0 576 0
131 golang-github-nu7hatch-gouuid RFA (374, 374) 8 / 0 0 / 0 960 0
132 golang-github-nats-io-nuid RFA (374, 374) 4 / 0 0 / 0 670 0
133 golang-github-thejerf-suture RFA (374, 374) 16 / 2 0 / 0 713 0
134 golang-github-mgutz-ansi RFA (374, 374) 9 / 0 0 / 0 960 0
135 golang-github-lunixbochs-vtclean RFA (374, 374) 27 / 0 0 / 0 960 0
136 golang-github-tent-http-link-go RFA (374, 374) 9 / 0 0 / 0 960 0
137 golang-github-kjk-lzma RFA (374, 374) 8 / 0 0 / 1 739 0
138 golang-github-templexxx-xor RFA (374, 374) 13 / 2 0 / 0 759 0
139 golang-github-juju-version RFA (374, 374) 4 / 0 0 / 0 960 0
140 golang-github-juju-utils RFA (374, 374) 3 / 0 0 / 0 51 0
141 golang-github-juju-retry RFA (374, 374) 4 / 0 0 / 0 960 0
142 golang-github-juju-httpprof RFA (374, 374) 4 / 0 0 / 0 960 0
143 golang-github-templexxx-reedsolomon RFA (374, 374) 5 / 0 0 / 0 960 0
144 golang-github-juju-ansiterm RFA (374, 374) 21 / 0 0 / 0 960 0
145 golang-github-templexxx-cpufeat RFA (374, 374) 13 / 0 0 / 0 759 0
146 golang-github-jsternberg-zap-logfmt RFA (374, 374) 11 / 0 0 / 0 846 0
147 golang-github-influxdata-yarpc RFA (374, 374) 16 / 1 0 / 0 607 0
148 golang-github-influxdata-yamux RFA (374, 374) 11 / 0 0 / 1 960 0
149 golang-github-influxdata-tdigest RFA (374, 374) 4 / 0 0 / 0 674 0
150 golang-github-influxdata-line-protocol RFA (374, 374) 3 / 0 0 / 0 670 0
151 golang-github-google-go-querystring RFA (374, 374) 47 / 1 0 / 0 327 0
152 golang-github-go-ldap-ldap RFA (374, 374) 14 / 2 0 / 0 24 0
153 golang-github-gobwas-glob RFA (374, 374) 17 / 2 0 / 0 954 0
154 golang-github-syncthing-notify RFA (374, 12) 10 / 2 0 / 0 713 0
155 golang-github-spaolacci-murmur3 RFA (374, 374) 7 / 0 0 / 0 960 0
156 golang-github-disposaboy-jsonconfigreader RFA (374, 374) 4 / 0 0 / 0 675 0
157 golang-github-smira-go-xz RFA (374, 374) 6 / 0 0 / 0 709 0
158 golang-github-smira-go-ftp-protocol RFA (374, 374) 3 / 0 0 / 0 755 0
159 golang-github-d4l3k-messagediff RFA (374, 374) 15 / 2 0 / 0 675 0
160 golang-github-cloudfoundry-gosigar RFA (374, 374) 6 / 0 0 / 0 675 0
161 golang-github-chmduquesne-rollinghash RFA (374, 374) 12 / 2 0 / 0 675 0
162 golang-github-ccding-go-stun RFA (374, 374) 12 / 2 0 / 0 84 0
163 golang-github-c-bata-go-prompt RFA (374, 374) 3 / 0 0 / 0 670 0
164 golang-github-calmh-xdr RFA (374, 374) 19 / 3 0 / 0 933 0
165 golang-github-smira-go-aws-auth RFA (374, 374) 3 / 0 0 / 0 787 0
166 golang-github-smira-flag RFA (374, 374) 4 / 0 0 / 0 814 0
167 golang-github-calmh-luhn RFA (374, 374) 16 / 2 0 / 0 960 0
