PackageAction Orphaned Testing Migrate Popcon Bugs Last upload NMUs Comments
1 knews RFA (7670, 4054) 33 / 5 0 / 3 101 0
2 nas RFA (6244, 279) 93573 / 63247 0 / 13 822 0
3 cbedic RFA (5736, 115) 5 / 0 0 / 1 2433 0
4 tetradraw RFA (4797, 641) 31 / 2 0 / 1 85 0
5 scalable-cyrfonts RFA (4581, 4581) 3622 / 68 0 / 11 155 0
6 pxp RFA (4261, 4261) 83 / 69 0 / 0 429 0
7 lsdb RFA (4100, 4100) 449 449 2 / 0 1 / 1 810 2
8 cvsweb RFA (4056, 4026) 75 / 18 0 / 0 815 1
9 fuzzyocr RFA (3958, 210) 74 / 43 0 / 0 62 0
10 pconsole RFA (3744, 1540) 58 / 13 0 / 2 130 0
11 windows-el RFA (3558, 2212) 27 / 7 0 / 1 982 0
12 ocaml-http RFA (3535, 3535) 4 / 0 0 / 1 949 0
13 xstrp4 RFA (3401, 3401) 2 / 0 0 / 0 429 0
14 ocaml-inifiles RFA (3400, 3400) 4 / 0 0 / 0 489 0
15 facile RFA (3400, 3400) 3 / 0 0 / 0 486 0
16 ocaml-dbus RFA (3358, 3358) 6 / 0 0 / 0 980 0
17 snmptt RFA (3230, 3230) 246 / 113 0 / 3 144 0
18 splash RFA (3093, 3093) 158 / 6 0 / 0 147 0
19 radeontool RFA (3083, 3083) 2306 / 113 0 / 1 3395 0
20 yap RFA (3079, 2339) 1979 1979 103 / 5 2 / 5 2816 0
21 grok RFA (2991, 270) 42 / 8 0 / 5 532 0
22 pdfresurrect RFA (2975, 2975) 169 / 16 0 / 0 62 0
23 libhdhomerun RFA (2975, 977) 440 / 162 0 / 0 62 0
24 libjogl2-java RFA (2894, 2873) 1550 / 49 0 / 2 117 0
25 gluegen2 RFA (2894, 2873) 1559 / 50 0 / 0 259 0
26 gmetadom RFA (2889, 2889) 217 / 3 0 / 0 2060 0
27 ocamlify RFA (2889, 2889) 8 / 1 0 / 0 434 0
28 ocamlgsl RFA (2889, 2889) 480 / 0 0 / 2 945 0
29 ocamlmod RFA (2889, 2889) 5 / 1 0 / 0 485 0
30 xstr RFA (2889, 2889) 65 / 57 0 / 0 1295 0
31 ocaml-inotify RFA (2889, 2889) 8 / 0 0 / 0 54 0
32 wordpress-shibboleth RFA (2773, 1001) 11 / 3 0 / 0 1001 1
33 vpnc RFA (2569, 318) 3865 / 791 0 / 7 93 0
34 vilistextum RFA (2489, 1623) 29 / 3 0 / 4 810 3
35 quvi RFA (2446, 2446) 377 / 29 0 / 3 123 4
36 liblog4ada RFA (2417, 2417) 5 / 0 0 / 0 93 0
37 exactimage RFA (2332, 2332) 438 / 39 0 / 0 89 0
38 couriergrey RFA (2283, 2283) 0 / 0 0 / 1 3359 0
39 dphys-config RFA (2262, 2246) 19 / 4 0 / 0 817 0
40 gnokii RFA (2221, 2219) 488 / 48 1 / 18 767 3
41 drmips RFA (2151, 2151) 884 884 8 / 1 1 / 1 1295 1
42 nanomsg RFA (2060, 1867) 143 / 54 0 / 1 68 1
43 jts RFA (1930, 1930) 152 / 5 0 / 0 281 0
44 pyvirtualdisplay RFA (1892, 1877) 52 / 6 0 / 0 511 0
45 python-hpilo RFA (1892, 1892) 19 / 7 0 / 1 284 0
46 postfixadmin RFA (1791, 696) 284 / 99 1 / 14 72 0
47 dafny RFA (1728, 932) 8 / 1 0 / 0 1165 1
48 boogie RFA (1728, 31) 11 / 1 0 / 0 1189 1
49 libjsr311-api-java RFA (1725, 1725) 164 / 2 0 / 0 817 1
50 dhcpy6d RFA (1704, 582) 15 / 12 0 / 1 28 0
51 influxdb RFA (1593, 91) 926 / 627 0 / 1 824 0
52 agda-stdlib RFA (1585, 223) 640 / 0 0 / 1 236 0
53 sketch RFA (1571, 1425) 419 / 22 1 / 1 873 0
54 xloadimage RFA (1536, 1536) 1117 / 95 0 / 21 1830 0
55 xen-tools RFA (1507, 545) 634 / 48 0 / 28 52 0
56 rpm RFA (1493, 1322) 12823 / 2444 0 / 4 84 0
57 vim-lastplace RFA (1448, 407) 186 / 0 0 / 1 1841 0
58 jugglinglab RFA (1448, 704) 3 / 2 0 / 0 810 1
