Package Debian version Ubuntu version Ubuntu patches
apt-xapian-index 0.55 0.54ubuntu1 Show patch
aqemu 0.9.2-4 0.9.2-3ubuntu2 Show patch
bitlbee-facebook 1.2.2-3 1.2.2-2ubuntu2 Show patch
blobwars 2.00-4 2.00-4ubuntu1 Show patch
cfingerd 1.4.3-8 1.4.3-5ubuntu1 Show patch
coco-java 20110419-4 20110419-4ubuntu1 Show patch
db-defaults 5.3.3 1:5.3.21ubuntu2 Show patch
directfb 1.7.7-13 1.7.7-11.1ubuntu2 Show patch
fbi 2.10-5 2.10-4ubuntu4 Show patch
frame 2.5.0-5 2.5.0daily13.06.05+16.10.20160809-0ubuntu4 Show patch
gcc-3.3 1:3.3.6ds1-34 1:3.3.6ds1-30ubuntu2 Show patch
geotranz 3.7-3 3.7-3ubuntu1 Show patch
gimp-gap 2.6.0+dfsg-8 2.6.0+dfsg-7ubuntu3 Show patch
gitbrute 0~15-2 0~15-2ubuntu1 Show patch
gnokii 0.6.31+dfsg-5.1 0.6.31+dfsg-5.1ubuntu3 Show patch
gnomad2 2.9.6-9 2.9.6-8ubuntu1 Show patch
goldencheetah 1:3.5-2 1:3.5-2ubuntu2 Show patch
icon 9.4.3-7 9.4.3-7ubuntu1 Show patch
ifenslave 2.14 2.10ubuntu3 Show patch
lbcd 3.5.2-4 3.5.2-4ubuntu2 Show patch
lcm 1.3.1+repack1-8 1.5.0~repack1-0ubuntu1 Show patch
libdigidoc 3.10.5-5 3.10.5-4.1ubuntu2 Show patch
libgpod 0.8.3-19.1 0.8.3-19.1ubuntu4 Show patch
libica 3.9.0-1 4.3.0-0ubuntu2 Show patch
libmicrohttpd 1.0.0-2.1 1.0.0-2.1ubuntu2 Show patch
librem-ec-acpi 0.9.2-1 0.9.2-1ubuntu1 Show patch
mtd-utils 1:2.2.0-1 1:2.2.0-1ubuntu2 Show patch
mysqltcl 3.052-4 3.052-4ubuntu1 Show patch
naturaldocs 1.51-3 1:1.5.1-0ubuntu1 Show patch
notify-osd 0.9.35+15.04.20150126-3 0.9.35+20.04.20191129-0ubuntu4 Show patch
ooo-thumbnailer 0.2-6 0.2-6ubuntu1 Show patch
openclipart 1:0.18+dfsg-19 1:0.18+dfsg-19ubuntu2 Show patch
oxygencursors 0.0.2012-06-kde4.8-5 0.0.2012-06-kde4.8-2.1ubuntu1 Show patch
pct-scanner-scripts 0.0.4-4 0.0.4-3ubuntu2 Show patch
python-djvulibre 0.9.0-3 0.9.0-3ubuntu1 Show patch
python-sparkpost 1.3.10-2 1.3.10-2ubuntu1 Show patch
redland 1.0.17-3.1 1.0.17-3.1ubuntu3 Show patch
scsitools 0.12-5 0.12-4ubuntu1 Show patch
smbldap-tools 0.9.11-3 0.9.11-3ubuntu1 Show patch
tcmu 1.5.4-9 1.5.4-6ubuntu1 Show patch
tolua++ 1.0.93-5 1.0.93+repack-0ubuntu2 Show patch
unionfs-fuse 1.0-1 1.0-1ubuntu4 Show patch
visual-regexp 3.1-7 3.2-0ubuntu2 Show patch
vtun 3.0.4-2 3.0.4-2ubuntu3 Show patch
wavesurfer 1.8.8p5-2 1.8.8p5-1.1ubuntu1 Show patch
wireless-tools 30~pre9-17 30~pre9-16.1ubuntu2 Show patch
xf86-input-wacom 1.2.1-1 1:1.2.0-1ubuntu2 Show patch
xmms2 0.8+dfsg-24 0.8+dfsg-24ubuntu3 Show patch

Valid XHTML 1.1