168 golang-github-calmh-du RFA (374, 374) 17 / 2 0 / 0 960 0
169 golang-github-bkaradzic-go-lz4 RFA (374, 374) 16 / 2 0 / 0 960 0
170 golang-github-benbjohnson-tmpl RFA (374, 374) 6 / 1 0 / 0 172 0
171 golang-github-smira-commander RFA (374, 374) 4 / 0 0 / 0 814 0
172 golang-github-segmentio-kafka-go RFA (374, 374) 2 / 0 0 / 0 670 0
173 golang-github-sasha-s-go-deadlock RFA (374, 374) 14 / 2 0 / 0 960 0
174 golang-github-rs-xid RFA (374, 374) 5 / 0 0 / 0 960 0
175 golang-github-roaringbitmap-roaring RFA (374, 374) 14 / 0 0 / 0 201 0
176 golang-github-retailnext-hllpp RFA (374, 374) 13 / 0 0 / 0 960 0
177 golang-github-rainycape-unidecode RFA (374, 374) 8 / 0 0 / 0 960 0
178 golang-github-pointlander-peg RFA (374, 374) 6 / 1 0 / 0 933 0
179 golang-github-nats-io-jwt RFA (374, 93) 3 / 0 0 / 0 670 0
180 golang-github-pointlander-jetset RFA (374, 374) 4 / 0 0 / 0 960 0
181 golang-github-pointlander-compress RFA (374, 374) 4 / 0 0 / 0 960 0
182 golang-github-pkg-term RFA (374, 374) 4 / 0 0 / 0 670 0
183 golang-github-pierrec-xxhash RFA (374, 374) 10 / 0 0 / 0 960 0
184 python-dnsq RFA (339, 339) 27 / 1 0 / 0 339 1
185 python-requests-toolbelt RFA (335, 311) 14849 / 3613 0 / 0 337 1
186 python-expiringdict RFA (330, 330) 119 / 6 0 / 0 330 0
187 i8kutils RFA (258, 258) 8 8 174 / 125 1 / 10 1180 0
188 approx RFA (257, 257) 141 / 122 0 / 29 388 0
189 mathjax RFA (235, 222) 35256 / 8858 0 / 2 28 0
190 gammu RFA (214, 214) 14 14 780 / 121 1 / 4 125 1
191 clojure-mode RFA (207, 2) 48 / 6 0 / 0 396 0
192 cider RFA (207, 199) 28 / 2 0 / 2 71 1
193 colorhug-client RFA (203, 203) 237 / 8 0 / 1 1296 0
194 libgusb RFA (203, 203) 96039 / 75324 0 / 0 188 2
195 enca RFA (203, 203) 39497 / 174 0 / 1 1479 0
196 casparcg-server RFA (147, 147) 241 241 8 / 1 1 / 4 222 1
197 sqlcipher RFA (120, 120) 1616 / 132 0 / 0 1138 0
198 nedit RFA (99, 99) 1607 / 143 0 / 4 11 0
199 gnunet RFA (80, 33) 89 / 32 0 / 5 71 0
200 gnunet-gtk RFA (80, 33) 63 / 6 0 / 0 70 0
201 gnunet-fuse RFA (80, 33) 27 / 3 0 / 0 58 0
202 emacs-helm-ag RFA (63, 63) 36 / 4 0 / 0 128 0
203 fam RFA (60, 47) 45700 / 13010 0 / 21 613 3
204 binutils-avr RFA (25, 25) 5475 / 475 0 / 5 21 0
205 gcc-avr RFA (25, 25) 5424 / 573 0 / 8 636 0
206 gdb-avr RFA (25, 25) 510 / 45 0 / 3 1532 0
207 avr-libc RFA (25, 25) 5197 / 436 0 / 6 585 0
208 fzf RFA (9, 5) 1035 / 389 0 / 3 277 0
209 offlineimap RFA (3, 3) 36 36 1569 / 322 1 / 24 145 0
-- 209 packages listed. Page generated in 1.339405049 seconds. Query took 1.013003199 seconds.