59 qelectrotech RFA (1404, 1404) 27 729 / 75 0 / 0 27 0
60 cairo-ocaml RFA (1353, 1353) 116 / 5 0 / 2 1306 0
61 xskat RFA (1343, 172) 280 / 47 0 / 0 445 0
62 ocaml-fileutils RFA (1338, 1338) 24 / 1 0 / 0 67 0
63 cppo RFA (1333, 1333) 13 / 1 0 / 0 69 0
64 oasis RFA (1332, 1332) 18 / 3 0 / 1 485 0
65 gd4o RFA (1332, 1332) 9 / 0 0 / 2 1332 0
66 ocaml-res RFA (1330, 1330) 3 / 0 0 / 0 1152 0
67 ocaml-expect RFA (1330, 1330) 8 / 0 0 / 0 484 0
68 biniou RFA (1326, 1326) 46 / 5 0 / 0 68 0
69 caml2html RFA (1326, 1326) 7 / 0 0 / 0 1319 0
70 policyd-weight RFA (1316, 1314) 131 / 35 0 / 5 289 1
71 golang-github-smira-flag RFA (1292, 1292) 4 / 0 0 / 0 810 1
72 golang-github-smira-go-aws-auth RFA (1292, 1292) 3 / 0 0 / 0 810 1
73 golang-github-smira-go-ftp-protocol RFA (1292, 1292) 3 / 0 0 / 0 1673 0
74 golang-github-smira-go-xz RFA (1292, 1292) 4 / 0 0 / 0 810 1
75 golang-github-spaolacci-murmur3 RFA (1292, 1292) 3 / 0 0 / 0 1878 0
76 golang-github-templexxx-cpufeat RFA (1292, 1292) 7 / 0 0 / 0 1677 0
77 golang-github-templexxx-reedsolomon RFA (1292, 1292) 4 / 0 0 / 0 1878 0
78 golang-github-tent-http-link-go RFA (1292, 1292) 7 / 0 0 / 0 1878 0
79 golang-github-tjfoc-gmsm RFA (1292, 1292) 8 / 0 0 / 0 124 0
80 golang-github-vjeantet-grok RFA (1292, 1292) 4 / 0 0 / 0 1878 0
81 golang-github-xlab-treeprint RFA (1292, 1292) 25 / 0 0 / 0 1248 0
82 golang-gopkg-xmlpath.v2 RFA (1292, 1292) 6 / 0 0 / 0 811 1
83 golang-github-influxdata-line-protocol RFA (1292, 1292) 4 / 0 0 / 0 810 1
84 golang-github-influxdata-tdigest RFA (1292, 1292) 6 / 0 0 / 0 810 1
85 golang-github-disposaboy-jsonconfigreader RFA (1292, 1292) 4 / 0 0 / 0 1593 0
86 golang-github-cloudfoundry-gosigar RFA (1292, 1292) 5 / 0 0 / 0 1593 0
87 golang-github-calmh-luhn RFA (1292, 1292) 6 / 0 0 / 0 1878 0
88 golang-github-calmh-du RFA (1292, 1292) 6 / 0 0 / 0 1878 0
89 golang-github-benbjohnson-tmpl RFA (1292, 1292) 6 / 1 0 / 0 782 0
90 keepassx RFA (1292, 306) 2515 / 697 0 / 18 93 0
91 golang-github-influxdata-yamux RFA (1292, 1292) 11 / 0 0 / 1 1878 0
92 golang-github-influxdata-yarpc RFA (1292, 1292) 18 / 0 0 / 0 121 0
93 golang-github-jsternberg-zap-logfmt RFA (1292, 1292) 11 / 0 0 / 0 812 1
94 golang-github-juju-retry RFA (1292, 1292) 4 / 0 0 / 0 1878 0
95 golang-github-mitchellh-multistep RFA (1292, 1292) 5 / 0 0 / 0 1878 0
96 golang-github-mkrautz-goar RFA (1292, 1292) 4 / 0 0 / 0 810 1
97 golang-github-nats-io-jwt RFA (1292, 1011) 1 / 0 0 / 1 124 0
98 golang-github-nats-io-nkeys RFA (1292, 1011) 3 / 0 0 / 0 164 0
99 golang-github-nats-io-nuid RFA (1292, 1292) 3 / 0 0 / 0 128 0
100 golang-github-nu7hatch-gouuid RFA (1292, 1292) 5 / 0 0 / 0 1878 0
101 golang-github-oneofone-xxhash RFA (1292, 1292) 4 / 0 0 / 0 810 1
102 golang-github-oschwald-geoip2-golang RFA (1292, 811) 10 / 0 0 / 0 821 0
103 golang-github-oschwald-maxminddb-golang RFA (1292, 811) 10 / 0 0 / 0 821 0
104 golang-github-pierrec-xxhash RFA (1292, 1292) 6 / 0 0 / 0 1878 0
105 golang-github-pointlander-jetset RFA (1292, 1292) 4 / 0 0 / 0 1878 0
