PackageAction Orphaned Testing Migrate Popcon Bugs Last upload NMUs Comments
1 knews RFA (8007, 4391) 31 / 5 0 / 3 66 0
2 nas RFA (6581, 616) 109735 / 78659 0 / 14 1159 0
3 tetradraw RFA (5134, 978) 57 57 25 / 4 1 / 2 422 0
4 scalable-cyrfonts RFA (4918, 4918) 4047 / 71 0 / 11 492 0
5 pxp RFA (4598, 4598) 80 / 66 0 / 1 766 0
6 lsdb RFA (4437, 4437) 131 131 1 / 0 1 / 1 1147 2
7 cvsweb RFA (4393, 82) 72 / 18 0 / 1 1152 1
8 fuzzyocr RFA (4295, 547) 68 / 40 0 / 0 399 0
9 pconsole RFA (4081, 1877) 50 / 6 0 / 2 467 0
10 windows-el RFA (3895, 2549) 28 / 6 0 / 1 1319 0
11 ocaml-http RFA (3872, 3872) 131 131 5 / 1 0 / 1 181 0
12 xstrp4 RFA (3738, 3738) 1 / 0 0 / 0 162 0
13 facile RFA (3737, 3737) 1 / 0 0 / 0 207 0
14 ocaml-inifiles RFA (3737, 3737) 7 / 0 0 / 0 180 0
15 ocaml-dbus RFA (3695, 3695) 5 / 0 0 / 0 181 0
16 snmptt RFA (3567, 3567) 236 / 101 0 / 3 481 0
17 radeontool RFA (3420, 3420) 1914 / 109 0 / 2 3732 0
18 yap RFA (3416, 2676) 2316 2316 71 / 3 2 / 5 3153 0
19 grok RFA (3328, 607) 131 131 35 / 5 1 / 5 1 1
20 pdfresurrect RFA (3312, 3312) 167 / 16 0 / 0 399 0
21 libhdhomerun RFA (3312, 1314) 380 / 157 0 / 0 174 0
22 xstr RFA (3226, 3226) 62 / 57 0 / 0 181 0
23 ocamlmod RFA (3226, 3226) 4 / 0 0 / 0 171 0
24 ocaml-inotify RFA (3226, 3226) 6 / 0 0 / 0 12 0
25 ocamlify RFA (3226, 3226) 6 / 0 0 / 0 162 0
26 ocamlgsl RFA (3226, 3226) 360 / 2 0 / 2 15 0
27 wordpress-shibboleth RFA (3110, 1338) 10 / 2 0 / 0 1338 1
28 vilistextum RFA (2826, 1960) 29 / 4 0 / 4 1147 3
29 quvi RFA (2783, 2783) 311 / 27 0 / 4 460 4
30 liblog4ada RFA (2754, 2754) 6 / 0 0 / 0 296 0
31 exactimage RFA (2669, 2669) 431 / 40 0 / 0 426 0
32 couriergrey RFA (2620, 2620) 131 131 0 / 0 0 / 1 3696 0
33 dphys-config RFA (2599, 2583) 26 / 2 0 / 1 1154 0
34 drmips RFA (2488, 2488) 131 131 7 / 2 1 / 2 1632 1
35 jts RFA (2267, 2267) 145 / 4 0 / 0 618 0
36 postfixadmin RFA (2128, 1033) 282 / 91 1 / 14 409 0
37 dafny RFA (2065, 1269) 56 56 5 / 0 0 / 1 1502 1
38 boogie RFA (2065, 368) 56 56 9 / 1 1 / 2 1526 1
39 libjsr311-api-java RFA (2062, 2062) 121 / 4 0 / 0 1154 1
40 dhcpy6d RFA (2041, 919) 16 / 12 0 / 1 365 0
41 influxdb RFA (1930, 428) 925 / 703 0 / 1 224 0
42 agda-stdlib RFA (1922, 560) 490 / 0 0 / 2 118 0
43 sketch RFA (1908, 1762) 376 / 16 0 / 1 1210 0
44 xloadimage RFA (1873, 1873) 1022 / 99 0 / 21 2167 0
45 xen-tools RFA (1844, 882) 578 / 43 0 / 29 389 0
46 rpm RFA (1830, 1659) 13622 / 2691 0 / 5 0
47 jugglinglab RFA (1785, 1041) 4 / 1 0 / 0 1147 1
48 vim-lastplace RFA (1785, 744) 189 / 0 0 / 1 2178 0
49 qelectrotech RFA (1741, 191) 724 / 79 0 / 0 364 0
50 cairo-ocaml RFA (1690, 1690) 86 / 1 0 / 1 187 0
51 xskat RFA (1680, 509) 256 / 41 0 / 2 782 0
52 ocaml-fileutils RFA (1675, 1675) 25 / 2 0 / 0 171 0
53 cppo RFA (1670, 1670) 12 / 1 0 / 0 207 0
54 oasis RFA (1669, 1669) 16 / 2 0 / 2 171 0
55 ocaml-res RFA (1667, 1667) 2 / 0 0 / 0 197 0
56 ocaml-expect RFA (1667, 1667) 9 / 0 0 / 0 180 0
57 biniou RFA (1663, 1663) 26 / 5 0 / 0 207 0
58 caml2html RFA (1663, 1663) 5 / 1 0 / 0 181 0
59 policyd-weight RFA (1653, 1651) 111 / 31 0 / 6 626 1
60 golang-github-rainycape-unidecode RFA (1629, 1629) 8 / 0 0 / 0 2215 0
61 golang-github-benbjohnson-tmpl RFA (1629, 166) 6 / 0 0 / 0 1119 0
62 golang-github-calmh-du RFA (1629, 1629) 5 / 0 0 / 0 2215 0
63 golang-github-calmh-luhn RFA (1629, 1629) 5 / 0 0 / 0 2215 0
64 golang-github-cloudfoundry-gosigar RFA (1629, 1629) 2 / 0 0 / 0 1930 0
65 golang-github-disposaboy-jsonconfigreader RFA (1629, 1629) 2 / 0 0 / 0 1930 0
66 golang-github-influxdata-line-protocol RFA (1629, 1629) 1 / 0 0 / 0 1147 1
67 golang-github-influxdata-tdigest RFA (1629, 1629) 2 / 0 0 / 0 1147 1
68 golang-github-influxdata-yamux RFA (1629, 1629) 8 / 0 0 / 1 2215 0
69 golang-github-influxdata-yarpc RFA (1629, 1629) 11 / 0 0 / 0 458 0
70 golang-github-jsternberg-zap-logfmt RFA (1629, 1629) 8 / 0 0 / 0 1149 1
71 golang-github-juju-retry RFA (1629, 1629) 2 / 0 0 / 0 2215 0
72 golang-github-mitchellh-multistep RFA (1629, 1629) 4 / 0 0 / 0 2215 0
73 golang-github-mkrautz-goar RFA (1629, 1629) 2 / 0 0 / 0 1147 1
74 golang-github-nats-io-jwt RFA (1629, 1348) 2 / 0 0 / 0 122 0
75 golang-github-nats-io-nuid RFA (1629, 1629) 3 / 0 0 / 0 465 0
76 golang-github-nu7hatch-gouuid RFA (1629, 1629) 5 / 0 0 / 0 2215 0
77 golang-github-oneofone-xxhash RFA (1629, 1629) 2 / 0 0 / 0 1147 1
78 golang-github-oschwald-geoip2-golang RFA (1629, 1148) 8 / 0 0 / 0 1158 0
79 golang-github-oschwald-maxminddb-golang RFA (1629, 1148) 9 / 0 0 / 0 147 0
80 golang-github-pierrec-xxhash RFA (1629, 1629) 5 / 0 0 / 0 2215 0
81 golang-github-pointlander-jetset RFA (1629, 1629) 4 / 0 0 / 0 2215 0
82 golang-github-pointlander-peg RFA (1629, 1629) 4 / 0 0 / 0 2188 0
83 golang-github-retailnext-hllpp RFA (1629, 1629) 10 / 0 0 / 0 2215 0
84 golang-github-roaringbitmap-roaring RFA (1629, 1629) 20 / 0 0 / 0 395 0
85 golang-github-segmentio-kafka-go RFA (1629, 500) 0 / 0 0 / 0 1154 1
86 golang-github-smira-commander RFA (1629, 1629) 2 / 0 0 / 0 1147 1
87 golang-github-smira-flag RFA (1629, 1629) 2 / 0 0 / 0 1147 1
88 golang-github-smira-go-aws-auth RFA (1629, 1629) 2 / 0 0 / 0 1147 1
89 golang-github-smira-go-ftp-protocol RFA (1629, 1629) 1 / 0 0 / 0 2010 0
90 golang-github-smira-go-xz RFA (1629, 1629) 2 / 0 0 / 0 1147 1
91 golang-github-spaolacci-murmur3 RFA (1629, 1629) 1 / 0 0 / 0 2215 0
92 golang-github-templexxx-cpufeat RFA (1629, 1629) 4 / 0 0 / 0 2014 0
93 golang-github-templexxx-reedsolomon RFA (1629, 1629) 2 / 0 0 / 0 2215 0
94 golang-github-tent-http-link-go RFA (1629, 1629) 6 / 0 0 / 0 2215 0
95 golang-github-tjfoc-gmsm RFA (1629, 1629) 5 / 0 0 / 0 461 0
96 golang-github-vjeantet-grok RFA (1629, 1629) 5 / 0 0 / 0 2215 0
97 golang-github-xlab-treeprint RFA (1629, 1629) 19 / 1 0 / 0 1585 0
98 golang-gopkg-xmlpath.v2 RFA (1629, 1629) 7 / 0 0 / 0 1148 1