106 golang-github-pointlander-peg RFA (1292, 1292) 4 / 0 0 / 0 1851 0
107 golang-github-rainycape-unidecode RFA (1292, 1292) 8 / 0 0 / 0 1878 0
108 golang-github-retailnext-hllpp RFA (1292, 1292) 12 / 0 0 / 0 1878 0
109 golang-github-roaringbitmap-roaring RFA (1292, 1292) 20 / 0 0 / 0 58 0
110 golang-github-segmentio-kafka-go RFA (1292, 163) 2 / 0 0 / 0 817 1
111 golang-github-smira-commander RFA (1292, 1292) 4 / 0 0 / 0 810 1
112 python-expiringdict RFA (1248, 724) 39 / 1 0 / 0 64 0
113 i8kutils RFA (1176, 1176) 153 / 107 0 / 10 781 1
114 approx RFA (1175, 1175) 103 / 79 0 / 31 46 0
115 colorhug-client RFA (1121, 1121) 67 / 5 0 / 1 2214 0
116 enca RFA (1121, 1121) 22182 / 205 0 / 0 249 1
117 sqlcipher RFA (1038, 1038) 1918 / 377 0 / 1 798 0
118 nedit RFA (1017, 1017) 1407 / 150 0 / 7 929 0
119 avr-libc RFA (943, 914) 5198 / 575 0 / 5 447 0
120 gcc-avr RFA (943, 161) 5351 / 704 0 / 7 447 0
121 binutils-avr RFA (943, 127) 5377 / 579 0 / 4 447 0
122 licenseutils RFA (913, 913) 35 / 4 0 / 0 498 0
123 ttf-ancient-fonts RFA (885, 885) 60055 / 12882 0 / 3 823 1
124 segno RFA (877, 572) 23 / 2 0 / 0 474 0
125 django-qr-code RFA (877, 877) 10 / 1 0 / 0 148 0
126 archmage RFA (856, 856) 132 / 18 0 / 0 518 0
127 sgmllib3k RFA (856, 856) 3767 / 875 0 / 0 296 0
128 cyrus-imspd RFA (804, 804) 8 / 4 0 / 0 1501 0
129 sshtunnel RFA (804, 804) 404 / 41 0 / 1 298 0
130 speaklater RFA (804, 804) 904 / 15 0 / 0 287 0
131 flask-paranoid RFA (804, 797) 247 / 12 0 / 0 309 0
132 flask-babelex RFA (804, 804) 433 / 15 0 / 0 308 0
133 restrictedpython RFA (804, 804) 29 / 4 0 / 0 463 0
134 sfst RFA (605, 97) 80 / 0 0 / 2 2620 0
135 gogglesmm RFA (557, 557) 339 339 24 / 5 1 / 2 3251 0
136 diod RFA (519, 519) 18 / 1 0 / 2 1109 0
137 cdw RFA (466, 466) 115 / 10 0 / 5 522 0
138 cherrytree RFA (443, 443) 436 / 152 0 / 2 0
139 python-ppft RFA (438, 438) 4 / 1 0 / 0 199 0
140 dvdtape RFA (437, 437) 20 / 4 0 / 1 126 1
141 python-gbulb RFA (431, 431) 7 / 1 0 / 0 55 2
142 dlang-libevent RFA (431, 431) 5 / 0 0 / 1 810 2
143 dlang-openssl RFA (431, 431) 23 / 0 0 / 0 812 2
144 autobahn-cpp RFA (431, 101) 2 / 0 0 / 2 313 2
145 ifrench-gut RFA (394, 394) 20439 / 835 0 / 1 394 2
146 dvidvi RFA (394, 394) 3872 / 190 0 / 1 2287 3
147 python-pluggy RFA (380, 380) 8486 / 2673 0 / 0 257 0
148 qiskit-ibmq-provider RFA (366, 366) 79 79 5 / 0 1 / 1 383 0
149 swagger-core RFA (350, 350) 3 / 0 0 / 0 796 0
150 autogen RFA (341, 341) 49973 / 15211 0 / 3 310 0
151 gandi-cli RFA (339, 138) 1582 1582 12 / 2 1 / 1 1249 0
152 pyrlp RFA (332, 332) 4 / 0 0 / 1 332 0
153 oz RFA (297, 297) 15 / 9 0 / 0 308 1
154 python-canmatrix RFA (266, 266) 23 / 3 0 / 0 161 0
155 python-can RFA (266, 266) 39 / 6 0 / 0 121 0
156 postsrsd RFA (228, 228) 296 / 248 0 / 1 606 0
157 wput RFA (175, 175) 361 / 62 0 / 0 813 0
158 latexdraw RFA (76, 76) 200 / 17 0 / 1 71 0
159 malai RFA (76, 76) 187 / 0 0 / 0 54 0
-- 159 packages listed. Page generated in 2.233638393 seconds. Query took 1.589739274 seconds.