99 python-expiringdict RFA (1585, 1061) 25 / 2 0 / 0 401 0
100 i8kutils RFA (1513, 1513) 153 / 119 0 / 10 1118 1
101 approx RFA (1512, 1512) 116 / 79 0 / 32 173 0
102 colorhug-client RFA (1458, 51) 79 / 10 0 / 2 2551 0
103 enca RFA (1458, 1458) 18791 / 223 0 / 0 586 1
104 ttf-ancient-fonts RFA (1222, 1222) 85527 / 17286 0 / 3 1160 1
105 archmage RFA (1193, 1193) 118 / 17 0 / 0 855 0
106 sgmllib3k RFA (1193, 1193) 18056 / 3189 0 / 0 633 0
107 restrictedpython RFA (1141, 1141) 32 / 4 0 / 0 179 0
108 flask-paranoid RFA (1141, 231) 183 / 11 0 / 0 646 0
109 flask-babelex RFA (1141, 1141) 431 / 12 1 / 1 645 0
110 speaklater RFA (1141, 1141) 713 / 10 0 / 0 624 0
111 sshtunnel RFA (1141, 1141) 379 / 40 0 / 1 635 0
112 cyrus-imspd RFA (1141, 1141) 11 / 6 0 / 1 1838 0
113 sfst RFA (942, 142) 93 / 0 0 / 2 2957 0
114 gogglesmm RFA (894, 894) 131 131 23 / 6 1 / 2 3588 0
115 diod RFA (856, 856) 16 / 1 0 / 3 59 1
116 cherrytree RFA (780, 27) 514 / 163 0 / 2 135 0
117 dvdtape RFA (774, 774) 18 / 5 0 / 1 463 1
118 dlang-openssl RFA (768, 768) 23 / 0 0 / 0 1149 2
119 python-gbulb RFA (768, 231) 7 / 0 0 / 0 392 2
120 dlang-libevent RFA (768, 768) 6 / 0 0 / 1 1147 2
121 dvidvi RFA (731, 731) 4024 / 205 0 / 0 172 4
122 ifrench-gut RFA (731, 731) 21092 / 458 0 / 1 731 2
123 qiskit-ibmq-provider RFA (703, 703) 416 416 3 / 0 1 / 1 720 0
124 swagger-core RFA (687, 687) 1 / 0 0 / 0 1133 0
125 autogen RFA (678, 12) 38215 / 10666 0 / 5 647 0
126 gandi-cli RFA (676, 475) 1919 1919 8 / 2 1 / 1 1586 0
127 pyrlp RFA (669, 669) 67 67 4 / 1 1 / 2 224 0
128 oz RFA (634, 634) 20 / 8 0 / 0 22 3
129 python-can RFA (603, 603) 39 / 9 0 / 0 80 0
130 python-canmatrix RFA (603, 49) 25 / 5 0 / 0 80 0
131 wput RFA (512, 81) 347 / 60 0 / 0 1150 0
132 malai RFA (413, 413) 196 / 0 0 / 0 391 0
133 latexdraw RFA (413, 413) 211 / 14 0 / 1 408 0
134 gforth RFA (250, 143) 298 / 43 0 / 4 1884 0
135 anki RFA (240, 149) 131 131 580 / 59 2 / 8 1179 0
136 node-assume RFA (205, 205) 2 / 0 0 / 0 466 0
137 kannel RFA (200, 200) 55 / 30 0 / 7 230 0
138 sisl RFA (158, 158) 2 / 0 0 / 0 2185 0
139 xmodem RFA (118, 118) 21 / 7 0 / 0 256 0
140 spyne RFA (118, 118) 8 / 1 0 / 0 81 0
141 python-onewire RFA (118, 118) 10 / 6 0 / 0 818 0
142 kas RFA (118, 16) 19 / 4 0 / 0 247 0
143 python-junit-xml RFA (118, 118) 23 / 3 0 / 0 118 0
144 python-inotify RFA (114, 114) 26 / 8 0 / 0 80 0
145 python-libconf RFA (114, 114) 10 / 3 0 / 0 818 0
146 kconfiglib RFA (114, 114) 31 / 4 0 / 0 563 0
147 pytest-dependency RFA (114, 114) 7 / 1 0 / 0 465 0
148 freetype-py RFA (112, 112) 2092 / 121 0 / 0 256 0
149 fonts-montserrat RFA (112, 112) 47 / 9 0 / 1 291 0
150 junitparser RFA (112, 112) 11 / 1 0 / 0 76 0
151 swugenerator RFA (112, 112) 4 / 1 0 / 0 400 0
152 ikiwiki-hosting RFA (93, 93) 7 / 4 0 / 0 337 0
-- 152 packages listed. Page generated in 3.541323995 seconds. Query took 2.799539437 seconds.